neděle 5. prosince 2010

O roce 2012

Zurich, listopad 2010

Přepis videa:

Žijeme v magické době. V nejúžasnějším čase, který kdy byl na planetě Zemi. Země se znovuzrodí ve své plné slávě svého nebeského Já.

Změna již začala. A my budeme mít možnost dosáhnout v ní osvícení. Máme jenom dva roky, abychom změnili to, jací jsme.

Jsou tisíce knih o roce 2012 a dozvěděli jsme se z nich mnoho různých věcí. Ale vy víte, že národ Mayů, jediný národ, který kdy dříve prožil úplný posun, promluvil teprve před několika měsíci. A Mayové říkají: "Nemějte strach. Radujte se ve svém srdci." Protože to bude krásné. Budeme mít příležitost postoupit ve vývoji lidstva, stát se osvícenými. A když jste osvícení, všechny věci dávají smysl. A vy žijete ze srdce.

Víte, že nyní užíváme méně než třetinu svého mozku? Velmi brzy nám bude darováno plné užívání.

Nyní máme strach jen proto, že ty věci nechápeme. Jakmile budeme osvíceni, všechny věci se vyjasní. Není čeho se bát.
 
Alejandro, praotec všech mayských národů, řekl, že jediné zdi, které kolem sebe uvidíme padat, jsou zdi, které nás držely ve vězení, a měli bychom se radovat a být nadšeni a šťastni, že z něho vycházíme.

To, čemu věnujete svou energii a své emoce, se stane realitou. To je dar všem lidem. Ať je to cokoli, stane se pro vás realitou. A v příštích pár letech se změní mnoho věcí.

Možná se zatím bojíme, protože nevíme, co přijde, a tak žijete ve strachu. Ale když budete přebývat ve svém srdci, budete nadšeni tím, co přichází. Pak budete žít v radosti. Opakuji, není čeho se bát. Brzy poznáte, že celý svět se změní na něco mnohem krásnějšího.

Čeho byste se báli? Přichází nebe na Zemi. A my můžeme žít v nebi. Je to naše volba. Zůstanete-li ve svém srdci a budete láskou, budete osvíceni a postoupíte s matkou Zemí do něčeho vyššího. To říká národ Mayů, který prožil už dříve podobnou změnu.

Ta úplná změna se odehraje během několika minut, velmi rychle. Ale bude pár dní úplné temnoty. V tu dobu je pro nás velmi důležité zůstat ve svém srdci. Shromážděte své rodiny, prostě jen buďte v lásce a zůstaňte klidní. Nenechte se překonat strachem. Všechno bude v pořádku. Až zase vyjde slunce, uvidite novou Zemi. A všechno bude dávat smysl. Stanete se osvícenými. Postoupíte kupředu k novému lidstvu, kterému vládne láska.

Mnozí lidé nechápou, jak se svět posune. A to jim přináší hodně strachu, a ptají se, zda bude hromadné ničení. Nějaké přírodní katastrofy budou, ale kdy žilo lidstvo bez přírodních katastrof? K těm dochází stále.

Planeta Země má velmi tvrdý střed. Kolem něho je horká láva. Něco jako poleva. A zemská kůra sedí na té lávové polevě. A když se změní póly, nepohne se to celé, ale střed bude pevně držet, a zemská kůra se prostě pohne. Nebude to tak tragické, jak si myslíme. Matka se protáhne a posune se do svého dokonalého stavu. A bude tu skutečné nebe. A my ho uvidíme a budeme v tom stavu i žít.

Ten posun již začal. Póly se již začínají pohybovat. A na planetu Zemi přícházejí obrovská kvanta energie. Já mohu vidět energii, a vidím, kdy energie přichází. I naše věda umí změřit, kolik energie přichází na Zemi. A víte, že v posledním roce se energie více než ztrojnásobila.

Obrovská množství energie přicházejí na planetu Zemi. A přicházejí v krátkých intervalech, aby nám daly čas strávit tyto nové energie. Někteří z nás pociťují vedlejší účinky příchodu těchto nových energií. To proto, že naše těla se snaží tyto energie zpracovat a strávit je.

Až dojde k velkému posunu, na planetu Zemi přijde ohromné množství energie. A jestli nevěnujeme ani trochu času tomu, abychom si na ně zvykli, lidské tělo zemře.

Ale opravdu už to začalo, matka Země a lidská těla nyní mají více vibrující energie než předtím.
 
Příliš mnoho lidí na Zemi si myslí: "To je jenom historka, kterou si vyprávějí domorodci už dlouho." Ale my si neuvědomujeme, že se to skutečně děje, teď. Svět se mění. Naše těla se mění. Mění se i struktura DNA. Je to reálné. My zažijeme tento posun. My jsme ti, kteří budou během té změny naživu. A skutečně je na nás, abychom změnili způsob, jakým žijeme.

Jestliže se nezměníme a stále budeme žít ze své mysli a ze svého ega, budeme odstraněni, protože zabíjíme matku Zemi. Matka Země bude dále žít v univerzální lásce. Ale je na nás, zda půjdeme s ní nebo ne. Vše, co se po nás chce, je, abychom byli v lásce. To je vše. Je to tak snadné. A vaše duše vás vždy povede správným směrem. Vždy.

Poselství z Curychu, 1/2

(Listopad 2010)


Je pro mě velká čest, že tu mohu být s vámi, ve Švýcarsku, a vidět všechny vaše krásné tváře, tolik lidí různých barev pocházejících z různých míst. Když se dívám kolem, vidím svou rodinu, Kmen mnoha barev. A jsem opravdu ráda, že jsem tu dnes s vámi.

Před několika měsíci jsem byla na jiném workshopu v Arizoně v USA, a když jsem večer venku prováděla své modlitby, jako to dělám každý večer, bylo mi ukázáno něco velmi zvláštního. Bylo mi ukázáno velmi krásné město, zvonily tam zvony, a byla tam krásná budova, kostel, a kolem dokola světla. A bylo mi řečeno, abych jela do Švýcarska. Že lidé tam potřebují slyšet poselství. Řekla jsem, dobře, pojedu. A o týden později jsem dostala pozvání, a řekla jsem, že přijedu, protože jsem už věděla, že mám jet do Švýcarska. A dnes, když jsem večer venku prováděla své modlitby, začaly zvonit zvony a viděla jsem tu budovu se světly kolem, a uvědomila jsem si, že jsem tu už podruhé. Takže vím, že jsem přesně tam, kde mám být.

Jmenuji se Kiesha Crowther, a pocházím z maličkého města v Coloradu. A už když jsem byla dítě, uměla jsem vidět energii, na všem, co je živé. Mnoho barev, vibrace. Na všem, co je živé. Jsem schopna mluvit se zvířaty, a slyšet, co chtějí říci. Od velmi útlého věku. 

Žádný hřích neexistuje. Jste tady, abyste se učili. Pozemský život je škola. Všechno, co zažíváte každý den, dobré i špatné, je zkušenost k učení. A můžete se učit a růst z každé zkušenosti. Ať je dobrá, nebo špatná, těžká nebo lehká.

Abyste rozuměli, kdo jste: Jste bohové a bohyně. Já jsem bůh a bohyně na své vlastní cestě, která mi byla dána mým velkým Já, pro mé nejlepší učení, a nemohu soudit jiné lidské bytosti. A nikdo nemůže soudit vás. Jste dokonalí. Celý život je o učení a růstu. Možná se vám nelíbí volby, jaké činí vaši bližní. Ale oni se učí přesně ty lekce, které se mají naučit. A když to víte, stáváte se svobodnými. Nezáleží na tom, co si kdokoliv jiný o vás myslí. Ani my nemáme žádné právo soudit někoho jiného. Každý z nás má svou vlastní cestu učení a zkušeností a růstu. Moji praotcové mi jednou řekli: To není tvoje věc, co si o tobě myslí jiní lidé. A měli naprostou pravdu. Ani na vašem postavení ve vaší komunitě nezáleží. Kolik vyděláváte peněz, na tom nezáleží. To všechno je vytvořeno pouze egem. A žít z ega je špatný způsob žití. 

Jedině ego vás odděluje od Boha, protože lidmi vytvořené náboženství nás učí, že jsme oddělení od Boha, a náboženští vůdcové vám odebrali vaši moc. Náboženství odebírá sílu jedinci, odděluje vás od Boha, bere vám sílu pro pozemský život i pro život poté. Nevzdávejte se už své síly. Nikdo nemá právo vám řikat, zda jste hodni Boha nebo ne. Vy jste mocný spolutvůrce vaší existence. 

Jsme žádáni, abychom přestali žít z mysli a z ega. Máme opět začít žít ze srdce. Největší naší bolestí lidstva na planetě Zemi je, že nemáme rádi sami sebe. Kdo skutečně jste? A milujete svou osobu? To je největší bolest na Zemi. Jestliže nemáte nikoho, kdo by vám potvrdil, že jste hodni lásky, a hodnotní, dokážete věřit, že jste skutečně hodni lásky a cenní? Rány nás nečiní ošklivými, ale silnými. I když si myslíme, jsme udělali chyby, pořád jsme cenní,musíme se na ně přestat dívat jako na chyby a říci si, že to byla příležitost k učení. Tak můžeme překonat sebenenávist a pochyby.

Připomínejte si, že jste součástí Boha, a že jste krásní. Musíme milovat jeden druhého. Protože skutečně jsme bratři a sestry. Jsme děti jedné matky a všichni jsme zrozeni z Boha.Žijeme v jedné z největších epoch v historii matky Země. My jsme ti nejsilnější ze všech duší, které sem mohly přijít. A máme schopnost změnit svět, ve kterém žijeme. A všechno, co se po nás žádá, je být láskou. A víme, že když budeme žít v lásce, všechno se změní. S láskou si vzpomenete, kdo jste. S láskou nebudete nikoho jiného soudit. S láskou změníte vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečně odpovědí.

Po tisíce let staré původní kultury mluvily o lidech, kteří přijdou na planetu. Že to budou ti, kteří změní způsob existence, způsob bytí na naší planetě. Budou se nazývat Kmen mnoha barev. A teď celý svět, všechny původní kultury říkají, že my jsme ti, na které čekají. My můžeme být osvíceni s matkou Zemí. Póly se už začaly měnit, to je skutečnost. Bude to trvat jen pár let, a bude to provedeno. A lidstvo má nyní výběr. Žít z mysli a být odstraněno z této planety, nebo si vzpomenout, kdo jsme a žít z lásky a v osvícení učinit vzestup spolu s ní.

Je opravdu velmi a velmi snadné žít ze srdce. Je to ta nejprostší věc, která se může po nás žádat. Každý z nás se může dostat do onoho prostoru pocitu lásky, otevřenosti srdce. Pro mě to je být v přírodě, být se stromy, s rostlinami, nebo poslouchat krásnou hudbu. To změní velmi rychle můj postoj. Pro někoho to může být chvíle s dítětem nebo se zvířetem. Každý z nás toho dosáhne různým způsobem. Prostě si vyberte svůj způsob, jak se dostanete nejsnadnějí do srdce. A pak jen buďte chvíli v tom stavu. Pět minut denně.

Vše, co se po nás žádá, je změnit vědomí ze stavu mysli a ega do stavu srdce. Světové vědomí je skutečná věc. Je to energie. Všechno je vytvořeno z energie. Vědomí je také energie. A právě teď svět funguje na základě vědomí z mysli. Energie lásky je 10x silnější než energie nenávisti. Takže to znamená, že když pouhá jedna třetina populace bude žít z lásky, změní to veškeré vědomí. Právě teď nejsilnější vědomí jde z mysli. Proto o všem přemýšlíme, místo abychom založili rozhodnutí na tom, co cítíme, abychom se rozhodovali ze srdce. Ale vědomí jako celek se začíná měnit z mysli k srdci. Všichni se scházíme dohromady. Takže když třetina z nás začne žít ze srdce, vzpomene si, kdo jsme, skutečně změníme naši planetu. A vědomi ze srdce bude vážit stále více a nahradí vědomí z mysli. 

Proto nám staří říkají: nejde o to jít a něco udělat, nemusíme nic dělat, abychom změnili náš svět. Vše, co se od nás žádá, je být láskou. Prostě tím, že budeme láskou, budeme ve svém vědomém stavu, budeme dávat Zemi svou lásku, tím změníme svět. Můžeme své vědomí posílat na uzdravení vody, posílat je k uzdravení zvířatům, můžeme je posílat k uzdravení planety, nebo k uzdravení lidem.

Jsou pouze dvě věci na této planetě, které vibrují stejným způsobem. Planeta Země a lidská bytost. Takže co my lidé děláme ženám, to děláme celé planetě. Co děláme matce Zemi, to děláme sami sobě. Musíme být opět něžní a láskyplní k ženství, abychom uzdravili matku Zemi.

Musíme si vzpomenout, že na planetě Zemi jsou hvězdné bytosti, bratři a sestry z hvězd. Oni skutečně existují. Jsou tady už velmi dlouho, ale skrývají se v místě, kde bychom je nikdy nehledali. V našich postižených. Všichni mentálně postižení jsou posvátní. Skrývají se na jediném místě, kde bychom je nikdy nehledali. Naši mentálně postižení jsou odloženi stranou, a přesto jsou stejně hodni lásky jako všechny bytosti na této planetě. Jsou zde prostě proto, aby udržovali vysoké vibrace pro lidstvo. Je to lekce pro každého z nás. Jak se chovat k někomu, kdo vypadá tak odlišně od vás?


Naši hvězdní bratři a sestry chtějí přijít sem a pomáhat nám. A jediný důvod, proč sem nepřijdou, je ten, že se jich bojíme. Přejí si přijít, ne aby vyřešili za nás naše problémy, ale chtějí přijít, aby nás učili. Velice nás milují. Chtějí jít s námi, pomoci nám. Ale k tomu se jich nesmíme bát.Jsou skuteční. Není to výmysl. Naše vláda už pomalu začíná říkat, ano, jsou skuteční. Na mnoha místech na internetu můžete najít, že bývalí členové vlády vystupují a říkají: Ano, my víme, že jsou skuteční. Už po nějaký čas s nimi máme kontakty. Nedávno jich byly vidět tisíce. V minulých dvou týdnech nad Manhattanem v New Yorku, po celé Kalifornii,bylo zavřeno letiště v New Yorku, v Číně. Věřím, že v příštím roce se dozvíme všichni, že jsou tady. Musíme být v prostoru srdce, dávat lásku nejen planetě a lidem, ale i hvězdným bratrům a sestrám a požádat je, aby opět přišli a učili nás, jak uzdravit sebe i planetu.

Žijeme na planetě Zemi nyní v tom nejúžasnějším čase. Uvidíme věci, které žádné bytosti na planetě neviděly. Planeta Země bude za pár let vypadat úplně jinak. A je mým přáním, abychom my všichni byli s ní. Vše, co máme udělat, je být láskou. Láska je odpovědí na všechno.

Poselství z Curychu, 2/2

Listopad 2010Přepis videa:

"Mnoho lidí si myslí, že jsem divná. Jako malé dítě jsem věděla, že jsem jiná. A to učinilo můj život velmi těžkým, že jsem nebyla jako ostatní. Učila jsem se lekce z druhé strany. Byly tu hlasy, které mě učily velmi specifické věci, které jsem se měla naučit, abych jednoho dne byla schopna ty věci učit. Po dlouhou dobu jsem si myslela, že jsem jenom blázen, byla jsem jiná a nechápala jsem, proč slyším nějaké hlasy, které mě učí, nevěděla jsem, proč vidím energie, proč umím slyšet zvířata. Po dlouhou dobu jsem si myslela, že na tomto světě nemám co dělat.

Ale když mi bylo třicet, dostala jsem telefonát od domorodých kmenů v severní Americe, a stařešinové mi řekli, že vědí, že jsem byla vyučována z druhé strany od raného dětství, a řekli mi, že pro mě přišel čas, abych se stala Little Grandmother, šamankou a učitelkouí moudrosti. Řekli mi, že existují další lidé jako já, že je dalších 11 lidí, strážců moudrosti, kteří tak jako já dostávali stejné vzkazy, protože máme hrát na planetě Zemi velmi významnou roli.

Nebyla jsem vychována k mluvení na veřejnosti, a tak je to pro mě velmi těžké, pořád se učím, ale slibila jsem, že budu co nejlepší strážkyní moudrosti. Že budu nejlepší šamankou, co dokážu. A tak i když mám obavy, jsem tu, abych vás učila ty lekce, které učili mě, lekce z druhé strany. Od Matky Země a od mých domorodých starších, od Kontinentální rady domorodých kmenů.
 
Před velmi dávnou dobou se stalo na Zemi něco neuvěřitelného. Přesunuly se póly. Lidé, kteří tenkrát žili, byli Atlantiďané, Lemuriané a Sumerové. Byli to naprosto skuteční lidé. Ne legendární, jak slyšíte v příbězích. Byli naprosto skuteční. Byli to naší předkové. A když přesunuly póly, nastala doba ledová. A oni přežívali dobu ledovou. A když led začal tát, voda začala zaplavovat jejich země. Když voda stoupla, nasedli do lodí a odjeli na různá místa této planety. Začali žít v různých částech kontinentů. Mayové jsou Atlantiďané. Australští domorodci jsou Atlantiďané. Havajané a lidé u indonéských ostrovů jsou Sumerové. Domorodci Wataha na Novém Zélandě jsou Lemuriané. Takže stará učení a staré moudrosti na této planetě stále žijí. Naši předkové tyto pravdy uchovali, a nyní byli požádáni, aby je opět předali lidem.

Proroctví těchto kmenů po staletí mluví o tom, že se póly opět přesunou, a teď je to tady. Po stovky a stovky let říkají proroctví původních národů, že přijde čas, kdy se matka Země posune, a znovuzrodí se do své nebeské podoby. V tu dobu lidé žijící na Zemi budou moci přepnout své vědomí z mysli do srdce, pokud si přejí být osvíceni během tohoto posunu.

Proroctví mluví o lidech, kteří budou v té době na planetě. Přijdou sem ti nejsilnější ze silných, nejsilnější duše. A tito lidé posunou vědomí z mysli do srdce. A změní svět.

A tito lidé budou zváni Kmen mnoha barev.

A Kmen mnoha barev jsme my. Jsme to my, o kterých proroctví hovoří. My jsme ti, na které čekají. K posunu pólů už dochází, už to začalo. Už to není příběh, který se podle domorodců teprve stane. Domorodci říkají, že se to právě děje. Severní pól už není severní pól,sever se změnil pro celou planetu. A póly se nezastaví, dokud nebudou úplně přesunuty.

Univerzální pravda, kterou musíme pochopit, je, že matka Země je posvátná pro všechny bytosti. A my, lidské bytosti žijící na ní, ji nebudeme již smět zabíjet. Dostali jsme se velmi blízko k jejímu zničení. Udělali jsme věci, pro které není vysvětlení, udělali jsme planetě Zemi věci, které žádná naše věda nenapraví. My jsme ti, kteří musejí změnit způsob života. Nejsou žádní jiní lidé, kteří by přišli a zachránili nás, není žádný spasitel, který by nás zachránil. Musíme se zachránit sami.

Ozonová vrstva z planety Země mizí, teplota stoupla o dva stupně, a tyto dva stupně sice neovlivní lidské tělo, ale nesmírně ovlivní přírodu. Ryby, které potřebují k rozmnožování určitou teplotu, se nyní netřou. Některé ryby vymírají, a medúzy, které měly dříve pouze dva dny v roce teplotu vhodnou pro rozmnožování, kdy mohly rodit tisíce mláďat, teď mají tu teplotu pořád. Takže v čínských mořích už jsou jenom medúzy, žádné ryby. Dva stupně umožňují, aby brouci a hmyz žili na severu, a arktická zvířata, která nikdy neměla hmyz, jsou po tisících zabíjena, hmyz zabil tisíce a tisíce kariboo, polární medvědi hynou, mnohé zabíjí hmyz. My lidé jsme jediný druh na matce Zemi, který vytváří odpad. Hromady odpadu, plastů. V Atlantickém oceánu už je větší hromada opadu než rozloha Texasu.

A ještě závažnější je výlev ropy do Mexického zálivu. Je to mnohem horší, než o tom kdokoli říká. Stačilo pouhých 30 dní výlevu ropy, aby byl zničen veškerý život v zálivu. A už teče více než 90 dní. Celý Mexický záliv je mrtvý. Veškerý život v Mexickém zálivu je mrtvý. Je zničen i kyslík. Všechny mořské želvy, které se tam rozmnožovaly, všechny umírají. Ropa proudí rychleji, než mohou plavat. 90% všech velkých ryb je pryč. Není to jen problém Mexického zálivu, ale proud ze zálivu teče až k Evropě, a je plný ropy. Pod místem, kde uniká ropa, je prostor větší než Mount Everest, plný ropy a toxického plynu. Je dost velký na to, aby rozštěpil severní Ameriku na dvě části. I nejmenší únik toxického plynu zabije veškerý život v okruhu dvaceti mil. I to nejmenší uniklé množství.

Udělali jsme škody, které neumíme napravit. Veškerá věda na světě neumí tyto škody napravit. Udělali jsme všechno, abychom zabili matku Zemi. A ona nám přesto dává každičký dech, každý doušek vody, který polkneme, veškeré jídlo, které kdy jíme. Protože nás miluje. Musíme mít vztah k matce Zemi. Ona je naše matka. Je to univerzální láska. Naše matka Země je posvátná pro všechny bytosti. A v této univerzální lásce naše matka Země bude pokračovat a lidstvo bude odstraněno, dříve než ji zabije.

Takže nyní si uvědomme, jak důležité jsou příští dva roky. Póly se již přesunují. Země se obrodí. A jestli si přejeme jít s ní, musíme začít žít ze srdce. Čím více jste milující, tím více jste inteligentní. To je naše jediná šance. To není jenom povídání, to se už děje. Je to skutečné. Mnozí prožijí každý den, aniž si uvědomují, co se děje. Ale ono se to děje.

Místo žití ve strachu, jak nám říkají otcové, začněme žít ze srdce. Protože čím jste láskyplnější, tím jste inteligentnější. Když začneme být láskou, dostaneme odpovědi, jak zachránit naši planetu. Pak budeme moci zůstat. Pokud to neuděláme, naše děti nebudou mít budoucnost. Taková je naše skutečná situace. V tuto chvíli nemáme způsob, jak uzdravit rány matky Země. Ale můžeme dostat odpovědi, když začneme žít ze srdce, nikoli z mozku. A není žádná jiná generace, která si zvolila být na této planetě teď. Protože bylo řečeno, že my jsme ti nejsilnější ze silných, kteří kdy byli na planetě Zemi.

Jeden každý z vás se narodil do světa s lidskými zákony a s lidem vytvořeným náboženstvím.Ale nyní musíme říci: My chceme víc. Můžeme dosáhnout víc. Jediný způsob, jak se zachráníme, je vzpomenout si, kdo jsme. Učili nás, že Bůh je něco od nás odděleného. Náboženství nás učilo, že jsme hříšní a špatní lidé. A že si musíme zasloužit své nebe.

Ale já vám mám říci toto: nikdy nezapomeňte, že jste Bůh, že vaše duše je Bůh. Vy nejste odděleni od Boha, jeden každý z vás je velké Já jsem, které je Bůh. Vaše duše, vaše Velké Já, je částí Velkého Ducha. Bůh není ani muž, ani žena. Bůh je poznání, Bůh je vše, Bůh je světlo a láska ve všem stvoření. Bůh stvořil vás a vaši duši, a vaše duše žije ve vás. Vy jste Bůh. Každý z nás má Velké Já Jsem. A toto vaše Velké Já rozhodlo poslat vás sem.

Vy jste si zvolili přijít sem. Ptejte se sebe, proč jste se rozhodli sem přijít. Vaše Velké Já vás má na starosti. Vy jste rozhodli poslat svou jiskru sem, na planetu Zemi. A každá zkušenost, kterou máte, každá interakce s jinou osobou, s rostlinou nebo zvířetem, je zkušenost, kterou vám předává vaše Velké Já Jsem."

pondělí 29. listopadu 2010

Jednota s přírodou 6/8Namísto co byste někoho soudili, což vychází z pozice hněvu - řekněme, že jste na ulici, a někdo na vás křičí, že špatně přecházíte. Vy si myslíte, že jdete na zelenou, ale někdo na vás křičí vulgárnosti. A vy se rozzlobíte a najednou z velmi vysoké pozice klesnete na velmi negativní.

Místo toho, abyste tomu věnovali energii, zkuste pochopit, že i ten člověk má problémy. Ke každému přicházejí problémy, každý den. A tak ten člověk určitě zažil něco obtížného. Ale my tu nejsme od toho, abychom ho soudili. Nejsme tu od toho, abychom proti němu vystupovali. Dejte mu požehnání, svými slovy, když odjíždí, prostě řekněte: "Přeji ti, aby se ti dařilo lépe". Ale ve chvíli, kdy negativně reagujete na jeho ošklivá slova, stáváte se také tou negativní energií.

Takže, ano, je mezi námi spousta negativity. Jakmile pustíte televizi, je to negativní. Když posloucháte, jak lidé mezi sebou hovoří, je to negativní. Co si můžete říci? Třeba: "Rozhodl jsem se změnit program." To neznamená, že musíte ignorovat zprávy, co se děje ve světě. Měli bychom být informováni. Měli bychom se modlit za lidi. Měli bychom pomáhat, kde můžeme. Ale neznamená to, že máme sedět a věnovat všechnu svou energii smrti a ničení, zločinu, který byl právě v televizi, někomu rozhněvanému, který chrlí negativní věci.

Když se lidé pokoušejí bojovat, třeba za mír, to je také špatně. Už není žádný důvod bojovat. My prostě máme pouze být změnou.

Ano, je velmi obtížné žít v tomto světě. Každý se snaží co možná nejlépe, v okolnostech, které má. A někteří lidé si neuvědomují, že tím, že odloží negativitu a začnou žít ze srdce, se stanou šťastnějšími. Ale to je jejich úkolem, aby na to přišli. My můžeme pro ně něco udělat, dát jim požehnání, mluvit s nimi laskavě, ale pak půjdeme dál. Místo abychom se oddávali negativitě.

Všichni máme rány. Každý z nás. Nemůžeme soudit opilého bezdomovce na ulici. Právě tak nemůžeme soudit svou sousedku, co je hrubá na svou matku. Každý z nás má svoje vlastní zkušenosti, a kdo ví, co ten člověk, co je na ulici, vytrpěl. Cožpak ho můžeme soudit, že se potřebuje napít alkoholu? Nemůžeme. Nevíme, co mu jeho život přináší. Nevíme, co se děje v jeho světě, ale můžeme mu dát požehnání.

To mi připomíná něco, co se odehrálo v mém oblíbeném filmu, mnozí ho asi znáte, "Smažená zelená rajčata." Je tam chvíle, kdy starý Smoky přichází do restaurace. Je bezdomovec, má špinavé šaty, třese se, protože se potřebuje napít whisky, je to opilec, a Edie ho přivítá s úsměvem, a posadí ho a dá mu jídlo. A jemu se tak třesou ruce, že to způsobí v restauraci scénu. Nemůže ani jíst. Namísto, co by ho Edie vyhodila a řekla mu, že je to ostuda a aby neobtěžoval, co udělá? Obejme ho, odvede ho stranou a řekne mu krásný příběh a dá mu napít whisky, kterou potřebuje, aby se uklidnil. A řekne mu příběh, aby ho rozesmála. Ona ho nesoudí, ale obejme ho, a řekne mu něco krásného.

To je moje přání, abychom tohle uměli všichni. Abychom viděli všechny jako bratry a sestry, jako krásné bytosti. Nezáleží na okolnostech, jestli na nás křičí nebo tiše sedí v koutě. Pojďme je vidět jako opravdové bratry a sestry, pojďme je milovat. Pojďme jim pomáhat. Takže, ano, ve světě je negativita, s tím nemůžeme nic udělat. Ale můžeme něco udělat s tím, jak na ni reagujeme. Když je v rádiu nějaký nesmysl, hrubosti, nebo pomluvy, které způsobí, že se cítíme špatně, přepněte program. Řekněte něco pěkného, přepněte energii v něco dobrého. Změňte program.

Když vkládáme do svého těla odpad, budeme slabí. A budeme postrádat energii. Ale je jedna technika, kterou mě v minulém roce učili, je velmi cenná a důležitá. Místo abychom si brali energii z lidí, tak jako to děláme po posledních mnoho set let, kdy jsme motivováni prestiží: Kdo zná naše jméno? Kdo zařídí, abychom sami o sobě měli lepší mínění? Jde pořád o prestiž, o pocty, chceme před ostatními vypadat dobře. To je omyl a je to něco, co jsme nikdy v minulosti neměli začít dělat.

Řekněte si: "Mně je úplně jedno, co si o mně myslí lidé." Chvilku o tom přemýšlejte. Je vám úplně jedno, co si o vás myslí ostatní. My bereme energii z ostatních, například tak, že ovládneme konverzaci, chceme být nejhlasitější v místnosti, hádáme se s ostatními - tím se snažíme vzít si energii z ostatních. Místo abychom žili z energie, kterou si bereme z ostatních, je tu systém, který tu vlastně vždycky byl, ale my jsme na něj zapomněli. Stačí pouze vyjít ven. My můžeme doslovně vdechovat energii z rostlin a přírody. Ať je to tráva, nebo stromy, hora, sníh, voda, je v nich dost energie, na živé planetě, pro jednoho každého z nás. Každý se může naplnit až po okraj. Takže, musíme to změnit, přestat brát energii z ostatních, protože my sajeme energii z ostatních, abychom si doplnili svoji. Musíme jít ven a vdechovat energii ze stromů. Doslova ji vdechovat.
Vaše Matka vás udržuje při životě, a dává vám všechno. Každý kousek potravy, každou kapku vody, každý dech. My nemůžeme žít bez své Matky. Je posvátná. Je božská. Takže ji vdechujte ...

A teď, když víme, že energie se můžeme nadýchat venku, dýchat ji z planety, i dávat ji zpět, každým nádechem přijímejme energii a každým výdechem dávejme planetě lásku.

Teď, když víme, že je to možné, a že jsme to měli dělat celou dobu, teď víme, že můžeme dávat energii i naší potravě. Vy, kteří sázíte rostliny v zahradě, sázejte je s láskou.

Modlete se za ně, aby vyrostly silné a zdravé. Aby byly plné výživy, aby jim matka Země předala všechny jemné energie. A když sami nic nepěstujete, když něco přinesete domů a uvaříte to a sednete si k jídlu, nezapomeňte se za to pomodlit.

Náboženství nás naučilo, abychom se modlili k nebeskému otci. Co kdybychom děkovali své Matce za jídlo, které máme na talíři? Ona nám ho dala. Bez ní bychom nejedli. A měli bychom poděkovat jedinému zdroji potravy. Poděkujte za jídlo, které se chystáte jíst. Požehnejte ho vibrující energií, ať je to brambor nebo mrkev, nebo semena, nebo hovězí, buďte vděční za jídlo, které je vám poskytnuto. Modlete se za své jídlo, aby bylo silné a zdravé.

Modlete se za rostliny, které rostou na Zemi. Pak z nich budete přijímat mnohem více energie než dříve. Je to velmi důležité. Pro naši světelnou energii, pro lidské tělo. Je to velmi důležité pro naši duši.

Jak se vyvíjejí nové komunity?

To právě teď probíhá, a mluví se o tom v mém videu "2010". Někteří lidé budou opouštět města a žít v komunitách. Lidé se stejnými zájmy, kteří chtějí žít v souladu s přírodou, chtějí jíst zdravě, mít zahradu. Komunity začínají růst, a když se rozhlédnete tam, kde žijete, po ostatních lidech, kteří smýšlejí stejně v srdci i v mysli, každý z vás by mohl mít svou zahradu, nebo komunita může mít velkou zahradu, kde se všichni společně starají o ni starají, a kde každý má užitek z této krásné organické zahrady, můžete mít i dojné krávy, a můžete dodávat lidem čerstvé mléko. Všude se šíří komunity, i tady v Santa Fe je znám. Kolik práce vložíte do zahrady, takový užitek budete mít z ovoce a zeleniny. Někdo má mléko, někdo konzervuje výrobky.

Jednota s přírodou 5/8... V tomto váčku jsou všechny mé posvátné věci. Věci, co jsou velmi osobní a blízké mému srdci. Věci, které byly dány do váčku při posvátné ceremonii, dali mi je starší mého kmene, kmenová rada. Nosím tam věci, které jsou mi drahé, ale žádné šperky, nic takového. Mám tam třeba kůru z krásného posvátného stromu, pod kterým jsem spávala. Je mi drahá. Mám tam také pírko z mé krásné sovy. Mám věci z posvátných míst, z posvátných obřadů, a mám je pořád s sebou. Jsou požehnané, a chovám je velmi blízko svému srdci. Je to můj medicinský váček, šamanský váček, takže, to je on.

Víš něco o svých minulých životech? 

Trochu vím. Tuhle otázku dostávám často, myslím si, vlastně vím, že tohle je můj poslední život na této planetě. Byla jsem tu už několikrát předtím, takže tohle je moje poslední kolo, než půjdu do něčeho vyššího. Přišla jsem sem se zvláštním úkolem, abych pomohla učit děti této planety, aby si vzpomněly, kdo jsou. Pokud jde o minulé životy, myslím, že - to je můj osobní názor, nepatří to do učení strážců moudrosti - že kdybych si měla pamatovat své minulé životy, tak bych si je pamatovala. Ale nepamatuji. Když se mé okno pootevře, mám záblesky toho, co jsem dělala v minulosti. Kým jsem byla v minulosti. Ale kdybych si měla plně pamatovat tyto životy,tak bych si je pamatovala. Myslím, že to je součástí krásy lidské bytosti, že sem přicházíme a všechno si nepamatujeme. A to je účel, v tom je ta krása a síla, že přicházíme na tuto krásnou planetu a vzpomínáme si, kdo jsme a proč sem přicházíme. Vzpomínáme si na své Velké Já, že jsme Bohové a Bohyně. V tom je taková sláva, taková krása, je to tak úžasné, že navzdory veškerému protivenství si vzpomínáme, kdo jsme byli. Vzpomínáme si, že máme uvnitř duši, důležité božské vlastnosti, že jsme Bohové a Bohyně. A prostřednictvím všech pádů a vzestupů, všech rozhodnutí, která musíme činit každičký den, jsme napojeni na to vše. To, že procházíme touhle zkouškou, je nádherné, fantastické. A tak jestli si pamatuji své minulé životy nebo ne, na tom vlastně nezáleží. Já jenom vím, že jsem si zvolila, že sem přijdu, když mě požádali, abych přišla na tuhle planetu, A já jsem řekla ano, dostala jsem tělo a jsem tady, na této nádherné posvátné Matce. Tak mnoho duší sem nemohlo přijít. A já jsem byla pozvána a jsem tady. Mám to štěstí, že mohu mluvit ze svého srdce a duše. Jsem jenom jedna, ale budu se co nejvíce snažit, aby se něco změnilo. Budu dělat, co mohu nejlepšího, abych si vzpomněla, kdo jsem a co mám učit. Naše Matka Země je posvátná, je to božská bytost, a já ji tak velice miluji. A je to velice těžké, a na jednu osobu je toho hodně, mít na starosti všechny kmeny, Kmen mnoha barev, a muset mluvit k celému světu. Někdy je toho opravdu moc, ale řekla jsem ano, přišla jsem sem, a vím každou buňkou své bytosti, jak důležité je to poslání, přimět každého, aby si vzpomněl, že je Velké Já. Vy jste svým vlastním stvořitelem. Můžete změnit tuto planetu. Můžete změnit to, kým jste. Můžete všechno změnit. Můžete zachránit zvířata před vražděním. Můžete dát lásku neznámému člověku. Můžeme milovat bezdomovce i opilce právě tak, jako milujeme své rodiče. Bez jakéhokoliv souzení můžeme dát lásku každému. Můžeme dát požehnání komukoliv, žít ze svého srdce. Právě proto jsem přišla.

Ať je to jakkoli obtížné, zasvětím svůj život předávání tohoto poselství. Že si musíme vzpomenout na svou Matku Zemi, musíme si vzpomenout, že je posvátná, musíme si vzpomenout, že i my jsme posvátní. A jsme sami sobě stvořiteli. A že jsme bratři a sestry, a není nic, co by nás rozdělovalo. Už déle nebudeme rozdělováni náboženstvím, rasou, vládami, vy jste mí bratři a sestry, ať žijete kdekoli. Jste všichni moji. A já vás miluji. Můžeme se vzájemně milovat. Každý z nás je i tím druhým. Takže, proto jsem přišla. A budu se co nejvíce snažit, abych dělala čest svému poslání.

Medituješ pravidelně? A jak?

Ano, medituji velice často. Medituji vleže, to mi nejlépe funguje. Když sedím, tak je moje energie blokována zkříženýma nohama, nebo rukama. Moje energie se zablokuje. Takže pro mě je nejlepší meditovat vleže. Není žádný nejlepší způsob, jak meditovat. Prostě tak, jak se cítíte dobře, co nejpohodlněji. Takže si lehnu, a něco se stane, nevím, do jaké hloubky to mohu popsat, je to něco, co se děje strážcům moudrosti, je to pocit jakoby velké expanze, je to velmi černé místo, není tam žádný zvuk ani světlo, žádná barva, a moje celé tělo a duch se cítí obrovský. Rozpíná se po celém vesmíru. Nevím, jak to vysvětlit, prostě se stávám vesmírem.
A v tomto stavu nemůžete o ničem přemýšlet, jste prostorem. A pak věci, které mají projít, projdou. Velmi specifickým a důrazným způsobem. Tímhle způsobem jsem učena, o čem mám mluvit, co říkat jako strážce moudrosti, jak odpovídat na otázky. Takže já medituji často. Musím být napojena velmi úzce na Matku Zemi a na velké Vše, Vesmír, Tonkashilu, otce, prapředky na druhé straně, na mé předky, na duchovní vůdce. 
Takže ano, medituji často. A říkám své modlitby ke druhé straně každý den. 


Prosíme o radu, jak proplouvat životem a projevovat mír a lásku, když se přitom stále střetáváme s ostatními. Jak máme být součástí tohoto světa a přece mimo něj?

To je velká otázka. Protože my všichni máme svobodnou vůli a volbu, a vždycky budeme zažívat věci, které jsou špatné. I když přicházíte z toho nejlepšího místa. I já je zažívám v každodenním životě, i já dělám chyby, i já můžu být ta, která řekne něco, co není správné.

Ale i to je součástí lidské bytosti. Kdyby se od nás skutečně očekávalo, abychom byli dokonalí, nebyli bychom přišli sem. Jde o zkušenost. To je zkušenost, kterou mají zakusit lidské bytosti. A jeden každý z nás dělá chyby. Jeden každý z nás má rány. I já mám hluboké rány. Ještě na nich pracuji.

Jednota s přírodou 4/8
Otázka: Co jsou indigové děti?


Indigové a křišťálové děti, to je velká otázka. Už jsem řekla v předchozích rozhovorech, o dětech, které přicházejí teď na naši planetu, že pokud je někdo, kdo je elitou těch nejsilnějších ze silných, tak jsou to děti, které se dnes rodí na planetě. A také ti, kteří jsou tu teď. Rodiče těchto dětí jsou ti nejúžasnější, protože musí opustit myšlení a bytí, jaké je dnes ve světě, a přejít k poznání, že se musí něco změnit. K poznání, že musíme pro naše děti zajistit něco lepšího. Protože tyto děti, které přicházejí, jsou naše vyšší energie. Jsou skutečně obdařeny tak, jak žádné děti před nimi. Máme tedy co dělat s velmi a velmi zvláštními dětmi. S dětmi, které umějí vidět, slyšet, které jsou velmi blízko té druhé straně. A my jako jejich rodiče musíme být velmi silní a musíme pamatovat, že můžeme všechno změnit. Proto jsme všichni tak silní, že to máme změnit. Život musí být něco více. A proto začínáme kolísat, začínáme chápat, musíme si vzpomenout, že život je něco více. A my musíme být ti, kteří přinesou změnu. Kvůli těmto nádherným indigovým dětem, kvůli těmto požehnaným bytostem, aby mohly žít v té změně. Ale nemohou žít ve změně, být tou změnou, pokud se nezměníme my. My jsme ten přechodný stupeň mezi dvěma generacemi, který musí říct: Tak dost. Odmítám žít tímto způsobem. V moci, chamtivosti, nestabilitě. Odmítám takto žít. A změníte to. Musíme to udělat. Nejenom pro sebe, ale pro tu nádhernou generaci, která právě vyrůstá na naší planetě. Která bude tou změnou, která nás přivede do zcela nového bytí.

Otázka: Ty jsi dítě přírody. Jak vnímáš přírodu a které aspekty jsou pro tebe důležité?
To je výborná otázka. Já jsem opravdu dítě přírody. Vyrostla jsem tak, že jsem byla venku, jak jen bylo možné, strávila jsem spoustu času venku sama, a začala jsem se učit některé věci jako velmi malá, bylo to pro mě naprosto normální. Když jsem přicházela zpátky do města po pár týdnech venku, zjišťovala jsem, že to, co jsem viděla, slyšela a chutnala, nebylo totéž, co viděly, slyšely a chutnaly ostatní děti. Hodně jsem se naučila poté, co jsem byla požehnána nádherným duchem, který přišel a seděl u mne, a když jsem se příští ráno probudila, viděla jsem svět úplně jinak. Mohla jsem vidět to, čemu jsem říkala moje "kolečka", ale také to, že všechno má barvu, všechno má pohyblivé, vibrující barvy. Popsala bych to, jako když prší nebo sněží a skrze to zasvítí světlo a odrazí se v těch vločkách a je vidět takový třpyt. Vidím to u všeho, co je živé, u nejmenšího lístku trávy, u paroží srnců, nebo kolem stromů. Všechno je živé a má ducha a všechno má v sobě tuhle energii. Je to něco fascinujícího, pro mě je to velmi normální. Jak to popsat? Někteří říkají, že jsem ze SWAT (Jednotka speciálních zbraní), ale já taková opravdu jsem, takhle funguji. Cítím věci jako živé, skutečně mluvím se zvířaty, Když jsme třeba v místnosti a zhasne se světlo a lidé se přemístí, umím říci, kde je kdo, protože vidím energii. Poznám vás chutí, čichem, cítím vibraci, zvuk, strukturu, všechno najednou. A tak je to i s přírodou, se zvířaty, zvířata a stromy jsou moje rodina. Já je velice miluji a starám se o svou rodinu, chci, aby rostla, hluboce je miluji, každou věc, květinu, všechno má pro mě chuť, strukturu, zvuk, vibraci, barvu. A tak když jedu třeba po silnici,ucítím vůni, že něco je blízko silnice, a dávám pozor na strukturu a barvu a zvuk a poznám, jaké je to zvíře, srna, antilopa nebo králík. Všechny smysly mi řeknou, co to je, jakého pohlaví, jak je to daleko, a cítím i emoci toho zvířete. Ano, já jsem zcela jistě dítě přírody, a hluboce ji miluji, a mám uvnitř sebe nějaký smysl pro poznání. Je to můj svět.

Otázka: Jaké je vaše oblíbené zvíře?
To je těžké, já hluboce miluji všechna zvířata, je to opravdu těžké, ale je jedno zvíře, které má zvláštní místo v mém srdci, a to je velká šedá sova. Ty byly v mém životě od malička, asi od 5 let, Hned u našeho domu bylo hnízdo velkých šedých sov. Ty sovy tvořily můj život. Každý rok přilétaly na stromy u našeho domu, dovolily mi přijít velmi blízko a mluvit s nimi, zpívala jsem jim a poslouchala je, prostě jsem seděla na stromě a poslouchala. A když jsem měla nějaký problém, nějaké trauma, utíkala jsem do divočiny. A jedna krásná sova, říkala jsem jí moje sova, byl to vlastně sovák, letěl vždycky se mnou až k řece, kam jsem chodila. Zůstával tam se mnou, než jsem zase šla domů. Několikrát mi přinesl i jídlo, nosil mi ryby a hlodavce. Nosil mi jídlo a žil tam se mnou. A když jsem zase šla domů, letěl se mnou. A jednoho dne jsem šla krmit koně a slyšela jsem nějaké svištění a otočila jsem se, a sova mi narazila přímo do hrudi. Tiskla jsem svého milovaného přítele k hrudi, a slyšela jeho poslední údery srdce. Byla jsem malá a naprosto v šoku, že mi právě zemřel přítel. A když jsem ho pustila a podívala jsem se na něj, uvědomila jsem si, že jeho dráp je zabodnut do mé hrudi. Ten dráp prorazil kůži nad mým srdcem a mám tam jizvu ještě dnes. A nosím jeho dráp na krku při našich obřadech. Takže on zemřel, ale jeho duch je stále se mnou, a jeho potomstvo pořád žije na tom stromě, v mém rodišti. A tak ty sovy mi byly velmi blízké v dětství a jsou pořád. a velká šedá sova je pro mě něco velice mocného, a jsou velmi blízké mému srdci. Další dvě zvířata, která obdivuji, jsou velryby a sloni. Tahle dvě zvířata, sloni na zemi a velryby v moři,mají vyšší energii než kterákoliv jiná stvoření, včetně nás lidí. Tato zvířata pocházejí z něčeho vyššího, z něčeho moudřejšího, a i když vám nemohu říci přesně, co to je, vím to jako fakt, že tato dvě zvířata, velryba a slon, mají vyšší vibraci, vyšší energii, vyšší zdroj, než mají lidské bytosti. Tak to jsou moje nejoblíbenější zvířata.

Otázka: Můžete ukázat na kameru, co nosíte na krku?
Ano, mohu vám ukázat svůj váček s medicínou. Dostala jsem ho, když jsem se stala šamankou. Nosím ho s sebou na obřady, ...

Jednota s přírodou 3/8Přepis: Little Grandmother, Jednota s přírodou, 3/8: Křišťálové lebky


… se strážcem krystalů a s veškerou pomocí z druhé strany, s praotci a pramatkami a drahou Matkou Zemí jsme mohli uložit krystal hluboko do sekvojí, abychom přinesli jejich zdravou energii zpět na západní pobřeží Severní Ameriky. Teď se připravuji na cestu do Mali, kde bude také uložen krystal. Zase dám krystal přesně tam, kam mi bude určeno. Pro umístění krystalů jsou tedy velmi určitá místa, a ta místa uctíváme, děláme posvátnou ceremonii,a pak jdou krystaly do Země.

Otázka: Jakou roli hrají křišťálové lebky?
To je velká otázka. Nevím, do jaké hloubky chcete zodpovědět tuto otázku. Křišťálové lebky jsou velmi a velmi posvátné, protože uvnitř těchto krystalů jsou skutečně duchové. Muži a ženy, vychovaní domorodými kulturami, se učili veškerou moudrost od svého kmene, od počátku toho kmene, všechno, co lze naučit, co se lidé mohou naučit od dětství do dospělosti, a pak jejich život byl záměrně odňat, aby jejich duch mohl přejít do této křišťálové lebky. S veškerým poznáním, s posvátnými pravdami, s veškerou jejich moudrostí. Tyto lebky se mají znovu shromáždit na konci dní, předtím, než se svět změní na nádherné Já, a tito duchové mají vyjít z lebek a učit nás opět ty starodávné pravdy. Jak se to přesně stane, to nemohu říci, ale mohu říci, že jsem viděla několik těchto lebek. Jsou velmi mocné. Jsou v nich skutečně duše, bytosti, které mají tolik moudrosti a tolik učení. Až se sejdou dohromady, celý svět se bude učit z jejich moudrosti. Kolik jich je teď na světě? Nechci říkat příliš mnoho, protože jsme nebyli požádáni, abychom o tomto hovořili, ale ty lebky budou shromážděny. Po dlouhou dobu jich byl jenom určitý počet, ale věřím, že se sejdou dohromady, a na světlo vyjdou i dosud chybějící křišťály, a velmi brzo z nich bude velká šťastná rodina.

Otázka: Jaká je pravá role pyramid na Zemi?
Mohu říci jen to, co vím, ale je toho hodně, co nevím. Takže nebudu tvrdit, že znám odpověď na tuto otázku. Vím to, co mi bylo ukázáno jako strážkyni moudrosti. V pyramidách jsou některé velmi intenzívní věci, které nejsou známy veřejnosti. Vím, že je mnoho velmi intenzivních a velmi důležitých informací, které jsou v Egyptě pod Sfingou. Vím jako fakt, že Sfinga je mnohem starší, než nám uvádějí vědci. Je starší než egyptský národ. A pod Sfingou - myslím, že to bylo vědci odhaleno, ale nebylo to sděleno veřejnosti - je rozsáhlá knihovna s množstvím informací. Starodávné pravdy, starodávné poznání národů, od Atlantidy, až po hvězdný lid, který nám v minulosti pomáhal.Také vím, a sama jsem na vlastní oči viděla, že pyramidy také mají sourozence - jsou to trojčata. Vzorec a rozložení těch pyramid jsou specifické, jsou tam specifické úhly, a přesně se to shoduje s Jižní Amerikou, kde jsou také pyramidy a chrámy. Mají přesně shodné úhly vůči hvězdám, vůči souhvězdím na naší obloze. Nevím, nakolik je to známo veřejnosti, ale vejde to ve známost. Jsou také jejich sestry - trojčata na Měsíci. Přesně stejné pyramidy, skutečně tam jsou. Jsou také postaveny ve stejných úhlech, mají stejné půdorysy a rozložení. Jako hvězdný systém na nebi. Jaká je pravá role pyramid na Zemi? Nemohu vám plně odpovědět na tuto otázku, ale mohu vám říci, že jsme je v minulosti pomáhali stavět. Některé věci v Jižní Americe a v Egyptě jsou starší než samy národy. A jejich technologie a vědění jsou starší, než si umíme představit.

Otázka: Máte také spojení se světem andělů nebo s mimozemšťany?
Nu, já nemám ráda slovo mimozemšťané, protože to zní jako něco velmi od nás odděleného. Mám spojení s druhou stranou. tak jako mnozí strážci moudrosti, a tak jako mnozí lidé na naší planetě, protože my jsme nejsilnější ze silných a máme schopnost vidět přes ten závoj, který se stává velmi tenkým. Mám zkušenosti s mluvením s druhou stranou docela často. V mé práci šamanky se to nyní děje častěji děje, než neděje. Jako dítě jsem byla učena duchy, bytostmi, které nebyly v těle, bytostmi, které vypadají v mnohém jako my, bytostmi světla, to je myslím nejlepší způsob, jak je popsat. Takže já nemluvím o mimozemšťanech, jako o malých zelených legračních mužíčcích. Ale hvězdné bytosti existují, ano, jsou tam naši bratři a sestry,
kteří nás tak velice milují. Když si představíte, jak rodiče milují své děti - tak mi to říkali, když mě jako dítě učili, abych si to představila, a pak si představíte, že nás milují třeba tisíckrát tolik, - to je pro představu, jak velice nás milují. Tak velice chtějí, aby se nám to podařilo, abychom si uvědomili, kdo jsme, byli hodní jeden na druhého, chtějí, abychom si vzpomněli, že tato planeta je posvátná, že ona je naše živá Matka Země. Že je tak velmi milována a je posvátná pro mnohé, a my lidské bytosti jsme velice důležité a velice požehnané, protože my jsme ti, kteří jsou teď tady, v těle, na této planetě. Chtějí, abychom si uvědomili, jak jsme zvláštní, a jak jsme talentovaní. Jen kdybychom si dokázali uvědomit,jak jsme mocní. Můžeme vše změnit a vytvořit nebe na Zemi. Můžeme využít své schopnosti. My jsme tvůrci, naše matka je Bohyně a náš otec je Bůh. My jsme děti Bohyně a Boha, takže i my jsme Bohyně a Bohové. Jen kdybychom si to dokázali uvědomit. A svými emocemi, svými pocity přitáhli to, co chceme zažít ve svém životě. Můžeme vytvořit něco překrásného,
jen kdybychom uměli spojit svá srdce a přestali žít z pozice: Já se nestarám o tebe, ty se nestaráš o mě. Kdybychom se mohli spojit, milovat se, starat se o sebe vzájemně, a milovat tuto nádhernou planetu Zemi jako naši posvátnou Matku, můžeme úplně změnit svou realitu. Umíte si představit, jen na chvilku, že bychom spojili svá srdce a svá vyšší Já? Co bychom dokázali vytvořit! Technologie by se rozvíjely o překot, vynálezy by se rozvíjely o překot,mohli bychom žít z tak vysoké pozice a vytvořit tak rozvinutý svět. A já jsem hrozně těším a jsem šťastná, a chci, aby ta změna přišla. Jsem z ní úplně nadšená.

Otázka: Jak nám mohou v dnešním světě pomoci křišťálové a indigové děti?

Jednota s přírodou 2/8Planetární posuny už tu byly. Takže se zhluboka nadechněte. Nevěnujte svou energii starostem, co by se mohlo stát, misto toho věnujte svou energii myšlenkám, že žijeme na této planetě v tak zázračné době, během níž vidíme, jak se naše planeta stává naším nebem. Můžeme sledovat, jak se všichni sjednotí ve vysokém vědomí, jak se vědomí zvedá, jak se zvedá uvědomění, a jak používáme své mysli a srdce k vytvoření lepšího světa.
Otázka: Očekáváte, že už v roce 2010 bude odhaleno mnoho věcí. Které jsou nejdůležitější?
Nu, na to se ptají všichni. Samozřejmě, každý by chtěl vědět, co se stane. Nejprve bych chtěla říci, že každá lidská bytost má svobodnou vůli a volbu. A protože máme svobodnou vůli a volbu, zítřejší výsledek se může vždycky změnit. Ale my strážcové moudrosti, praotcově a starší jako kolektivní celek vidíme mnoho velkých možností pro rok 2010. Vidíme nové objevy, lékařské objevy, kterými můžeme pomoci vyléčit masy, Můžeme prodloužit život bez utrpení, posílit kosti starých lidí, nové technologie, abychom byli déle silnější, zdravější a šťastnější. Bylo nám řečeno, a já to vím jako fakt, protože tyhle věci mohu vidět, že na naši planetu přicházejí nové energie. Nové krásné zázračné energie z velkého Vesmíru, sem na naši planetu. Stromy více vibrují, sama Země více vibruje. Přicházejí nové energie, přímo proudí na naši planetu. Začalo to koncem loňského roku s Návratem předků. Také umisťujeme do Země nové, velmi mocné a velmi posvátné krystaly, abychom přestavěli a posílili energetické linie, které existují na matce Zemi. ale také jí dáváme nové mocné linie, protože se posunuje. Aby byla silná a zdravá. A samozřejmě, když je naše matka silná a zdravá, i my jsme silní a zdraví. Letos se toho má stát hodně. Vyjdou najevo staré pravdy, které jsou před námi obyčejnými lidmi skrývány, Protože vědomí stoupá, lži a ošklivosti tu nemohou zůstat. Musejí se rozpadnout. A pravda vyjde najevo. Bude známa veřejnosti. Takže rok 2010, to je vzrušující rok. Já jsem úplně nadšená, pro ty změny, proto, že moc, náboženství a velké peníze se začnou rozpadat. A jak se začnou rozpadat, pravdy vyjdou najevo a uvědomíme si, že nás velice klamali, a to s námi zatřese, otřese našimi základy. A až všechno vyjde najevo, pak se zeptáte sami sebe: Co je pravda pro mě? Co je pravda pro můj život zde? A tak vás prosím, abyste se ptali sami sebe - - protože náboženství je vytvořeno člověkem - co vás činí celistvými. Co vás činí šťastnými. Co vás spojuje s velkým vesmírem tam všude. Říkám vám, že vy jste Velké Já, vy jste stvořitel, i já jsem stvořitel, Máte veškerý potenciál, a veškeré právo, vrozené právo, abyste stvořili svět, v jakém si přejete žít. A žádá se po nás, nejsilnějších ze silných, kteří teď žijeme na planetě, abychom vytvořili jiný svět, abychom si uvědomili, kdo jsme. Abychom si uvědomili svá srdce. Abychom si uvědomili, že se vzájemně milujeme. Můžeme skutečně vytvořit kolem sebe nový svět. 

Otázka: Můžete nám říci více o umisťování krystalů, a také, jaké je vaše spojení s těmi krystaly a kde jsou umístěny?
To je dobrá otázka. Všechny ty krystaly jsou velmi staré. Byly uschovány v bezpečí u různých domorodých kmenů. S vědomím, že na naší planetě přijde čas, kdy tyto krystaly budou uvedeny v činnost. S vědomím, že tyto mocné krystaly, které jsou uctívány a uschovávány po stovky let. půjdou do Země před její velkou změnou. A tyto krystaly mi byly darovány, jako strážkyni moudrosti, aby se začalo s jejich kladením do jejich posvátných domovů. Každý z těchto krystalů má velmi specifické místo, kam patří, Mnozí lidé je velmi specificky uctívají a pečlivě je sledují. Nedávají se do Země náhodně. Já jsem dostala specifický návod, kam mají jít, kam se přesně mají umístit, tak, aby se mohly vzájemně spojit jeden s druhým. Takže tyto krystaly nejsou jen tak položeny do Země, ale je u toho posvátná ceremonie, mnoho modlení, uctívání Matky Země, děkování za její život a život, který nám dala. Tyto krystaly jsou posvátné. Jsou posvátné pro mě a já mohu cítit jejich energii a moc. A tak před uložením krystalu do určité oblasti, kam má přijít, se koná posvátný obřad, uctíváme Matku, Tokošilu, Velkého Ducha, Velkého Otce, uctíváme předky, kteří tu byli před námi. Strážce moudrosti, kteří přišli před námi, kteří jsme na planetě teď. Oni nás poučili o tom, co přijde. Že se všechno změní, že lidé na planetě si uvědomí, kým byli, a začnou opět žít podle svých srdcí. A my strážcové moudrosti, kteří jsme tu teď, my jsme tolik nadšení a vzrušení, jsme tady teď a můžeme pozorovat, jak se naplňují stará proroctví, a my se toho účastníme, a je pro mě velká pocta, že mohu pracovat na uzdravení a regeneraci naší Matky Země. I pro nás všechny děti Matky Země. Kde jsou umístěny? Mohu vám říci, kam jsem je už umístila dříve, ale nemohu říci, kam je budu dávat příště. Jeden byl umístěn v Santa Fe v Mexiku. To je teď poušť, ale řekli nám, že toto místo bude opět zelené. A Santa Fe je skutečně velmi zvláštní místo, energie v zemi zde vibruje jinak než na jiných místech, kde jsem byla. Bylo mi řečeno mými staršími, mými vůdci, kam přesně mám ten krystal dát. První krystal byl umístěn během setkání Návratu předků minulý rok. A byly velké obřady, tři dni, velmi intenzívní, dali jsme hodně věcí naší Matce, a na závěr ceremonie byl uložen krystal do Země. Také byl umístěn krystal na místě, které je pro mě velmi zvláštní. Je to místo, kde jsem běhávala, kde jsem vyrůstala sama v divočině, místo, kde jsem si vytvořila velmi hluboký a obohacující vztak k Matce Zemi. Tam mi byly dány mé dary. Je to v Coloradu, na velmi krásném posvátném místě, kde žilo společně sedm různých indiánských kmenů, v krásném údolí, a tam se v létě scházeli, aby děkovali Matce Zemi, a konali posvátné obřady. Byla jsem požádána, abych té půdě opět vrátila posvátnost, a tak jsme provedli velmi krásný obřad, a také jsme tam umístili krystal hluboko do Země. Před pár týdny jsem se vrátila domů z Kalifornie, kam jsme jeli k několika krásným a velmi starým sekvojím, těmto sekvojím se říká naši posvátní prarodiče, a jsou to stromy, které opravdu mají ducha. Je v nich starobylá moudrost. Dostala jsem pokyn jít ke stromu, a ...

Jednota s přírodou 1/8

Video s českými titulky zde: http://www.overstream.net/view.php?oid=rjrpu0rtsnuq

Všechny vás zdravím. Je skvělé být tu s vámi živě. Chci odpovědět na některé otázky týkající se mého poselství. Jak jsem byla vychována, kdo jsem, odkud je moje poselství.

Nejprve, odkud mám své jméno a co znamená. Musím říci, že jsem vůbec nevěděla, že jsem Malá babička, až do 30 let. Moje matka byla americká Indiánka, a tak jsem se v dětství zúčastnila několika pow-wow, posvátných ceremonií s předky a podobně. Jako dítě si pamatuji jednu příhodu, kdy jsem seděla se svou rodinou kmene Siouxů, byla jsem malá blonďatá holčička, zamíchaná do velké indiánské rodiny, a cítila jsem se trochu na nepravém místě, ale hrozně mě to zajímalo, bylo mi asi 8 let. Seděli jsme tam a pozorovali velmi posvátný obřad, který prováděli dědové a starší kmene Siouxů. A tu se zastavili, vytáhli mě z davu, posadili a dali mi požehnání. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Všechno se říkalo v  lakotském jazyce, kterému jsem moc nerozuměla.

Když se tak vracím do minulosti, takové věci se děly, ale já jsem zůstávala úplně v klidu až do 30 let, kdy mi zatelefonovali a řekli, že domorodé kmeny mě pozorují odmalička, jak rostu, a vědí, že jsem malé blonďaté dítě, které se stane Little Grandmother. Oni to věděli, ale já ne. A ten telefonát, to bylo zajímavé zjištění. Řekli mi, že moje babička, než  zemřela, mě učila. A skutečně to tak bylo. Jako dítě jsem nevěděla, odkud přicházejí různé hlasy. Ale vždycky se ke mně v dětství obracely a učily mě velmi specifické lekce, o planetě, o vztazích mezi lidmi, jak milovat, velkým způsobem, jak respektovat přírodu, a podobná témata. V 8 letech jsem nevěděla, jaký to má smysl. Takže když mi ve 30 zavolali a řekli, že vědí, že jsem připravována z druhé strany, bylo to hezké, ale divné, že někdo věděl, čím procházím. Také mi řekli, že na planetě je dalších 11 lidí, kteří dostávali jako děti stejné lekce. A že nám říkají Strážcové moudrosti. Takže to bylo fantastické zjištění, že jsou i jiní lidé jako já.

Ve 30 letech jsem byla povolána, abych se stala šamankou pro domorodé kmeny Siouxů a Salishů, a založila jsem i vlastní kmen, Kmen Mnoha Barev. Pro planetu, pro zemi, abychom se všichni spojili. Kmen Mnoha Barev bude představovat nás všechny, jedno srdce, s jednou matkou, jediné poselství, jediný kmen. 

Stát se šamankou, to není snadný úkol. Není žádná škola, kde byste se to mohli naučit. Byla jsem k tomu iniciována už jako velmi malá, a pak ve 30 letech jsem přijala výzvu. Šli jsme přes Rich Woods, kde jsem se stala šamankou. Znamenalo to hodně půstu, hodně modliteb, hodně obětí. Tolik k otázce, jak jsem se stala Little Grandmother: poté, když jsem poznala ty různé domorodé kmeny a kultury, které na mě čekaly po několik set let, na blonďatou holčičku, která dostane jméno Little Grandmother, dostala jsem své posvátné balíčky, v nichž některé věci, jako moje medicína, jsou staré stovky let. Byly udělány před stovkami let, pro mě, a byly uchovány až dodnes. Takhle jsem se tedy stala Little Grandmother, šamankou a Strážkyní moudrosti. Přicházely mi medicíny od domorodých kmenů z celého světa, z Austrálie, Severní Ameriky, Evropy, Oni věděli, že přicházím, dříve než já. A tak jsem do toho musela vstoupit,  a dělat, co nelépe dovedu, a pořád se velice snažím, abych nikoho nezklamala.

Otázka: Vydala jste proroctví o roce 2010. Řekněte prosím, jestli se stanou důležité události i v roce 2012, a jak se lidské bytosti mohou nejlépe připravit na příchod změn. Přicházejí velké světelné vlny  ze Slunce?

Nu, to jsou velké otázky.  Rok 2012, zdá se, že každý k němu má co říci. Mnoho knih, každý o to mluví, jak se svět změní, nebo jak skončí. Ale uvědomte si, prosím, že teprve před pár měsíci náš milovaný děd Don Alejandro, který je dědem všech Mayů, je nositelem veškeré jejich moudrosti, promluvil na Aljašce. Uvědomte si prosím, že všechny ty knihy o roce 2012 nepocházejí od národa Mayů. Jsou to knihy od různých autorů z celého světa, a jejich názory.

Ale Alejandro, praotec Mayů, teprve před pár měsíci řekl, co se stane. Co je v knihách, jsou spekulace. Don Alejandro řekl: Ano, náš svět se změní. Svět, jak ho známe, skončí. Ale není to nic strašného, naopak je to důvod k radosti. Že skončí toto bytí v našich myslích, které trvalo tisíce let, kdy jsme se přidali k organizovanému náboženství, vedli války, hladověli po moci, a bojovali jsme kvůli všemu, co jsme chtěli.
Don Alejandro a mayský národ zůstali vždy v srdci, od počátku. Oni jsou předkové Atlantidy.
Jsou nejstarším národem na naší planetě. Po celou tu dobu zůstali v srdci. Vědí, jak žít svůj život ze srdce, z citů, z emocí, jak se rozhodovat ze srdce. Teď nám přinášejí toto poselství: Musíme změnit způsob jednání, nebo zabijeme matku Zemi. Anebo se pobijeme navzájem.

Musíme se vrátit zpět a začít žít ze srdce. Když si představíme, že jednotné vědomí se spojilo s vědomím ze srdce, přestaneme být lidmi, kteří žijí pořád z mozku, a kde vládne moc, chamtivost, a začneme být lidmi, kteří se vzájemně milují, tak to změní naši planetu. Budeme žít novým způsobem. A tak rok 2012 je koncem světa, jak ho známe. To neznamená, že všechno bude zničeno. Samozřejmě něco se bude dít, protože matka Země se posunuje a obrací, a jak říkají Mayové už po staletí, posunou se póly. To je skutečný fakt. Děje se to právě teď. Sever už není severem. Had světla a života se pohybuje. Zemské energie se skutečně posunují. Dojde k velkému posunu, jak společně říkají všichni Strážcové moudrosti a praotcové, ano, matka Země se posune. Věci se budou hýbat. Změní to trochu i naši krajinu.

My všichni projdeme obrovskou změnou. Neznamená to spoustu utrpení, ani válku v ulicích, ale změní se energie na naší planetě i energie v nás. Naše vědomí udělá vzestup. Budeme více intuitivní, více naplněni láskou. Ano, svět se dramaticky změní. Dojde k planetárním posunům.

neděle 28. listopadu 2010

Rok 2010, 9 a 10/10


Video 9/10: http://www.overstream.net/view.php?oid=ixlju6rbnsrb
Video 10/10: http://www.overstream.net/view.php?oid=nel4tss4s1lw

Jen se začněte dívat. Bude to vypadat jako růžová mlha. To je životní energie. Nejlepším bodem na naší planetě, kde můžete získat energii, je vrchol hory. To je prostý fakt. Pak na posvátných místech, samozřejmě. Tam se můžete doslova naplnit životem zvnějšku. Nemusíte se už plnit z lidských bytostí.

Přestaneme si vzájemně ubližovat. Přestaneme chtít vládnout v konverzaci, přestaneme jenom brát, přestaneme si ubližovat. Protože energii, kterou potřebujeme, budeme brát zvnějšku. Nebudeme brát z lidí, přestaneme bojovat, abychom byli slyšeni nebo abychom se uplatnili. Nebudeme dále živit názory lidí na nás samotné, nebo odvozovat své postavení z toho, co si o nás myslí. Budeme se plnit energií Země, vdechovat ji a zase ji vracet matce Zemi.

Už nebude záležet na tom, co si lidé myslí, že znamenáte. Na vašem postavení nebude záležet. Je jedno, co je vaší profesí. je jedno, jaké máte zaměstnání, je jedno, jestli jste autor a vyděláváte milióny, je jedno, jestli jste matka v domácnosti. Záleži na energii, ne na roli, kterou máte. Rozlišovat pozice je nesmysl, všichni jsme si rovni. My všichni v této místnosti jsme si rovni. Když se začneme naplňovat energií zvnějšku, nebudeme potřebovat to dávání a braní druhým.

Já nestojím o to, abyste se na mě dívali jako na strážkyni moudrosti, která k vám mluví, já to nepotřebuji. Jsem to jenom já. Stejně tak každý z vás jste prostě vy. A společně jsme úžasní. Na pozici už nezáleží. Vy si myslíte, že záleží, protože se živíte energií jiných lidí a stojíte o ni, chcete být větší a výše postavení než oni, a to je nesmysl. Jděte ven, zhluboka se nadechněte, a naplníte se rychleji, než když budete brát energii z jiného člověka.

Za co se považujete? Čím chcete být? Proč jste tady? Jestliže teď víte, že jste Velké Já Jsem, Bohové a Bohyně, že jste vším včetně vesmíru, a že je dostatek energie pro všechny lidské bytosti na této planetě, nemusíte ji už brát od ostatních, a bude jí vždycky dost. Že jsme všichni dokonalí, nádherní a skvělí, a že jsme všichni Bůh. A že jste si sami zvolili přijít sem, jinak byste tu nebyli, jste nejvyšší Já, rozhodněte se, proč tady chcete být.

Není to o tom, že se ráno vzbudíte a jdete do práce a pak zase přijdete domů. Proč jste tady? Rozhodněte se. Kvůli čemu tady chcete být? Jaký je váš cíl zde? Zeptejte se na to sami sebe a pravdivě si odpovězte. A teprve potom budete vědět, jak to vytvořit. Proč jste tady? Proč jste sem sami sebe poslali? Proč tady chcete být? Co chcete udělat se svým životem? Máte veškerou energii světa, aby vás podpořila. Všechno je tu pro vás. Nejsou to lidé, kdo vám pomůže nebo vás zlomí. To vy sami.

Lidé nemohou pořád jen brát a brát. Pak máte sklon si myslet: mně se to nepovedlo, protože mě někdo jiný nenechal to udělat. To je nesmysl. Jste Bohové a Bohyně. Máte veškerou energii světa, která vás podporuje. Vy všichni jste tvůrci. Vy jste Stvořitel. Co chcete dělat s tímto životem? Udělejte rozhodnutí a jděte za ním.

Sny nejsou jenom sny. Přicházejí z nejvyššího Já. Třeba tady sedíte a v mysli vám vyvstane něco, co přichází z Nejvyšího Já. Začněte dávat pozor. Je to důležité. Něco vyvstane nad ostatními věcmi. Naše sny, naše myšlenky, naše denní představy jsou naším vedením v životních zkušenostech. Měli bychom se zastavit a uvědomit si, co nám Vyšší Já říká a ukazuje. Pokládejte si správné otázky, a ty povedou vždycky ke správným odpovědím. Odpovědi jsou poskytovány skrze sny, náhody, denní představy, jako myšlenky, které vyvstanou ve vaší mysli. Věnujte pozornost svým snům. Věnujte pozornost svému dennímu snění a tomu, co se vynoří ve vaší hlavě. To je vaše Vyšší Já. Není to tak, že když si pomyslíte, moje Vyšší Já, dej mi něco, že se to stane. Tak to nefunguje, to by bylo z mysli. Každý kousek takového přání je z mysli. To moc usilovně přemýšlíte. A když přestanete tak usilovně přemýšlet, přijde to odjinud. Dávejte pozor na tento stav, je to velmi a velmi důležité.

Když se mysl se zastaví, začnete dostávat skutečné informace. Dávejte pozor. Když chcete to, co chcete, a začnete klást správné otázky, dostanete správné odpovědi. Když se vám nepodařilo něco, co máte rádi. proč se vám to nepodařilo? Odevzdali jste svou energii jinam? Dovolili jste někomu jinému, aby vám řekl, že jste neuspěli? Položte správné otázky a dostanete správné odpovědi. Pro odpovědi naslouchejte i druhým, Velké Já Jsem používá i ostatní, aby přišlo k vám, dalo vám poznání sebe samých nebo situací. Nemyslím tím, abyste poslouchali kritiku, věci, které vám lidi vytýkají, pomluvy a podobné věci. Když se zeptáte správně, přijde správná odpověď.

Takže stále myslíte na to, co chcete ve svém životě skutečně vytvořit, a třeba nerozumíte, proč jste to ještě neuskutečnili. A někdo jiný vám jen tak něco řekne, a vy si uvědomíte, že to je odpověď. Tohle mám na mysli. Velká Já Jsem spolupracují. Dávejte pozor, co říkají ostatní. Když se správně zeptáte, přijde správná odpověď.

Osmý krok je velice důležitý. Nestaňte se závislými na jiných lidských bytostech. To zastaví váš růst. To je velmi důležité. Ostatní lidské bytosti můžete milovat, a to je vlastně ještě důležitější, musíme se navzájem hluboce milovat. O tom je v podstatě celý život. Milovat ostatní, vidět se navzájem tak nádherné, jak ve skutečnosti jsme. Tak dokonalé, Bohy a Bohyně, Velké Já. Ale když máme velkou starost o to, co si o nás myslí ostatní, nikdy nevyrosteme do toho, do čeho bychom měli vyrůst. A když nám příliš záleží na tom, co si ostatní myslí, že bychom měli nebo neměli dělat, nikdy nenajdeme svůj životní cíl. Nikdy nenaplníme své sny.

Nesmíte se stát závislými na mínění druhých osob, co si myslí, že byste měli a neměli dělat. Vy jste Bůh, můžete vytvořit cokoliv, co si přejete vytvořit. Skrze lásku a světlo. A jako bytosti světla se nebudete nikdy zlobit na sny nikoho jiného, nebudete lidem nikdy říkat, co mohou nebo nemohou vytvořit, prostě je budete podporovat. A budete je milovat. A nikdo se nebude zlobit na vás, že jste tím, čím jste.
Skrze lásku jsou všechny věci možné. A skrze lásku se změní celý tento svět. A skrze lásku se vrátí bytosti světla. Skrze lásku nám ukážou cestu. Skrze lásku nám budou zjeveny všechny ty věci, které jsme dříve neznali. A skrze lásku se naše denní sny uskuteční. A skrze lásku se tato planeta Země stane velkolepou. A my se znovuzrodíme. I Země se znovuzrodí v lásce. A v lásce je možné všechno.

Já vám teď říkám, že vás miluji, jednoho každého z vás. Miluji každého z nás ve svém Velkém Já. Miluji to, že můžeme sdílet tuto zkušenost. Miluji to, že jsem si zvolila přijít sem. Miluji to, že jsem přijala výzvu. A miluji to, že uvidím změnu tohoto světa na něco úžasného. A miluji to, že se na tom mohu podílet s vámi.

Rok 2010, 8/10

Video: http://www.overstream.net/view.php?oid=uwiwtplzt8mt

Změny začínají v roce 2010. A toto jsou velmi důležité body:

První krok:

První věc, kterou musíte pochopit, je, že existuje větší a vyšší vědomí než jsme my sami. Věci se nedějí náhodně. My jsme si svůj příchod sem zvolili s jistým cílem. Jsme součástí velkého plánu univerzální bytosti. Musíte si uvědomit, že je vice než život a spravedlnost. Že náležíme k něčemu obrovskému. Náležíme k vesmíru, který náleží k velkému Já jsem, které náleží k lásce a světlu, a to je vším. Jsme větší, než si myslíte.

Druhý krok:

Druhá věc: musíte pochopit, že historie není vývoj technologie a výroby. Je to vývoj myšlení.
My o všem přemýšlíme, je-li to dobré či špatné, myslíme, jak by to mělo být, vidíme vše černé nebo bílé, víte, jak byste měli jednat, jak se chovat, jak se nechovat, pořád jen myslíme.

V jednom období této planety jsme mysleli tak, že všechno, co existuje, je naše milovaná matka Země. A podle toho jsme reagovali, tak jsme žili. A pak v jiném období této planety vznikla církev, křesťanství. Neříkám, že křesťanství je špatné, nebo že některá církev je špatná. Miluji Krista i všechny osatní. Ale v tomto bodě historie, ve věku temna, jsme mysleli, že církev vládne našim životům. Nebyla to vláda, byla to církev. Bylo to náboženství.

A tak jsme mysleli jenom tak, jak nás naučilo náboženství. Nebyly žádné technologie, pokrok, argumenty, společnost, byl to opravdu věk temna. Protože jsme mysleli tak, jak jsme mysleli.
Zapomněli jsme, že jsme tvůrci, zapomněli jsme, že jsme Velké Já. A když myslíte určitým způsobem, jednáte určitým způsobem.

Prošli jsme tímto obdobím a začali se rozpomínat, že myslíme a mohli bychom vytvářet věci. Začal rozvoj technologií. Začali jsme vytvářet města, vlády, všechno možné. Ale nemysleli jsme na srdce. Mysleli jsme jenom na myšlení. A to byla naše realita.

A nyní se naše lidské vědomí opět posunuje. Naše myšlení směřuje k tomu, že realita je více než pouhé myšlení. Technologie není vše, je sice skvělá, ale jsou větší věci. A tou větší věcí je, že vy jste něco většího. Že vy jste tvůrci, že vy jste Velké Já Jsem. Že jste Bohové a Bohyně. A tak historie není rozvojem technologií a výroby, je to vývoj myšlení.

Právě teď, v této místnosti, když o sobě přemýšlíme, o tom, že vesmír je součástí nás a my jsme součástí vesmíru, když myslíme na to, že naše vědomí se začíná rozhoupávat a přetáčet, tak to skutečně přichází. Čím více energie tomu věnujete, tím rychleji to přichází. Takže myšlení je velmi velká věc. Ale neužívejte svůj mozek pro všechno, spojte ho se srdcem a přemýšlejte, co chcete, a ono to přijde.

Třetí krok:

Třetí krok znamená nové chápání našeho fyzického světa. Všechny věci jsou živé na základě energie. Můžeme vidět energii, cítit její krásu. Východ a západ slunce je nejlepší doba pro vidění energie. Energii můžete vidět kolem rostlin. To není tak těžké pochopit, protože i ti,kteří automaticky nechápou, že všechny věci mají energii, že rostliny a věci i vy a já máme energii, tak energie je vědecky dokazatelná, takže i oni to mohou pochopit.

Tento krok je nejdůležitější. Nejdůležitější ze všech kroků, jak se domnívám. Je to tato energie matky Země, která nás drží při životě, a nikoliv energie vydávaná a přijímaná vzájemně mezi lidskými bytostmi. Protože my používáme svou energii špatně. A jsme žádáni, abychom se ji znovu naučili používat správně. Naučíme se přijímat energii od rostlin. Z hor, ze stromů, z řek a oceánů. A budeme se naplňovat energií matky Země. Nebudeme ji brát jeden z druhého. My sdílime energii s matkou Zemí, s její radostí, láskou a čistotou. A teď si uvědomte, co děláme jeden druhému. Při této konverzaci já vám teď dávám mnoho energie a vy zase dáváte mnoho energie mně. Ale uvědomte si svou obvyklou konverzaci. Vždycky je někdo, kdo tu konverzaci ovládá, někdo, kdo vydává nebo bere všechnu energii. Jste dárce nebo příjemce?

Žijeme své životy tím, co si o nás lidé myslí, jak se na nás dívají. Kdybyste mi teď řekli: co nám to tu povídáš, vypadáš opravdu hloupě, mohla bych si poškodit svoji energii. Anebo si pouze uvědomím, že neberu energii od vás, ale beru ji z této planety, právě tady, z oblohy, ze Země. Nebuďme už zajatci toho, co si ostatní lidé o nás myslí. V každé konverzaci, jakmile si to uvědomíte, přestanete to dělat. Mluvíme třeba s přáteli, a pořád se snažíme být chytřejší než ostatní a mít navrch v konverzaci. Nebo jste lidé, kteří pořád jenom energii dávají, a tak si ji od vás pořád někdo bere.

Po staletí žijeme tak, že si vzájemně bereme energii. A to je naše obrovská chyba na této planetě, kterou děláme. Nám řekli, že všechna naše energie na celý život, pro každého z vás existuje na planetě. Ne v druhých lidech. Můžete skutečně jít ven a dýchat energii ze stromu, až se naplníte. I ze země nebo ze stébel trávy. Z jablka. Z rostlin, zvířat, vodních toků, hor, to vše má pro vás energii. Žádají nás, abychom přestali brát energii od sebe vzájemně. Tím se jenom vzájemně zraňujeme. A to děláme už po stovky a stovky let. Vaše životní energie existuje venku. Když se cítíte slabí, zaútočíte na někoho, abyste se sami cítili lépe. A když někdo řekne o vás negativní věc, cítíte se sami hůře.

Jak je to pošetilé, když vydáváte energii tímto způsobem. Proč se cítíme tak dobře, když si vyjdeme na procházku? Protože vás nikdo nehodnotí. Proto, že se venku plníte energií. A přijdete domů a zase to začne: Proč děláš tohle? Tak to chodí v běžném soužití lidí. Probíhá to neustále. Jsme nuceni začít brát a dávat, abychom mohli žít, a všechnu potřebnou energii si bereme z druhých. Můžete jenom sedět venku a cítit, jak se naplňujete. Všimněte si toho. Proč se venku cítíte tak dobře? Začněte si toho všímat. Protože jste se napojili na Zemi a dobíjíte si baterii.

Matka Země je vším. Je vším. Nejlepší doba pro vidění energií, které lidská bytost může vidět - protože člověk může vidět energii, přestaňte si říkat, že nemůžete, vy můžete, je to skutečné - nejlepší dobou je východ a západ slunce, kdy můžete vidět energii kolem rostlin, na horách, všude.

Rok 2010, 7/10

Video: http://www.overstream.net/view.php?oid=nduutjm5mfma

Planeta je připravena, aby se znovuzrodila ve svém nádherném božském Já. A my stoupáme s ní. Jsme připraveni. Budeme připraveni. Nemůžeme jít do vyššího vědomí a žít v něm, být něco mnohem většího než jsme teď, když budeme nadále jíst každý den dosavadní stravu, když budeme mít více a dívat se, jak ostatní mají méně, jak někteří nemají nic a někteří všechno. Jak se můžeme stát osvícenými, a působit na božské úrovni, na úrovni vyššího Já, kdybychom dělali to, co děláme teď? To nejde.

A tak jsme to my, kteří se začínáme houpat jako ty malé splávky, co leží na vodě, a budeme se stále více houpat, a stále více budeme sjednocení ve svých srdcích, a nakonec se ty kuličky převrátí. A jakmile se převrátí, všechno se začne pohybovat na své místo. A když se všechno začne pohybovat na své místo, uvědomíte si, kdo jste a čeho jste schopni, a pak začnete přemýšlet o tom, co chcete, začnete snít s otevřenýma očima a pak začnete tvořit. A proto vy jste tvůrci vašeho světa. To proto naši předkové cítili, že je třeba námi zatřást, probudit nás: Proč si neuvědomíte, kdo jste? Nelíbí se vám, jak žijete? Tak si vytvořte jiný způsob! Udělejte to! A jakmile se začneme obracet jako celek, a spojíme se dohromady, začneme skutečně vytvářet nový svět.

Je několik věci, které můžeme udělat, abychom se připojili k tomuto hnutí. Je asi 32 000, možná více, takových lidí, kteří skutečně fyzicky a se vším nasazením pracují na tom, aby toto vědomi rostlo. A každý den jich přibývá. A jeden každý z vás se k nim může přidat. Není třeba se nikam hlásit, nic platit, prostě jen žít takovým způsobem. Jestli se tomu nemůžete věnovat, tak se tomu nevěnujte, ale prosím vás, pokud můžete, nespadněte zpátky. Když slyšíte něco negativního ve zprávách, přepněte kanál. Když čtete noviny a je tam něco ne právě pozitivního, přepněte kanál. To nám říkají předkové: přepněte kanál, přepněte kanál, přepněte kanál... Když sedíte třeba v restauraci vedle někoho, kdo mluví špatně o ostatních, nebo vytváří pocity jiné než běžný mír, přepněte kanál. Když někdo u vás doma mluví o někom špatně, nebo mluví ne ze srdce, nebojte se ho požádat, aby přepnul kanál. 

To je jenom jeden způsob, z mnohých, kterými můžete ve skutečnosti pomoci, aby se všechny bubliny převrátily. Všechno, co nechceme a co je každodenní součástí života, je třeba zastavit. Přestat poslouchat. Když vidíte negativitu, zavřete oči. Neříkám, že máte ignorovat problémy světa. Říkám, abyste jim přestali dávat energii. Když dáváte energii něčemu, co není správné ani dobré, stává se to správnějším a lepším. Nemůžete si přát něco lepšího, a přitom dávat energii tomu, co je takové, jaké je. O čem nemůžete očekávat, že se změní, když jdete s tím.

A každé ráno a každou noc se ohlédněte za dnem, a řekněte si, že všechno je dobré a krásné. Já jsem Bůh a Bohyně, já jsem tvůrce. A já mohu změnit můj svět. Vaše energie a vibrace budou stoupat až k nebi. Ale vždy když budete číst něco negativního v novinách, vaše energie spadne dolů. A já vám teď říkám, že když každý v této místnosti bude souhlasit s touto dohodou, že nebudeme poslouchat nic negativního, ale že se budeme nabíjet světlem a láskou, bubliny se začnou rozhoupávat ještě více. A vy se můžete stát součástí řešení. Vy můžete změnit svět.

Předkové řekli, že vy jste právě ti, na které se čeká. Nejen předkové chtějí pohnout tímto světem. My jsme ti, na které čekají. My jsme ti, kteří změní svět. Nikdo jiný, ani před námi, ani po nás, říkám, že právě teď není žádný spasitel, aby přišel a zachránil nás. Nepřijde nikdo, kdo by změnil tuto planetu. Uděláme to my. A tak vás žádám, jako své bratry a sestry, lidi mého srdce, lidi Kmene mnoha barev, přidejte se prosím k nám. Přestaňte prosím poslouchat negativitu. Prosím, přidejte se k těm, kteří žijí ze srdce, ne z mysli. Jde prostě o to zbavit se toho a přepnout kanál. Přepnete kanál? Potom změníme svět. Ano. Právě proto jsme tady. To stojí za to, že jsme sem přišli. 

Pozemský život není snadný. Je mnoho míst, kam můžeme jít učit se a rozvíjet duši, a Země je jedním z posledních míst na seznamu, protože je velmi obtížná. My máme na sobě závoj, a proto si přesně nepamatujeme, kdo jsme, a narodili jsme se do společnosti, která nás naučila, jak po celý život myslet, a to je špatné. Proto jsme tady my, a nikdo jiný, protože nejsilnější z nejsilnějších byli umístěni na tuto planetu, protože my to můžeme změnit. My máme schopnost to změnit. My si dokážeme vzpomenout, kdo jsme. A dostane se nám pomoci. Pomoc už je na cestě, poslední dva roky k vám silně proudí. A jak říkají předkové, světelné bytosti se vracejí a přivádějí s sebou své rodiny. Všichni jdou sem.

Tak to je jen pár informací, ale dá to práci je strávit. Jsou to informace o věcech, které budou probíhat v roce 2012. A zde vám říkáme, co můžete dělat už teď. Co se od vás čeká. Jak něco změnit. Dnes si říkáme: je třeba změnit kanál. A ještě je něco velmi důležitého, co vám chci sdělit. Důležitější ho než sedět tady a vyprávět vám, že svět se změní takhle a takhle, takové jsou světelné bytosti. Ještě je něco mnohem důležitějšího. A to, jak změnit svůj život. Jak dosáhnout přesně toho, o čem sníte. Jak uskutečnit změnu, kterou chcete pro sebe. To je hodně velká práce. 

A já budu o tom dále mluvit v příštích dvou letech. Je to doslova změna vašeho života. Pro mě by bylo snadné dát vám tuto informaci a říct, takhle to je, a bylo by snadné vám to říct jako věc, za niž nemáte žádnou odpovědnost, ale každý z nás má odpovědnost. Ale není to těžké. Klíčem je to, že všechny odpovědi už jsou tady, stačí vědět, jak se na ně podívat. Všechno je velmi jednoduché. Pravda je vždycky jednoduchá. Tady jsou kroky, jak si pomoci k osvícení, jak si vzpomenout, kdo jste, a jak žít tak, jak jsme uměli žít kdysi. První krok k dosažení vyššího vědomí, k vzestupu, o kterém mluví předkové, po celou dobu do roku 2012, abychom byli stále více osvícenými a stali se lepšími bytostmi, ten první krok začíná dnes.

Rok 2010, 6/10

Video: http://www.overstream.net/view.php?oid=t7e6nrn4izew

Přemýšlela jsem, jak o tomto mluvit, protože není důvod k panice. Není důvod k obavám. Aby proběhla nějaká změna, zejména rozsáhlá změna, nějaké věci musí padnout. Když pomyslíte, kolik je toho špatného, právě teď v naší společnosti: ovládá nás vláda a náboženství. Jsou mnohé pravdy, které jsou skrývány před veřejností, před lidmi. A přitom s těmi informacemi bychom mohli udělat tolik dobra. Ale ty věci jsou zadržovány, protože mocné vlády, mocné společnosti ty věci nechtějí. 

To proroctví říká od počátku, i učení strážců moudrosti, že velká vláda a velké náboženství padne. I Mayské proroctví to říká - to mluví o roce 2012. Aby se tato planeta stala nádherným a slavným místem, kde se všichni jako její děti navzájem milují, a jednají spolu jako bratři a sestry, a opravdu spolu žijí s láskou v srdci, nemůžeme být rozděleni vládou nebo náboženstvím.

Je velmi smutné, že ve jménu Boha Bylo v dějinách tolik zabíjení a smrti jako kvůli ničemu jinému. Tak si uvědomte, že vaše náboženství není ani dobré ani špatné, žádné jiné náboženství není dobré ani špatné, ale že vy všichni máte pravdu. To proto, že všichni jste záblesky Bohů a Bohyň, že vy jste Velký Duch, vy jste Tokashila, a pak není zapotřebí se zabíjet kvůli svým vírám. Není potřeba si myslet, že někdo jiný nemá pravdu, že rasy jsou špatné, že náboženství je špatné. 

Jak byste mohli nemít pravdu, když jste Velké Já Jsem. Jak mohu nemít pravdu, když jsem Velké Já Jsem. My se vzájemně učíme a předáváme si zkušenosti, jak jen můžeme. Takže, až se tato Země stane nádherným místem, kde všichni budeme bratři a sestry, a budeme se navzájem vidět plným srdcem, a vzájemně se milovat, ať jsme jakékoliv barvy, odkudkoliv, žádná vláda ani náboženství nám nemůže vládnout.
Která je největší vláda na této planetě? Jaká je největší moc na této planetě? To jsme my. Spojené státy americké. My vládneme světu už trochu příliš dlouho. Stali jsme se trochu příliš mocnými. A já neříkám, že to bude hrozné a že spadneme pod nějaký hrozný režim, ale říkám, že Amerika nebude tak mocná. Dostaneme jiný vítr do plachet a bude to nejkrásnější požehnání, jaké jsme mohli dostat. 

To nemá znít jako strašení. Nemáte se bát. Protože aby mohla nastat velká krásná změna, tak musí přijít změny. To, co vyvolává obavy, je pravděpodobně to, že tomu nerozumíme, nikdy jsme nic takového nezažili. Takže myšlenka, že možná Evropa bude částí Ameriky, nebo Čína, to může znít hrozivě. Protože nevíme, jaké to bude. Ale nebude to hrozné. Bude to dobré. Protože velká moc musí přestat. A ti největší jsme my.

Co ještě na této planetě vládne lidským bytostem? Ovšemže peníze. Velký byznys, velké peníze, velká moc. Jsou tři věci, které ovládají náš život. Které musí prasknout a začít se hroutit. Musí přijít vítr do plachet. Jsou to vláda, peníze a náboženství. V těchto třech věcech, jak uvidíte, se stanou obrovské změny v příštím roce. A jakmile padne jedno, ostatní budou následovat. Opět říkám, že to nebude hrozné. Naši dědové řekli, nebojte se, nebude chaos v ulicích, nebudou nepokoje, nic takového. Nebude žádná hrozná válka, žádná země nás neobsadí. 

Způsob, jakým se to nejpravděpodobněji stane, říkám nejpravděpodobněji, protože nikdo nezná budoucnost s jistotou, ani Bůh to nemůže říci s jistotou, protože všichni máme svobodnou vůli a volbu. Každý den máme nové myšlenky a nové činy, což je příčinou, že svět jde určitým způsobem. Ani já nemohu dnes říci jako fakt, co se stane zítra, ale říkám vám, na čem se shodujeme, že Ameriku nezničí válka.

Ale naše ekonomika upadá. A my dlužíme více ostatním zemím peněz, než jsme schopni vyprodukovat. A když náš dolar padne, jiné části světa budou vlastnit Ameriku. Neříkám, že se to stane přes zbraně a válku. Říkám, že se to prostě stane. A není na tom nic hrozného. Bude to v pořádku.

Když padne velká moc a velké peníze, co ještě padne? Co ještě na této planetě má nejvíce moci a peněz a příjmů? Ano, náboženství. Jestliže padne jedno, padnou všechny tři. A já říkám, že to nebude hrozné, nebude žádný nářek na ulicích, boj o cokoliv. Říkám, že se věci zlomí tak, abychom je mohli znovu vystavět nádherným způsobem.

I velká města zažijí, jak se lidé dávají dohromady a vytvářejí nádherná společenství. V nich se budou navzájem podporovat, budou tam mít velké zahrady, v nich si budou pěstovat svou vlastní potravu, zdravá zvířata pro zdravou potravu. Velkovýroba a masová jatka už nebudou součástí této společnosti. Staneme se zdravými. Staneme se ohleduplnými jeden k druhému.

Velká vláda, velké náboženství a velké peníze, to vše padne. A bude vládnout duch. Bude vládnout srdce. Co je na tom děsivého? Zdá se to hrozné jen proto, že nevíme, jak to bude vypadat. Jak to bude fungovat, neznáme to krok za krokem, neznáme budoucnost a nikdy jsme nic takového jako Američané neviděli, proto máme obavy.

Ale všechno se to děje v dokonalém cyklu.

Rok 2010, 5/10

Video 5/10: http://www.overstream.net/view.php?oid=nlstiyuasanw

"Jestli se díváte na čas a prostor a úhly, jsou rozmístěny přesně na jeden stupeň. To není chyba, byly tak rozmístěny, protože tato města jim pomohly postavit dávné inteligence a dávné znalosti. A v těchto městech znali dávnou pravdu, která teď přichází zpět.

Je ještě mnoho věcí, které se stanou v r. 2010. Já vám ještě sdělím některé, o kterých existuje všeobecný konsensus strážců moudrosti, že se stanou. Nejprve bych ráda řekla, že naše planeta Země právě teď je nadšená a ochotná vydat všechna svá tajemství. Všechna tajemství budou odhalena, vládou utajované věci budou odhaleny.

Bude odhalena znalost UFO a vyšší inteligence, možnosti uzdravování se rozvinou raketovým tempem, psychické jevy budou dokázány jako fakt a přijaty vědou na celém světě. Nové objevy povedou ke způsobům poznání a pomoci našim tělům, která se skokem stanou silnými,
mnohem silnějšími a zdravějšími, a po tomto poznání budeme žít déle, hodně přes 90. Výzkum kmenových buněk povede k úžasné vědecké explozi pomoci lidskému tělu. Sama věda zůstane v úžasu. Špinavé vody budou vyčištěny. Dětská práce bude úplně odhalena a zrušena.

Kdybyste si nic jiného nezapamatovali, tento rok je rokem, kdy máte pochopit. Máte pochopit. Máte si vzpomenout, kdo jste. A jakmile to uděláte, pochopíte. Všechno bude odhaleno. Jak budou věci odhalovány, začnete si uvědomovat, že jste žili v mlze. Uvědomíte si své schopnosti a možnosti, které jsou mnohem širší, než jste mysleli.

Ještě je tu něco, o čem mluví strážci moudrosti, a viděli to vlastníma očima. Já se pokusím vám co nejlépe vysvětlit, co jsem viděla. Existuje velká věž z trubek a drátů, a na jejím vrcholu je něco, co vypadá jako velmi vysoká štíhlá pyramida, a na jejím vrcholu je velká koule. Je to velmi blízko studených tmavých vod, vypadá to jako jezero nebo oceán. Tento přístroj vyrobili lidé. Už je vyroben. A obsahuje schopnost vyrobit dost energie pro celou planetu. Už teď je funkční. A velmi brzy to vyjde najevo.

Úžasné věci se dějí na naší planetě, které vyřeší mnoho a mnoho problémů. Jen si na chvilku představte, co se dá dělat s takou technologií. To nás vymaní z rukou a moci vlády a náboženství. A dá do rukou lidí, kteří žijí ze srdce. Pomyslete na to, co všechno takto můžeme vytvořit."