pondělí 26. září 2011

Poselství pro Podzim 2011

http://www.overstream.net/view.php?oid=upm8m2u2ustp
Pravda a Naděje Právě Teď: Poselství pro podzim 2011
Kiesha Crowther, "Little Grandmother"
Přepis videa.

Zdravím vás, bratři a sestry, jsem ráda, že jsem zase zpět, a mohu mluvit k vám všem. Neviděli jsme se nějakou dobu. Ta doba byla velmi intenzívní, spousta cestování a mluvení pro Kmen mnoha barev po celém světě. Tento rok byl pro mnohé z nás dost obtížný. A o tom bych chtěla dnes s vámi mluvit.

Mnozí z vás procházejí právě teď těžkými časy v osobním životě. Protože na naši planetu přicházejí nové energie, velmi reálným způsobem, přicházejí každičký den, se slunečními závany, aby zvýšily energii na naší planetě. Amy všichni se s něčím potýkáme, dokonce i v osobním životě. Myslím, že je málo lidí, kteří právě neprocházejí v osobním životě něčím dramatickým. Mnoho vztahů se rozpadá. Stěhujeme se, naše zaměstnání se rozpadají, a o tom bych chtěla mluvit.

Protože se energie stávají silnějšími a intenzívnějšími, v našem osobním životě musíme nechat odejít věci, které se rozpadají, protože při tom, co se děje, jak na naši planetu  přicházejí pozitivní energie, skutečně už není v našich životech místo pro negativitu. A pokud jde o vztahy, které se rozpadají, ty věci, které nejsou naplňující nebo nápomocné pro vaše nejvyšší Já, pro váš nejvyšší cíl, musejí odejít pryč. Když tyhle věci odejdou, otevře nás to pozitivním způsobem, abychom do svých životů přijali pozitivní věci, aby nás to naplnilo jako naše nejvyšší nejmocnější Já tím nejlepším způsobem.

I když je obtížné nechat ty věci odejít, mějte stále na mysli, a připomínejte si, že to negativní, to staré, musí odejít, aby to pozitivní mohlo přijít. To neznamená, že to bude snadné, ale prosím, připomínejte si, že proto se to  děje. Máme tendenci bojovat a snažit se udržet ty věci,
ale skutečně, teď je to s našimi životy tak, že pokud se věci rozpadají, nechte je odejít.
Nedržte se starých věcí, které vás svazují a snižují vaše frekvence, ale nechte je odejít, aby se váš život otevřel pro něco nového, aby mohly přijít dobré pozitivní věci.

Protože se svět mění a pozitivní energie přicházejí na naši planetu, musíme být připraveni. Je pravda, že vždy vyhrává nejvyšší energie. A když dobré pozitivní energie přicházejí do našeho života, nemůžeme zůstat u starých vzorců a způsobů a očekávat, že se pohneme vpřed se svým vědomím. Proto se to děje. Musíme se připravit. A tak i když je to těžké,  nechte ty věci, které právě odcházejí, odejít, abyste udělali cestu dobrému a novému. Vím, že mnoho z nás s tím nyní bojuje. Včetně mě.

Tento rok byl jedním z nejtěžších v mém životě. Velmi se snažím šířit toto mocné poselství a sdílet ho se světem, protože mu tolik věřím. A přesto v minulém roce jsem musela čelit tak velké kritice a tolika těžkostem, že jsem se musela stáhnout a zhodnotit to, co dělám, a zda to má cenu. A vždycky znovu přichází odpověď "Ano". To poselství mi bylo předáno a já mu věřím z celého srdce. Musím jít dopředu, ať je to jakkoli těžké. Vím, že s pozitivními věcmi chodí vždy i něco negativního. Víte, že kde je pozitivní, tam je i negativní, je černá i bílá, a naopak.

Tento rok byl velmi těžký, když se dívám na některé věci, které byly o mně napsány na Internetu. Je to boj. A já jsem bojovala s tím, zda se mám bránit, nebo stát v pozadí, snažit se "změnit kanál" a být pozitivní. Lidé mi radili, udělej tohle, udělej ono, a já jsem se stáhla a otevřela své srdce, a uvědomila jsem si  chyby, které jsem udělala. Jsem lidská bytost, jsem to jenom já, stejná jako vy. Jsem lidská bytost a dělám často chyby. Ale poselství samo o sobě je mocné. To poselství je k tomu, aby nám pomohlo a vedlo nás k novému způsobu bytí. Aby nám dodalo odvahy. Aby připomnělo, kdo jsme. Že máme sílu, o které se nám ani nesní. Poselství je dobré.

Já nejsem poselství. Já jsem lidská bytost. Když jsem poprvé začala vystupovat, a stala se šamankou, v jednom z úplně prvních videí jsem se zmínila o tom, že jsem šamankou dvou kmenů, Siouxů a Salishů. A hned po tomto vystoupení jsem se dověděla od starších kmene,
že muž, který mě zasvětil, neměl právo udělit mi tento titul. Já jsem se hned omlouvala, že vím, že to bylo špatně, omlouvala jsem se, abych to napravila. Brzy poté jsem byla ve Švédsku a tam mi dali nádhernou medicínu a věci pro obřady. A já jsem ty věci nosila, dodávaly mi odvahu a sílu provádět obřady. A kvůli tomu, když se podívám zpět, jsem byla velmi necitlivá vůči původním americkým kmenům, když jsem nosila některé ty medicíny a používala je. Chci jim říci, že je mi velmi líto, že jsem byla tak necitlivá k původním americkým kmenům, že jsem ty věci tehdy nosila.

Věci se od té doby vymkly kontrole, rozhodla jsem se, že to budu ignorovat, že to odložím stranou. Na Internetu se říkaly různé lži, byla jsem obviněna z různých úplně nepravdivých věci. Já jsem původní Američany nic neučila. Nezastupuji žádný domorodý kmen. Jsem lidská bytost snažící se učit prostému poselství: "Vzpomeňte si, kdo jste. Vzpomeňte si, že jste nejsilnější ze silných. Vzpomeňte si, že nikdo jiný než my nezmění tuto planetu. A my to musíme udělat."

Skutečně se omlouvám, že jsem byla tak necitlivá. Už to nikdy neudělám. Učím se za pochodu. Vždycky se budu učit na pochodu. A jsem lidská bytost, takže budu chybovat.
Ale jako lidská bytost cítím odpovědnost za planetu, a za nás vzájemně, protože věřím, že můžeme dělat věci lépe než teď. Od té doby, co jsem začala učit toto poselství lásky a naděje,
nikdy jsem se nesetkala s takovou nenávistí, od nikoho, a opravdu mi to lámalo srdce, že se dělim o poselství lásky a říkám lidem, kdo jsou, a setkávám se s takovou nenávistí. Musím si být vědoma, že ke světu patří dvě různé stránky. Láska a nenávist. A modlím se, aby v tuto dobu nám byla dána šance to změnit. Abychom mohli provést obrovskou změnu na planetě,
musíme zůstat ve svých srdcích, musíme být láskou, a tak změníme svět.

Takže proto přepnu kanál. Budu myslet pozitivně a nedovolím těm věcem, aby mě znepokojovaly. Tento poslední rok je pro mě velmi těžký. Ale vím, že toto poselství je pravdivé a skutečné, věřím mu z celého svého srdce a budu ho dále učit. Věřím v nás.
Věřím, že můžeme změnit naši planetu, protože jsem nejsilnější ze silných. Jsme Kmen mnoha barev. Jsme ti, kdo mají vytvořit nový svět. Energie už přicházejí, už se to děje. Teď je ten čas, teď se musíme pohnout. Musíme udělat změnu ve svých životech. Musíme dát stranou ty staré vzorce, to, že chceme obhajovat sami sebe a hněvat se na ty, co se hněvají na nás. Musíme skutečně otevřít svá srdce a odpustit všem, komu můžeme odpustit. Být lepšími lidmi. Skutečně můžeme být lepším lidmi. A já nemohu žádat lidi o něco, co ve skutečnosti sama nedělám. Já prostě chci opustit ty staré vzorce  a pohnout se dopředu do pozitivní milující energie. To je jediný způsob, jak můžeme změnit naši planetu.

Právě teď se v našem světě rozpadá mnoho věcí. Vlády všude na světě mají velmi obtížné časy. Vlády se rozkládají, snaží se udržet poslední věci, které mají. Rozpadají se peníze. Mnoho lidí má starosti o peníze, o hodnotu peněz na světě. Co máme dělat  v tuto těžkou dobu? Myslím, že nejlepší věc je zůstat ve svém srdci. Zůstat pozitivní.

Co můžeme udělat, abychom zabezpečili ty, které milujeme, své rodiny? Musíme mít semena na zasetí, umět osázet zahradu, vědět, jak trvale zajistit své potřeby, jak mít čistou vodu. Naše peníze v budoucnosti nebudou moc platné. Přestaňte schovávat peníze a kupte něco, co je potřeba pro vaši rodinu. Abyste podpořili schopnost rodiny zajistit trvale svůj život. Opatřete si dům, pozemek, pokud je to možné. Mějte potraviny, osivo, naučte se obdělávat zahradu.
Naučte se obstarat čistou vodu. To jsou věci, které bychom měli právě teď udělat, abychom si zajistili svůj život.

Musíme se spojit, sjednotit svá srdce, aby tato energie stále a stále rostla. Protože silnější energie vždy vyhrává. A energie lásky je mnohem a mnohem mocnější než energie nenávisti.
Pojďme milovat jeden druhého. Pojďme odpustit všem, co můžeme. Pojďme se omluvit, když jsme udělali něco špatného. Toto poselství je pro mě velice vzrušující a snažím se ze všech sil ho předat. Mohu za rok cestovat jen na omezený počet míst a osobně ho předat omezenému množství lidí.

Ale teď je tu nový způsob, jak vám ho mohu předat. Napsala jsem knihu se všemi poznatky, které jsem získala. "Poselství pro Kmen mnoha barev" je nyní hotovo. Je to pro mě velmi vzrušující, že může vyjít ven do světa a mohou ho slyšet všichni, kdo chtějí poslouchat. Kdo si chtějí vzpomenout kdo jsou, jak zvláštní jsou, a že skutečnou odpovědí je láska. I když jsme udělali něco špatně, musíme něco udělat, abychom ukázali, že to chceme dělat lépe.

Já chci jít příkladem. Chci se podělit o výtěžek z této knihy na pomoc domorodým lidem, aby mohli předávat své poselství. Chci dát peníze těm, kdo budou ochotni učit. Velice si vážím domorodé americké tradice a velice ji miluji. Myslím, že ta záležitost byla pro mě tak srdceryvná proto, že vůči nim chovám takové city. Měla jsem příliš mnoho zraněných citů. Vážím si domorodých kmenů, a myslím, že právě jejich poselství zachrání svět. A já se jím budu řídit, a pomohu ho učit. Nemohu mluvit za nikoho jiného než za sebe, ale musím říci, že mám důvěru v cesty domorodých Američanů, v domorodou kulturu, která zná způsoby, jak milovat, ctít a respektovat Matku Zemi, jak se vrátit k pravému způsobu života na této planetě.

Takže, když teď vychází kniha, strašně ráda bych věnovala prostředky domorodým lidem, kteří jsou ochotni učit, aby se zachovalo americké domorodé dědictví. K tomu říkám: miluji vás, děkuji vám za to, že děláte, co můžete, že jste láskou a zůstáváte ve svém srdci zejména v tuto obtížnou dobu.

Zůstaňme spolu, podporujme se vzájemně. Žijme ze srdce, pamatujme si, že jsme odvážné nádherné jiskřičky Boha. Můžeme změnit svět jenom tím, že budeme žit ze svého srdce.
Buďte láskou, mějte dostatek odvahy, abyste řekli Promiň, když jste udělali něco špatně. Dávejte lásku ostatním. Miluji vás, a jsem velmi hrdá, že mnozí z vás žijete ze svého srdce,
obzvláště v tuto obtížnou dobu. Mám víru a odvahu, abychom to dokázali. Děkuji, že jste si mě  poslechli. S mnohými z vás se brzy uvidím. Bye-bye!

7 komentářů:

 1. Velice děkuji OrgoNetovi za další poselství Malé babičky - Keishy. Mnozí z nás na další slova dlouho čekali. Mělo to tak být, abychom sami za sebe hledali vlastní odpovědi a nespoléhali jen na slova druhého.

  Mnozí z nás vidí, že se Keisha proměnila a přemýšlí, co všechno se s ní za ty měsíce událo, co prožila a čemu musela čelit...

  Některé domorodé kmeny opravdu byly přivedeny na cestu ostré kritiky vůči Keishe Crowther a dožadovali se odškodnění za zcizování indiánské kultury :-( Osobně si myslím, že nelze kulturu a rituály zcizit - možná zneužít, nevím. Ale jsme jeden celek a takovýchto triků využívají hlavně Ti, co chtějí lidi rozdělit.

  Indiáni nemají lehkou situaci. Žijí v bídě, nouzi, vytrženi ze svých kořenů a odděleni od svého původního života i původního duchovního napojení, až na malé výjimky.. Propadají alkoholismu a drogám. V takové situaci je lze snadno využít k útokům proti někomu jako je Malá Babička.

  Pokud někdo chce pochopit myšlení některých současných indiánů a kritiků Keishy, pak předkládám názory odpůrců i příznivců Malé Babičky. Podívejte se na následující blog. Je třeba se proklikat různými kapitolami a hlavně diskusemi. Rozhodně pro hlubší pochopení doporučuji! Prosím Vás, zachovejte si pokoj v duši a snažte se pochopit, ne odsuzovat a v klidu a rozvážně formulujte své názory. Děkuji.

  Ota

  http://indianskastezka.blogspot.com/2011/01/zcizovani-indianske-spirituality.html

  http://indianskastezka.blogspot.com/2011/02/proc-jim-to-vadi.html

  OdpovědětVymazat
 2. Komentáře pod videem na youtube vypovídají o tom, jak mnoho lidí oslovilo poselství Malé Babičky ... nádherné čtení. Doporučuju.

  OdpovědětVymazat
 3. ahoj,
  no dostala mě, Malá Babička.. :) dneska jsem k ní přišla tak trochu "náááhodou", já vím, že náhody nejsou, ale je mi nesmírně sympatická a cítím ji.... díky moc moc moc, sdílela jsem odkaz a pustím se do dalšího čtení a poslouchání... :)
  Je přirozená... a to se mi moc líbí.. :)

  OdpovědětVymazat
 4. domorodé kmeny nepotřebují peníze-potřebují životní prostor ten jim pro peníze bereme.Když píši MY,myslím tim celou konzumní společnost!!!Vyměnte konzum za lásku,cit- omluvte se matce Zemi.Bubo.

  OdpovědětVymazat
 5. Vyzařuje z ní absolutní čistota a pokora.
  Pavel

  OdpovědětVymazat
 6. Čistá duše, chovejme se tak!

  OdpovědětVymazat
 7. Hezký video i článek. Povzbudivé poselství.

  OdpovědětVymazat