středa 14. listopadu 2012

Kniha od Little Grandmother je úžasný zážitek


O knize Little Grandmother a její chystané návštěvě v ČR se tady už psalo, ale to bylo ještě před mou osobní  zkušeností, o kterou se zde hodlám podělit...

Takže, před pár dny mi byla darována nově vydaná kniha Poselství pro Kmen mnoha barev(Ještě jednou mnohokráte děkuji!)

Do té doby se mi zdálo, že znám Malou Babičku velmi důvěrně, však taky mám zde speciální blog Little Grandmother, na kterém jsou všechny moje překlady videí, která vydala od svého prvního vystoupení, a která na mě hluboce zapůsobila. Zapůsobila i na jiné, počty zhlédnutí jsou vysoké, nejvíce asi u My jsme ti, na které se čeká. Texty a videa dosud žijí svým vlastním životem a chodí po mailech... (:-))) Dokonce mi je známí, kteří nevědí, že jsem Orgonet, posílali  k přečtení (:-))) - Oficiální web Little Grandmother najdete zde.

Loni na podzim se Kiesha trochu odmlčela, protože psala knihu. Její anglické vydání mě nezlákalo - říkám si, všechno už určitě řekla ve videích, do knihy nejspíš napsala to, co už znám ...

Jak velký byl můj omyl! Kniha mě okamžitě uchvátila a byla přečtena jedním dechem (čtu dost rychle, takže asi na 4 hodiny šlo všechno stranou). A stále ještě nosím v sobě ten úchvatný dojem a vracím se k pokochání.

V knize je úžasná síla, zejména proto, že Kiesha do ní vložila i vlastní životní příběh. Prožila dětství jako týraná a ponižovaná, a až v dospělosti pochopila, že to vše musela zažít, aby získala soucit s živými bytostmi a odvahu předávat učení Strážců moudrosti, které jí bylo od mala vštěpováno, aniž věděla proč ...

Poznáte, vlastně spíše prožijete sílu a hloubku očistných obřadů s krystaly, které vedla nikoli ze sebe, ale z Ducha. Zažijete duchovní sílu bytostí, které jí předávaly a předávají učení. Uvědomíte si důležité duchovní skutečnosti a souvislosti současné doby. Znovuprožijete naléhavost jejího poselství.

Ta kniha se nečte, ale prožívá, a vřele ji doporučuji. 

(P. S. Jak mi bylo sděleno, v době mého čtení byla Kiesha v Egyptě: 
"Kiesha je teď v Egyptě, egyptská vláda ji nechala několik hodin o samotě v Gíze a v prostorách pod tlapou Sfingy." Možná to souvisí s mým silným vnímáním té knihy ...)Informace též zde.
http://www.melchizedek.cz/knizka-od-male-babicky/

Ukázka z knihy:


Posun z mysli do srdce

Existují dvě velké starověké civilizace, které dodnes vlastní klíč k bytí ze srdce: Mayové a Aboridžinci. Stále žijí ze srdce a jsou přesně těmi, kteří nás to znovu naučí. Tisíce let se lidská civilizace vyvíjela zvláštním způsobem. Rozvíjeli jsme možnosti našeho racionálního myšlení, přišli jsme s ohromnými vynálezy, postavili jsme úžasná města a v posledních letech jsme udělali ohromný skok v objevování nových technologií. Není pochyb, že jsme dokázali skvělé věci. Problém je ale v tom, že jsme opustili srdce. Přestali jsme ze srdce jednat, rozhodovat se a ztratili jsme pocit propojení s veškerým životem. Přecenili jsme racionální, logickou mysl a věříme jen tomu, co vidíme a zažíváme svými tělesnými smysly. To se ale nikdy nemělo stát. Proto jsme nyní žádáni, abychom znovu začali žít ze srdce – je to jedno z řady důležitých poselství, o něž se mám s vámi podělit.

Univerzální zákon zní: čím láskyplnější jste, tím inteligentnější se stanete. Jen si představte veškerý technologický pokrok, který jsme vytvořili naší myslí za posledních deset let. To je neuvěřitelné. A přesto se nám dosud nedaří vyřešit některé nejnaléhavější problémy, kterým v současnosti čelíme. Největší otázkou zůstává, jak máme vyléčit vše, co jsme již způsobili Zemi, a jak máme zastavit to, co jí způsobují lidské bytosti od té doby, kdy zapomněly na své napojení na síť života. Jestliže jsme byli schopni vytvořit tolik věcí pouze svou mysli, představte si, co bychom mohli dokázat, pokud bychom jednali ze srdce! Mysl by se nestala pasivní, ani bychom ji nepřestali využívat – vyvíjela by se mnohem rychleji, protože by byla ve správném vztahu se srdcem, se zdrojem bytí a tvorby. Pokud přestaneme jednat z mentálního vědomí, řízeného egem, přestaneme usilovat o nesmyslné věci, které uspokojují pouze malou část toho, co jsme. Přestaneme plýtvat naší duševní energií a zaměříme každý kousek svého srdce a mysli na léčení Země a zajištění hojnosti pro všechny bytosti. Můžeme vytvořit ráj na Zemi, jaký jsme nikdy předtím neviděli.

Duch mě učil, že Matka Země je posvátná a lidským bytostem není dovoleno ji zničit. Je posvátná nejen pro lidské bytosti, ale pro všechny formy života ve vesmíru. Abychom se s ní mohli posunout na vyšší úroveň bytí, musíme dostatečně zvýšit naše vibrace. Protože jsme ji dlouho hrozně ubližovali, musí se stát něco významného, co by napravilo cestu, kterou jsme vyšlapali, a pomohlo jí znovu dýchat. Lidé by si měli uvědomit, jak naléhavá tato situace je. Jestliže skutečně chceme zůstat na planetě Zemi jako její děti, musíme se posunout na vyšší úroveň vědomí.

Pokud dobře posloucháte, žádný z domorodých stařešinů nebo Strážců Moudrosti na této planetě neříká: „Teď musíš jít a něco udělat“; spíše vás vybízejí: „Buď.“ Nabádají nás, abychom byli změnou, abychom se výjimečně zaměřili spíše na bytí než na konání. Jestliže se dostatečný počet z nás dokáže napojit na své srdce a na Lásku, která v něm je, Lásku, která naplňuje vše v přírodě kolem nás, a pochopí krásu a posvátnost života, který nám byl dán, přesuneme převládající vědomí na planetě z mysli do srdce.


Překlopení splávku celosvětového vědomí

Duchovní poselství a informace přijímám mimo jiné také prostřednictvím něčeho, co vypadá jako velká televizní obrazovka, která se mi otevírá v zorném poli. Přes ni mohu komunikovat také s ostatními Strážci Moudrosti či bytostmi, které se nacházejí kdekoliv na této planetě. Říkám tomu „přehlídka obrazů“. Jednou mi tak bylo ukázáno, jak dojde ke změně vědomí z mysli do srdce. Viděla jsem na vodě splávek – byl úplně stejný, jaký mají rybáři. Když ulovíte rybu, klesne pod hladinu. Dolní polovina je červená a horní bílá. Splávek představuje planetární vědomí. Všimla jsem si, že na planetě Zemi je bílá část viditelná, zatímco červená je ponořená. Bílá představuje vědomí z mysli – to, jak je lidstvo posedlé myšlením, hodnocením a vnímáním reality z tohoto omezeného prostoru. Červená strana představuje vědomí ze srdce, žití reality z lásky – mnohem širší vědomí, díky němuž stále vnímáme, že jsme všichni bratry a sestrami a že můžeme vytvářet svou vlastní realitu. Přestože bílá strana byla nahoře, bylo mi ukázáno, že se splávek chystá překlopit. Na Zemi se právě nachází tisíce lidí, kteří jsou nesmírně oddaní potřebě změnit vědomí
a opravdu horlivě na tom pracují. Stále více lidí se denně probouzí a uvědomuje si, že uvnitř sebe máme božskou jiskru a že to, kdo jsme, je mnohem významnější, než jsme si kdy představovali.

Čím více bude nás, kteří projdeme vnitřní změnou a uvědomíme si, kdo jsme, tím více pomůžeme obrátit splávek na stranu vědomí ze srdce. Není potřeba, aby každý na naší planetě učinil tento skok, protože vibrace Lásky je nejvyšší vibrací existence – je mnohem silnější než vědomí z mysli nebo z ega. Jestliže se probudí dostatečné množství lidí a začnou žít ze srdce, změníme vědomí, vládnoucí na této planetě. Máme schopnost obrátit splávek, změnit převládající vědomí na planetě Zemi. Ve skutečnosti je to jen otázka času – věřím, že to dokážeme velice brzy. A pokud ho převrátíme, vše se změní.

Změní se i náš svět. Společně pochopíme, že jsme schopni vytvářet takový život, jaký na Zemi všichni chceme, a že můžeme stvořit cokoliv, co si vysníme. Takto se zrodí na Zemi Ráj a my nalezneme řešení našich nejpalčivějších problémů – uzdravíme vše, co jsme Matce Zemi způsobili a vytvoříme vyváženější, spravedlivější a krásnější lidskou společnost. Způsob, jak vnímáme skutečnost, je stejný, jak se vnímáme navzájem, jak vidíme, čeho jsme a nejsme schopni – to vše se změní. Náhle pochopíme, že můžeme vytvářet takovou realitu, jakou jsme si přáli, že dokážeme dělat úžasné věci!

Klíč tkví v tom vzpomenout si, že jsme bohové a bohyně, nejsme bytosti s omezenými možnostmi, za které se považujeme. Jsme jiskrami božského vědomí. Každý z nás má velké JÁ JSEM, které vyslalo jiskru – nás – aby zde prošla určitými zkušenostmi a poučila se z existence v lidském těle a ve vlastnictví tak úžasného lidského srdce.

Když budeme žít z lásky a budeme spočívat v srdci, vzpomeneme si na nejsvatější pravdu, na to, že jsme všichni bratry, sestrami a dětmi jedné matky – Matky Země. Nejsme navzájem odděleni, ani od sebe, ani od žádné jiné formy života. To, co se stane jednomu z nás, stane se všem. A ještě dál, lidská energie je stejná jako energie Země, takže co se stane Matce Zemi, stane se i nám, a naopak. Přesto jsme schopni změnit tento svět, ve kterém žijeme. Duch mi ukázal, že se v době velkého posunu Země lidstvo sjednotí jako jedna rodina, jeden kmen a že tento kmen bude kmenem duhy, protože bude vytvořený z mnoha barev. Může k tomu dojít však jen jediným způsobem – když pochopíme, že jsme jedno srdce, že ve skutečnosti neexistuje žádná oddělenost. To, co cítí jeden nebo více lidí, cítí i všichni ostatní. Jestliže je jeden z nás nebo i část světa nemocná, onemocníme všichni. Ovlivní to nás všechny. Přestože ekologický systém nám tuto provázanost ukazuje již mnoho století, teprve teď tomu začínáme rozumět. Nejsme od sebe nebo od Matky Země odděleni. Jsme tu, abychom se učili, milovali a tvořili – jsme tu, abychom milovali sebe navzájem i celý život. Planeta Země je planetou srdce, srdeční čakrou vesmíru. Naším největším darem, který nás dělá pro ostatní bytosti v kosmu (a že jich je mnoho!) tak zajímavé, je naše schopnost milovat a prožívat emoce.

Každý den můžeme naše zlomená srdce otevřít krásou tvoření, krásou této zkušenosti. Každý den můžeme věnovat čas procítění vděčnosti Matce Zemi a V elkému Duchu za vše, čím jsme a co máme. Můžeme opustit přesvědčení a názory, které v našich životech nebo v celé společnosti již neplní svou funkci. Nejsme tím, čím se živíme nebo kolik peněz máme; nejsme tím, co si o nás myslí ostatní, nebo co si dokonce myslíme sami o sobě; nejsme vlastní identitou, svým společenským postavením, svými nahromaděnými zkušenostmi, svými úspěchy či omyly nebo svými charakterovými vlastnostmi. Musíme opustit vše, o čem nám bylo řečeno, že po tom máme toužit, protože na tom záleží, a rozhodnout své potřeby z největší hloubky svých srdcí. Na čem nejvíce záleží? Co vám dělá skutečně radost? Kdo jste vy? Pro co byste žili, kdybyste měli dostatek odvahy? Co ve vás vyvolává slzy vděku a obdivu? U čeho se nejvíce uvolníte? Začněte se zabývat
těmito otázkami, abyste se dotkli toho, jaké to je žít v srdci.

Jak máme začít žít ze srdce?

Ale jak máme ve skutečnosti začít žít ze srdce? Podle čeho poznáme, že v něm již jsme? Tato odpověď je – ostatně jako v životě vždy – naprosto jednoduchá, i když zpočátku se může zdát obtížná, protože naše mysl vše komplikuje. Podle mě souvisí bytí v srdci s bytím v přítomnosti. Nemáme se vztahovat k okolí a k tomu, co je před námi, ale k sobě, ke svým vlastním pocitům, které právě prožíváme. Existuje mnoho duchovních učitelů a cest, které popisují stejnou věc různými slovy. Všichni se shodují v jednom stavu bytí, určité nevinnosti a otevřenosti k životu.

Když tedy mluvím o životu ze srdce, myslím tím žití v přítomnosti v okamžiku, kdy nevládne mysl. Když něco zažívám, nepřemýšlím o tom – cítím to. Prostě to cítím a nepřemýšlím o tom, co zažívám, protože bych se od toho oddělila. Vnímání skutečnosti srdcem a ne myslí znamená propojit vše, co vidím, cítím, čeho se dotýkám, s mým vlastním vnitřním Bytím. Když žijeme ze srdce, cítíme, že tvoříme jednotu s ostatními živými bytostmi, prostě se vším; cítíme, že to, co se stane jedné osobě, přihodí se na určité úrovni i ostatním, protože jsme všichni živí, vytvoření z vědomí a energie. Ve skutečnosti od sebe vůbec nejsme navzájem odděleni. Našemu rozumu to připadá trochu přitažené za vlasy, protože se to velice liší od toho, jak jsme byli učeni vnímat realitu. Přesto určitou formu tohoto stavu bytí zažívá každý z nás, i když jen občas a na chvíli.

Někdy je tento stav doprovázen tichou spokojeností, pocitem velkého míru; někdy se objeví jakási extáze, dokonalá blaženost z toho, že žijeme, štěstí z láskyplného života; někdy s tím přichází také stav zvýšené uvědomí utrpení, bolesti, zažívané právě teď na planetě ostatními bytostmi, nebo vědomí úžasného tajemství existence, které obsahuje v každém okamžiku blaženost i bolest a vše mezi tím. Cítíme ještě více – a jsme ochotni cítit vše, co nám občas šílená existence nabízí. Necháváme se otevřít životem. Každý den, v každém okamžiku se učíme být k druhým mnohem vnímavější.

My všichni to děláme přirozeně po svém, aniž bychom nad tím nějak moc přemýšleli. Je tedy pravděpodobné, že známe způsob, jak se naladit na vlastní srdce a vrátit se k sobě domů. Pro mě představuje jistý způsob, jak se dostanu zpět do srdce, do hluboké přítomnosti, návrat do světa přírody. Abych skutečně komunikovala s nějakým zvířetem, musím používat své vjemy a smysly jinak, než jsem byla naučena; musím svým smyslům a instinktům věřit. Musím se otevřít realitě, v níž žijí zvířata, neboť jejich existence je v každém okamžiku v absolutní harmonii s Matkou Zemí. Člověk nedokáže se zvířaty komunikovat, pokud je zajat ve svém egu a v mysli. Nejprve musí zcela pročistit své srdce a naučit se skutečně naslouchat. Co vás naladí do největší hloubky srdce? Některým lidem pomůže být s dětmi nebo se zvířaty. Pro jiné je nejlepší hudba, která posunuje vědomí z pocitu oddělenosti do pocitu jednoty a harmonie. Abyste poznali, kdy už jste v srdci, naslouchejte svým pocitům. Až se do něj posunete, pravděpodobně vás ovládne silná emoce jako je radost, vděk nebo blaženost. Nemusí však být vždy pozitivní. Pokud jste strávili hodně času mimo své vlastní srdce, můžete pocítit něco, čemu jste se dosud bránili. Může vás zachvátit smutek a žal. Může se začít projevovat vše, co jste dosud potlačovali. Je nezbytné tím projít, aby se vaše srdce očistilo a uzdravilo. Ucítíte, co potřebuje vaše srdce ventilovat, a uvolníte všechen smutek a zranění, která jste zadržovali. Vytvoří se tak prostor pro ještě větší Lásku, ještě větší krásu, která se ve vás skrývá. Neobejdeme se však bez ochoty vzpamatovat se a přijímat, co cítíme v každém momentě.

Když mám někde přednášet nebo pořádat workshop, používám občas hudbu, abych se naladila do srdce. Pokud uvíznu v hlavě, nebo pokud se cítím omezená a malá jako „Kiesha“ a potřebuji se skutečně napojit na své Vyšší Já, poslechnu si hudbu, která ve mně vyvolává nejhlubší emoce. Pokud se dokážu dostat do stavu, kdy jsem dojata k slzám a vědomě se zcela odevzdám hudbě, pak vždy získám radu, kterou potřebuji. Jestliže se stanu hudbou a zapomenu na sebe, pročistím se tak pro komunikaci s duchovním vedením. Pokud to tak totiž uděláte, naladíte se na vyšší frekvenci. Jestliže je realita mnohorozměrná, pak existujeme současně na více úrovních. Existují sféry Světla a vyšší Lásky, na které se můžeme nalaďovat. Naše Vyšší Já mělo vždy přístup do těchto sfér, my však musíme v sobě vytvořit pro to prostor a naladit se na jejich vibraci. Existuje zde stále, ale my jsme se ještě jednoduše nerozhodli pro to, že na ni budeme po většinu času naladěni.

Když prociťujete život svým srdcem a odmítáte přemýšlet nad tím, co cítíte a vnímáte, nebo se nechcete hodnotit, vybízíte vaše Vyšší Já, aby vstoupilo do vašeho života. Tak moc toho víme, až tomu odmítáme věnovat pozornost a všímat si toho. Často cítíme správnou cestu, kterou se máme vydat, ale protože nám nedává smysl nebo nedokážeme racionálně vymyslet, jak se z bodu A dostaneme do bodu B a z B do bodu C, odmítáme poslouchat. Myslíme si, že určité věci jsou nemožné, a věříme rozpisu zboží, které nám bylo prodáno jako realita. Máme mnohem více možností, než si sami uvědomujeme. Pokud začneme důvěřovat svým srdcím, která nás vedou, budeme žít zcela jiným způsobem. Hodnotit a jednat budeme podle toho, jak nám bude velet Láska, a ne podle toho, co bude pro nás nejvýhodnější, nejlehčí nebo nejbezpečnější. To umožní lidstvu, aby se spojilo v jedno srdce, v jeden kmen. A až se to stane, budeme se o sebe starat a milovat se navzájem stejně, jako bychom to dělali pro vlastní rodiny, a svět, ve kterém žijeme, se změní tak, jak si v současnosti můžeme jen představovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat