pondělí 26. září 2011

Poselství pro Podzim 2011

http://www.overstream.net/view.php?oid=upm8m2u2ustp
Pravda a Naděje Právě Teď: Poselství pro podzim 2011
Kiesha Crowther, "Little Grandmother"
Přepis videa.

Zdravím vás, bratři a sestry, jsem ráda, že jsem zase zpět, a mohu mluvit k vám všem. Neviděli jsme se nějakou dobu. Ta doba byla velmi intenzívní, spousta cestování a mluvení pro Kmen mnoha barev po celém světě. Tento rok byl pro mnohé z nás dost obtížný. A o tom bych chtěla dnes s vámi mluvit.

Mnozí z vás procházejí právě teď těžkými časy v osobním životě. Protože na naši planetu přicházejí nové energie, velmi reálným způsobem, přicházejí každičký den, se slunečními závany, aby zvýšily energii na naší planetě. Amy všichni se s něčím potýkáme, dokonce i v osobním životě. Myslím, že je málo lidí, kteří právě neprocházejí v osobním životě něčím dramatickým. Mnoho vztahů se rozpadá. Stěhujeme se, naše zaměstnání se rozpadají, a o tom bych chtěla mluvit.

Protože se energie stávají silnějšími a intenzívnějšími, v našem osobním životě musíme nechat odejít věci, které se rozpadají, protože při tom, co se děje, jak na naši planetu  přicházejí pozitivní energie, skutečně už není v našich životech místo pro negativitu. A pokud jde o vztahy, které se rozpadají, ty věci, které nejsou naplňující nebo nápomocné pro vaše nejvyšší Já, pro váš nejvyšší cíl, musejí odejít pryč. Když tyhle věci odejdou, otevře nás to pozitivním způsobem, abychom do svých životů přijali pozitivní věci, aby nás to naplnilo jako naše nejvyšší nejmocnější Já tím nejlepším způsobem.

I když je obtížné nechat ty věci odejít, mějte stále na mysli, a připomínejte si, že to negativní, to staré, musí odejít, aby to pozitivní mohlo přijít. To neznamená, že to bude snadné, ale prosím, připomínejte si, že proto se to  děje. Máme tendenci bojovat a snažit se udržet ty věci,
ale skutečně, teď je to s našimi životy tak, že pokud se věci rozpadají, nechte je odejít.
Nedržte se starých věcí, které vás svazují a snižují vaše frekvence, ale nechte je odejít, aby se váš život otevřel pro něco nového, aby mohly přijít dobré pozitivní věci.

Protože se svět mění a pozitivní energie přicházejí na naši planetu, musíme být připraveni. Je pravda, že vždy vyhrává nejvyšší energie. A když dobré pozitivní energie přicházejí do našeho života, nemůžeme zůstat u starých vzorců a způsobů a očekávat, že se pohneme vpřed se svým vědomím. Proto se to děje. Musíme se připravit. A tak i když je to těžké,  nechte ty věci, které právě odcházejí, odejít, abyste udělali cestu dobrému a novému. Vím, že mnoho z nás s tím nyní bojuje. Včetně mě.

Tento rok byl jedním z nejtěžších v mém životě. Velmi se snažím šířit toto mocné poselství a sdílet ho se světem, protože mu tolik věřím. A přesto v minulém roce jsem musela čelit tak velké kritice a tolika těžkostem, že jsem se musela stáhnout a zhodnotit to, co dělám, a zda to má cenu. A vždycky znovu přichází odpověď "Ano". To poselství mi bylo předáno a já mu věřím z celého srdce. Musím jít dopředu, ať je to jakkoli těžké. Vím, že s pozitivními věcmi chodí vždy i něco negativního. Víte, že kde je pozitivní, tam je i negativní, je černá i bílá, a naopak.

Tento rok byl velmi těžký, když se dívám na některé věci, které byly o mně napsány na Internetu. Je to boj. A já jsem bojovala s tím, zda se mám bránit, nebo stát v pozadí, snažit se "změnit kanál" a být pozitivní. Lidé mi radili, udělej tohle, udělej ono, a já jsem se stáhla a otevřela své srdce, a uvědomila jsem si  chyby, které jsem udělala. Jsem lidská bytost, jsem to jenom já, stejná jako vy. Jsem lidská bytost a dělám často chyby. Ale poselství samo o sobě je mocné. To poselství je k tomu, aby nám pomohlo a vedlo nás k novému způsobu bytí. Aby nám dodalo odvahy. Aby připomnělo, kdo jsme. Že máme sílu, o které se nám ani nesní. Poselství je dobré.

Já nejsem poselství. Já jsem lidská bytost. Když jsem poprvé začala vystupovat, a stala se šamankou, v jednom z úplně prvních videí jsem se zmínila o tom, že jsem šamankou dvou kmenů, Siouxů a Salishů. A hned po tomto vystoupení jsem se dověděla od starších kmene,
že muž, který mě zasvětil, neměl právo udělit mi tento titul. Já jsem se hned omlouvala, že vím, že to bylo špatně, omlouvala jsem se, abych to napravila. Brzy poté jsem byla ve Švédsku a tam mi dali nádhernou medicínu a věci pro obřady. A já jsem ty věci nosila, dodávaly mi odvahu a sílu provádět obřady. A kvůli tomu, když se podívám zpět, jsem byla velmi necitlivá vůči původním americkým kmenům, když jsem nosila některé ty medicíny a používala je. Chci jim říci, že je mi velmi líto, že jsem byla tak necitlivá k původním americkým kmenům, že jsem ty věci tehdy nosila.

Věci se od té doby vymkly kontrole, rozhodla jsem se, že to budu ignorovat, že to odložím stranou. Na Internetu se říkaly různé lži, byla jsem obviněna z různých úplně nepravdivých věci. Já jsem původní Američany nic neučila. Nezastupuji žádný domorodý kmen. Jsem lidská bytost snažící se učit prostému poselství: "Vzpomeňte si, kdo jste. Vzpomeňte si, že jste nejsilnější ze silných. Vzpomeňte si, že nikdo jiný než my nezmění tuto planetu. A my to musíme udělat."

Skutečně se omlouvám, že jsem byla tak necitlivá. Už to nikdy neudělám. Učím se za pochodu. Vždycky se budu učit na pochodu. A jsem lidská bytost, takže budu chybovat.
Ale jako lidská bytost cítím odpovědnost za planetu, a za nás vzájemně, protože věřím, že můžeme dělat věci lépe než teď. Od té doby, co jsem začala učit toto poselství lásky a naděje,
nikdy jsem se nesetkala s takovou nenávistí, od nikoho, a opravdu mi to lámalo srdce, že se dělim o poselství lásky a říkám lidem, kdo jsou, a setkávám se s takovou nenávistí. Musím si být vědoma, že ke světu patří dvě různé stránky. Láska a nenávist. A modlím se, aby v tuto dobu nám byla dána šance to změnit. Abychom mohli provést obrovskou změnu na planetě,
musíme zůstat ve svých srdcích, musíme být láskou, a tak změníme svět.

Takže proto přepnu kanál. Budu myslet pozitivně a nedovolím těm věcem, aby mě znepokojovaly. Tento poslední rok je pro mě velmi těžký. Ale vím, že toto poselství je pravdivé a skutečné, věřím mu z celého svého srdce a budu ho dále učit. Věřím v nás.
Věřím, že můžeme změnit naši planetu, protože jsem nejsilnější ze silných. Jsme Kmen mnoha barev. Jsme ti, kdo mají vytvořit nový svět. Energie už přicházejí, už se to děje. Teď je ten čas, teď se musíme pohnout. Musíme udělat změnu ve svých životech. Musíme dát stranou ty staré vzorce, to, že chceme obhajovat sami sebe a hněvat se na ty, co se hněvají na nás. Musíme skutečně otevřít svá srdce a odpustit všem, komu můžeme odpustit. Být lepšími lidmi. Skutečně můžeme být lepším lidmi. A já nemohu žádat lidi o něco, co ve skutečnosti sama nedělám. Já prostě chci opustit ty staré vzorce  a pohnout se dopředu do pozitivní milující energie. To je jediný způsob, jak můžeme změnit naši planetu.

Právě teď se v našem světě rozpadá mnoho věcí. Vlády všude na světě mají velmi obtížné časy. Vlády se rozkládají, snaží se udržet poslední věci, které mají. Rozpadají se peníze. Mnoho lidí má starosti o peníze, o hodnotu peněz na světě. Co máme dělat  v tuto těžkou dobu? Myslím, že nejlepší věc je zůstat ve svém srdci. Zůstat pozitivní.

Co můžeme udělat, abychom zabezpečili ty, které milujeme, své rodiny? Musíme mít semena na zasetí, umět osázet zahradu, vědět, jak trvale zajistit své potřeby, jak mít čistou vodu. Naše peníze v budoucnosti nebudou moc platné. Přestaňte schovávat peníze a kupte něco, co je potřeba pro vaši rodinu. Abyste podpořili schopnost rodiny zajistit trvale svůj život. Opatřete si dům, pozemek, pokud je to možné. Mějte potraviny, osivo, naučte se obdělávat zahradu.
Naučte se obstarat čistou vodu. To jsou věci, které bychom měli právě teď udělat, abychom si zajistili svůj život.

Musíme se spojit, sjednotit svá srdce, aby tato energie stále a stále rostla. Protože silnější energie vždy vyhrává. A energie lásky je mnohem a mnohem mocnější než energie nenávisti.
Pojďme milovat jeden druhého. Pojďme odpustit všem, co můžeme. Pojďme se omluvit, když jsme udělali něco špatného. Toto poselství je pro mě velice vzrušující a snažím se ze všech sil ho předat. Mohu za rok cestovat jen na omezený počet míst a osobně ho předat omezenému množství lidí.

Ale teď je tu nový způsob, jak vám ho mohu předat. Napsala jsem knihu se všemi poznatky, které jsem získala. "Poselství pro Kmen mnoha barev" je nyní hotovo. Je to pro mě velmi vzrušující, že může vyjít ven do světa a mohou ho slyšet všichni, kdo chtějí poslouchat. Kdo si chtějí vzpomenout kdo jsou, jak zvláštní jsou, a že skutečnou odpovědí je láska. I když jsme udělali něco špatně, musíme něco udělat, abychom ukázali, že to chceme dělat lépe.

Já chci jít příkladem. Chci se podělit o výtěžek z této knihy na pomoc domorodým lidem, aby mohli předávat své poselství. Chci dát peníze těm, kdo budou ochotni učit. Velice si vážím domorodé americké tradice a velice ji miluji. Myslím, že ta záležitost byla pro mě tak srdceryvná proto, že vůči nim chovám takové city. Měla jsem příliš mnoho zraněných citů. Vážím si domorodých kmenů, a myslím, že právě jejich poselství zachrání svět. A já se jím budu řídit, a pomohu ho učit. Nemohu mluvit za nikoho jiného než za sebe, ale musím říci, že mám důvěru v cesty domorodých Američanů, v domorodou kulturu, která zná způsoby, jak milovat, ctít a respektovat Matku Zemi, jak se vrátit k pravému způsobu života na této planetě.

Takže, když teď vychází kniha, strašně ráda bych věnovala prostředky domorodým lidem, kteří jsou ochotni učit, aby se zachovalo americké domorodé dědictví. K tomu říkám: miluji vás, děkuji vám za to, že děláte, co můžete, že jste láskou a zůstáváte ve svém srdci zejména v tuto obtížnou dobu.

Zůstaňme spolu, podporujme se vzájemně. Žijme ze srdce, pamatujme si, že jsme odvážné nádherné jiskřičky Boha. Můžeme změnit svět jenom tím, že budeme žit ze svého srdce.
Buďte láskou, mějte dostatek odvahy, abyste řekli Promiň, když jste udělali něco špatně. Dávejte lásku ostatním. Miluji vás, a jsem velmi hrdá, že mnozí z vás žijete ze svého srdce,
obzvláště v tuto obtížnou dobu. Mám víru a odvahu, abychom to dokázali. Děkuji, že jste si mě  poslechli. S mnohými z vás se brzy uvidím. Bye-bye!

středa 20. dubna 2011

Jak uzdravit Matku Zemi

Přihlásila se nám nová překladatelka Hanka a tady je její první překlad videa Little Grandmother z 23. 3. 2011 - veliké díky!!!!
(Píše z Anglie, takže bez hacku a carek, abyste se nedivili.)
http://www.overstream.net/view.php?oid=i4aglcl3aoig

pátek 11. března 2011

Meditace 19. 2. 2011: Vděčnost je nejblíže energii čisté lásky

Co můžeme konkrétně dělat, abychom vytvořili podmínky a prostor pro změny planety i nás samých? Klíčem k tomu je vděčnost. 
Druhá závěrečná část přepisu videa živého internetového vysílání Little Grandmother z 19. února 2011 ((9. až 19. minuta videa).
Příští živé vysílání meditace s Little Grandmother bude 26. března 2011 v 18.00 našeho času, http://ancientwisdomkeeper.com/livevideo/kieshalive-2/

Vděčnost je nejblíže světelné energii čisté lásky


Chtěla bych, abychom všichni procítili vděčnost. Vězte, že při prociťování vděčnosti jsme nejblíže energii světla čisté lásky. Je to nejlepší způsob, jak můžeme vytvořit v této fyzické formě prostor pro vše, co přichází. A je to právě vděčnost a láska, které změní naši planetu. 


Při posledním semináři jsem mluvila o tom, jak dosáhnout toho, čím se chcete stát. Můžete se myslet na lásku. Můžete myslet na prociťování vyšší vibrace. Ale nejprve musíte sami sebe milovat ve vyšší vibraci. Jak to udělat? Právě vděčností.

Udělejte si chvilku, velmi pohodlně se posaďte a zavřete oči. Položte nohy na Matku Zemi. Pomyslete chvíli na své vyšší Já., na to nádherné vyšší Já, které vás poslalo na tuto Zemi, které žije ve vašem těle právě teď. Uvědomte si, jak je to pozoruhodné, že jste tu právě teď. Vaše vyšší Já vlastně nemůže být omezeno vaší tělesnou formou, ale je mnohem větší. Když si dáme ruku nad hlavu, tak naše vyšší Já dosahuje až tam, kam vaše konečky prstů. Takže na chvíli se zklidněte a prociťte své vyšší bytí. Prociťte, jak jste nádherní a zázrační. Jste nádherná duše, které bylo dáno toto tělo Matkou Zemí. A jste na této pozoruhodné planetě právě teď, a jste to vy, vaše láska a vděčnost, které mohou změnit svět. A přesně to budeme dělat společně.

Takže, prociťte své Vysoké Já, své srdce, své spojení se svým velkým Já, s Matkou Zemí. Prociťte každý gram vděčnosti, který jí můžete dát. Otevřete své srdce, co nejvíce můžete. Prociťte lásku ke všemu jejímu stvoření, k jejím krásným zvířatům všech možných tvarů a velikostí, která zde máme, jak jsou nádherná a úžasná, všechno od kouzelného motýla po velrybu. Prociťte lásku a vděčnost ke stromům, rostlinám, všem nádherným tvarům přírody, jeskyním, pouštím, ke všemu, co je na Matce Zemi, A nám se dostalo velkého požehnání, že to vše můžeme vidět a cítit. Prociťte hlubokou vděčnost. A tato velká vděčnost vás doslova napojí na vyšší energie, pomůže nám pozvednout se, dosáhnout osvícení, dosáhnout vyšší vibrace.

To je právě ta energie, která k nám přichází ze Slunce. Energie, které právě teď přicházejí na naši planetu, mají stejnou kvalitu.

I když dnes na to nemáme mnoho času, udělejme to poprvé, spojme tu vděčnost, kterou cítíte vy i já, veškerou lásku z našeho Vysokého Já, k této velkolepé planetě.

A uděláme to tak, že vtáhneme energii ze svého Vysokého Já a všechnu lásku a soucit, které máme ve svém srdci pro tuto planetu, a pošleme ji hluboko do Země. S nádechem shromáždíme veškerou svou lásku a soucit, veškerou vděčnost k sobě navzájem, ke zvířatům, k rostlinám, k Matce Zemi. A s výdechem tu veškerou vděčnost pošleme hluboko do Matky Země, do srdce Matky. Uděláme to všichni, v různých zemí, v Austrálii, v Číně, na všech místech, kde právě jste, a uděláme to společně, sjednotíme svou energii. A silnější energie vždycky vyhrává. A energie lásky je mnohem a mnohem silnější než energie nenávisti. Když to uděláme společně, dokážeme zvýšit vibraci. Vytvoříme mocnou vibraci lásky. A pomůžeme planetě se změnit. Zvýšíme svoje energie. Pomůžeme si vzájemně k lásce na naší planetě. Umožní to našim tělům přijetí těchto nových energií a velmi vysokých frekvencí přicházejících na naši planetu.

Takže ve zbytku času, který máme v tomto pořadu, prociťme společně soucit, velkou vděčnost, velké díkůvzdání, které máme k této planetě za to, že jsme tady, abychom se vzájemně milovali, a pošleme ho hluboko Matce Zemi.


Udělejte to tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.

Já to dělám tak, že zavřu oči, položím nohy na Matku Zemi a procítím své Vysoké Já. Potom procítím veškerou lásku a vděčnost, kterou mám k planetě Zemi, k naší posvátné Matce, která nám dává vše. Naši potravu, vodu, vzduch. Myslím na zvířata, malá i velká, na stromy, na to vše, a cítím obrovskou vděčnost. Pak pošlu tu vděčnost hluboko Matce Zemi, do srdce naší Matky.

Pojďme se spojit dohromady jako její děti a řekněme jí, jak velice ji milujeme. A pak zůstaňme v tom místě hluboké vděčnosti. Začněme vstřebávat nové energie, vysoké frekvence, do svých těl. A to je začátek osvícení.

Otevřete svá srdce, prociťte co možná nejvíce vděčnosti a pošlete ji Matce Zemi. Připojte se ke svým bratrům a sestrám, kteří také posílají tuto lásku. Otevřete své frekvence a svou vibraci, abyste přivolali vyšší frekvence a vyšší energie. Aby vstoupily do vašeho Vysokého Já a posunuly ho k vyššímu bytí.
Neděláme to sami. Lidé z celého světa se k tomu spojili.

A přesně takhle to můžeme dělat. Změníme svět. Je to mnohem snadnější, než byste mysleli. Jsme Kmen mnoha barev. Jsme ti, na které se čeká. My jsme ty děti, které žijí na planetě Zemi právě teď. My musíme změnit způsob života. Přejít od ega a mysli k srdci a soucitu. A jak to udělat? Společně. Spojíme svou energii srdce a svůj soucit, a když otevřeme svá srdce, na tuto planetu začnou přicházet nové energie. My je budeme vstřebávat a změníme sami sebe.

Každičký den prociťme vděčnost za to, že jsme součástí této planety, že jsme tu společně. Otvíráme společně prostor pro energie a měníme svět. Dokážeme to. Vzpomeňme si, kdo jsme, jak zázračné bytosti jsme, že jsme tu společně, abychom si vzájemně pomohli k dosažení velikosti pomocí lásky.

Tyto meditace chceme dělat jednou měsíčně. Každý měsíc bude živé vysílání, abychom si upřesnili věci, za které se budeme modlit. Za velryby, vodu, vzduch, planetu Zemi, každého z nás. Udělejme to společně, jako Kmen mnoha barev, změňme svět k lepšímu.

Všechny vás miluji, děkuji, že se díváte na toto vysílání, další bude příští měsíc (26. 3., pozn. Org.), a budeme se společně modlit, abychom se dostali skutečně hluboko a poslali lásku tam, kde je třeba pro změnu světa. Děkuji vám, že jste mi pomohli měnit svět i dnes.

Můžete to dělat každý den. Vzpomeňte si na svůj dech, na přijímání energie Matky Země uvnitř sebe, vytvořte si v sobě vděčnost a pošlete ji Matce Zemi.

Vděčnost je stejná energie jako energie lásky a světla. Vděčností můžeme změnit svět.

Miluji vás, děkuji, že jste tu byli se mnou.

pondělí 28. února 2011

Jak přijímat a předávat energii

Little Grandmother zahájila internetové vysílání, které má být jednou měsíčně, a v něm bude učit techniky, které nám pomohou splnit úkol, s nímž jsme přišli na tuto planetu - pomoci Matce Zemi projít změnou. Video je v archívu webu LG, neumím ho stáhnout na youtube, takže ho nemůžu otitulkovat, a tak přináším aspoň přepis/překlad části videa. (zatím 9 minut z 19). Video si můžete pustit anglicky z uvedeného odkazu, zdarma, je třeba se  zaregistrovat.
Takže práce na sobě a na planetě Zemi začíná, doufám, že se zapojíte!

Little Grandmother: 
Internetové vysílání ze Santa Fe 19. 2. 2011 – Jak přijímat a předávat energii Matky Země.


Zdravím vás všechny a děkuji, že jste přišli dnes ráno sem ke mně do Santa Fe. Zdá se, že jsme zde z celého světa, a já jsem velmi vděčná za každého, kdo sem dnes přišel. Už jsem o dlouho přemýšlela, jak to zařídit, abychom se spojili. Takhle to bude určitě dobré, Internet je mocný způsob, jak se celý svět může spojit v modlitbě a meditaci, spojit své energie, abychom doopravdy změnili svět, abychom udělali opravdu dobré skutky. Když budeme společně nabírat energii, tak i velmi mocně zapůsobíme tam, kam ji budeme posílat. Takže tohle je naše příležitost, abychom jako Kmen mnoha barev změnili svět. Tak do toho.

Nejprve si musíme uvědomit, že předtím, než můžeme posílat energii planetě Zemi nebo vodě nebo sobě vzájemně, musí být ta energie soustředěna a musí správně proudit. Takže jak to uděláme, jak překonáme bloky v našem energetickém systému, v našich čakrách? Aby to byla ta nejsilnější energie, jakou můžeme získat, předtím, než ji pošleme ven. Musíme si uvědomit, že energie, která přichází do našeho těla, přichází z Matky Země. Bez její energie by naše tělo nefungovalo. Nefungovalo by, kdyby nám Matka Země nedávala životní energii. Z ní berou energii naše čakry, abychom byli schopni pohybovat tímto tělem.

Takže co musíme udělat? Je tu jedno cvičení, které dělám každý den, a zejména předtím, než mám někde hovořit. Protože posiluje vaši energii, způsobuje, že správně plyne, a činí ji velmi mocnou, spojenou s Matkou Zemí. Chtěla bych, abyste to všichni zkusili se mnou.

Nejprve si prosím sundejte boty. Nošení bot vlastně způsobuje blok mezi vašimi chodidly a Matkou Zemí. Ale my potřebujeme, aby chodidla spočívala přímo na naší Matce. Odtud totiž přichází naše energie. A když už sedíme, nebo stojíme, bez bot, nejprve se zhluboka nadechneme a vtáhneme tu nádhernou energii Matky Země. Já si ji obvykle vizualizuji jako zelenou. Pro mě má energie Matky Země zelenou barvu.

Představte si krásnou sytou zelenou, jako jehličí borovic, jak stoupá chodidly a nohama do vaší základní čakry, mezi vašima nohama. Jeden silný nádech energie Matky Země jde nohama nahoru, do základní čakry. Tam energii chvíli podržte, a pak ji pusťte zpátky dolů  nohama a chodidly.

Příští nádech povede o trochu výše, chodidly, nohama, přes základní čakru, až pod váš pupek. Prociťte své tělo, a pak vydechněte zase dolů, zpět do Matky Země.

Třetí váš nádech povede ještě výše, do další čakry, která je u vaší hrudní kosti. Táhněte energii až nahoru, k hrudní kosti, a pak ji s výdechem uvolněte zpátky do Země.

Další dech povedeme až do své srdeční čakry. Takže opět nohama, skrze základní čakru, pupeční čakru, přes hrudní kost, do srdeční čakry. To je velmi důležité. Skutečně prociťte energii Matky Země přicházející do vašeho srdce, jak rozpíná váš hrudník. To skutečně otevře vaši srdeční čakru. A s výdechem vraťte energii zase zpět Matce Zemi.

A teď až do hrdla, a zase zpátky.

Další nádech do třetího oka, uprostřed čela. Představte si, jak nádherná energie Matky Země stoupá až do třetího oka, otvírá vaše smysly, a zase se vrací zpátky.

A další nádech povede energii všemi čakrami, až na vrchol hlavy, do korunní čakry. Na chvíli ji tam zadržte. A při výdechu ji zkuste vypustit pažemi až do špiček prstů, a odtud ji pusťte zpátky do Matky Země. Tak vytvoříte úplný kruh energie, tělem nahoru a pažemi a rukama a prsty zpět do Matky Země. Vytvoříte celý kruh energie.

Teď si chvilku všimněte, jaký je to pocit. Prociťujte proudění energie nahoru do hlavy, a dolů pažemi, rukama, a ucítíte mravenčení v konečcích prstů. Můžete cítit, že vaše energie plyne snadněji než předtím. Toto cvičení ráda dělám denně. Velice to pomáhá.

A jakmile zajistíte, aby se vaše čakry pohybovaly správně, jakmile umožníte, aby energie Matky Země stoupala vaším tělem a šla zpátky k ní, jakmile vytvoříte ten nádherný kruh energie, jste teprve připraveni pracovat s energií, posílat ji, léčit energií. Ne dříve, dokud ve vás energie Matky Země neproudí správně. Tohle cvičení samozřejmě můžeme dělat kdykoli během dne, v kteroukoli chvíli. Posílí vaši energii více než cokoli jiného.  

A když jsme už udělali tohle, teď vám řeknu, jak je pro nás důležité spojit se dohromady a dělat to, pro co jsme přišli na tuto planetu. Jsme tady jako děti Matky Země. Jsme tady jako děti, jako bratři a sestry, na jedné nádherné planetě, jsme Kmen mnoha barev. My jsme ty nádherné silné duše, které přišly na planetu proto, aby jí pomohly se změnit. A právě takhle to budeme dělat.

Je velmi těžké jezdit sem a tam a učit skupiny lidí, a lidé se pořád ptají, co mají teď dělat. Víte, počítače dělají mnoho škody, ale i mnoho dobrého, a skrze tuto skvělou technologii se můžeme spojit na celém světě. Jsme tady, bratři a sestry ze všech koutů světa, a jsme takto spojeni. A nyní skutečně můžeme spojit své energie, posílat je Matce Zemi a změnit svět.

Takže když teď naše energie proudí z Matky Země do nás a zase zpátky, tak jak má, budeme mít velmi vysoké vibrace. A nyní chci, abychom všichni procítili svou vděčnost. Víte, že vděčnost, pocit vděčnosti, prostor pro vděčnost je to nejbližší, jak se my lidské bytosti můžeme přiblížit k čisté životní energii? (9.06)

pátek 18. února 2011

Little Grandmother: My jsme ti ... (Přepis videa)

Děkuji srdečně za krásné komentáře k videu. Jde z nich úžasná energie ...
Little Grandmother: My jsme ti, na které se čeká ...
 Poselství pro rok 2011
Překlad: Orgonet

Zdravím vás, bratři a sestry. Je pro mě velkou radostí a ctí, že mohu k vám mluvit v novém  roce 2011. V tomto  roce se bude dít mnoho zvláštních věcí, i hodně těžkých věcí, které budeme muset překonat. Proto se k vám dnes obracím. S tímto novým rokem přicházejí mnohá očekávání, a my všichni procházíme mnoha obtížnými věcmi, protože se zvyšují energie. Dochází k různým pohromám, umírají zvířata, planeta prochází těžkostmi. Ale pokud budeme schopni vidět širší souvislosti, budeme mít mnohem lepší schopnost projít touto dobou s pomocí svého srdce a vzájemnou pomocí, zvýšit svoje vibrace a nezůstat vězet tak hluboko v negativních věcech, které se dějí. A právě o tom chci v tomto roce mluvit.

Mnozí z vás sledují tragédie, které se dějí na naší planetě. Umírá mnoho zvířat, ptáci padají z nebe, mrtvé ryby jsou vyplavovány na pobřeží. Když se na to díváme, láme nám to srdce. Je to velmi těžké, a snadno můžeme propadnout smutku nebo cítit a brát si do srdce to, co nemá vysoké vibrace. Musíme si uvědomit, že Matka Země právě prochází velkou změnou. Jak jsem už říkala dříve, a budu o tom dále mluvit, posunují se póly. Je to reálná věc, která se děje na naší planetě. Ale když si budeme uvědomovat širší souvislosti, můžeme postupovat kupředu mnohem adekvátnějším způsobem.

Chtěla bych, abyste si na chvilku představili naši planetu, která obíhá vesmírem. Je to hluboce milované místo a když říkám hluboce milované, myslím tím všemi bytostmi, které existují. Nejkrásnější místo, kde jsou živá stvoření, vody, hory, lesy, džungle, pouště, plno tak neobyčejných věcí. A tato planeta je milována všemi bytostmi. Je to místo, které prochází evoluční změnou rychlejší a úžasnější, než cokoli předtím. Jen si představte takové místo. Ta krásná stvoření, stromy a vody, i sami sebe. Uvědomte si, že jste tady právě teď. Planeta Země je ta nejúžasnější, nejmilovanější planeta, jaká kdy byla. A právě vy jste si zvolili, že sem teď přijdete. Ne později, ale právě teď. Ne dříve. Mnozí byli na této planetě dříve, ale teď je na této planetě ta nejvýjimečnější doba k žití. A jste to právě vy, kteří byli vybráni, aby tady byli právě teď. Jaký úžasný je to dar! Všechny bytosti, a je jich mnoho, sledují, co se děje na této planetě právě teď.

Nikdy se historii něčeho živého nedělo nic tak mimořádného, jako nyní na Zemi. Lidé na Zemi procházejí něčím neobyčejným. Vývoj se zrychlil, dá se říci. Náš život se zrychlil. Naše vyšší duše se zrychlily do nového stavu bytí, kdy se věci hýbou skutečně rychleji než kdy předtím. Náš intelekt na planetě Zemi stoupá raketovou rychlostí stále rychleji, naše znalosti jdou kupředu, náš život se otvírá. Dá se říci, že naše vyšší já spěje k probuzení. To se nikdy předtím na Zemi nestalo. A my žijeme právě teď na této zeměkouli, která také prodělává svou úžasnou změnu. Směřuje ke svému obrození, a póly se posunují, skutečně to probíhá, je to skutečný stav bytí. A my lidské bytosti na planetě Zemi máme schopnost postoupit spolu se Zemí, obrodit se s ní a posunout své duše a srdce do vyšších vibrací, na novou úroveň bytí.

Musíme mít na paměti širší obraz. Kdo jsme, čeho jsme schopni. My jsme si skutečně zvolili příchod na tuto planetu, my všichni máme velmi vysokého ducha, vysoká Já, jsme vysoké duše, a my jsme si zvolili přijít sem a jsme tady, na této úžasné planetě. A mnoho věcí se mění, a mnohé je pro nás obtížné prožít, a právě se dějí, jako úhyny zvířat, nebo zemětřesení, erupce vulkánů, mnoho přírodních katastrof. A bude k nim dále docházet i v tomto roce.

Ale máme pomoc.  Máme pomoc těch, kteří nás sledují, a jak jsem dříve řekla, tuto planetu sledují všechny živé bytosti. Protože jsme pro ně velice zajímaví. Vyvíjíme se do mentálních a duchovních schopností rychleji než kdykoliv předtím. Teď jsme v období něčeho velkého. A je těžké dívat se na ty přírodní katastrofy a prožívat obtížné věci. Jak se tedy máme přes to přenést? Jak si udržet dostatečně vysoké vibrace, abychom postupovali vpřed a dosáhli lepšího života?

Nejdůležitější pro nás je uvědomit si, kdo jsme. My nejsme jenom maminka a tatínek, jenom bratr a sestra, nebo někdo, kdo se každé ráno probudí, jde do práce a pak zase domů. Jsme mnohem větší, než tušíme, větší, než si o nás myslí jiní lidé. To je omezení myslí, vidět jen to, co je kolem nás, a reagovat na to. Ale já vás všechny prosím, abyste se dívali na širší obraz. Abyste si uvědomili, že jste součástí něčeho úžasného, něčeho nádherného, a to je vaše Vyšší Já. Láska, soucit, pochopení pro ostatní, to nás provede obtížnou dobou, udrží naši soustředěnost na ty úžasné věci, které se právě dějí.

Uvědomme si své Vyšší Já. Velké Já, které je tady a teď. A naše vysoké Já je vše, co existuje. Vy jste spojení s Velkým Duchem všech věcí, jste vytvoření z Lásky a Světla. To je to, co opravdu jste. To si musíte jako lidé především uvědomit. Po příliš dlouhou dobu jsme bloudili v mlze a neviděli jsme, a co jde v tomto životě. Ale už jsme tady, a dotýkáme se něčeho úžasného. 

A je jenom jediná věc, která nás tím dokáže provést. Jediná věc. která nás dovede k osvícení, a zajistí, že tento krásný svět projde změnou k obrození, do svého nebeského Já.  Musíte si pamatovat, že tou odpovědí je Láska uvnitř vás. Je to způsob, jakým jednáte s jinými lidmi, jak hovoříte, jak reagujete na ostatní, způsob, jak se spojujete se svým čistým Vysokým Já - to je odpověď. 

A protože procházíme těžkými časy a věcmi, které se dějí venku, musíme vědět, že můžeme vše překonat, pokud si uvědomujeme, kdo jsme. Nezáleží na tom, jak hrozné se něco zdá zvenčí. Když si udržíme vysoké vibrace, spojíme se dohromady, zvýšíme svou energii a svého ducha, zvýšíme i vibrace na této planetě. Skutečně máme příležitost změnit svět.

A k příchodu na tuto planetu během tohoto velkého posunu nebyl vybrán jen tak někdo. Byli jste to vy. My, kteří žijeme na této planetě, jsme byli vybráni. Protože jsme nejsilnější ze všech. Máme schopnost změnit svět.

Mnozí z nás sedí doma, a nedělají nic, protože jim nikdo nedal oprávnění mluvit. Jak mnozí z nás nedělají nic, protože věří svým vůdcům. Nebo duchovním učitelům. Já vám teď říkám, že vás nikdo nemusí schvalovat a dávat oprávnění. Nikdo  vám nemusí říkat, že vy máte schopnost změnit planetu. Nikdo vám nemusí udělovat žádnou funkci. Každá jednotlivá osoba na této planetě, ať je to dítě, muž či žena, My všichni jsme se narodili na této krásné planetě, a my všichni máme pravomoc, schopnost a povinnost chtít lepší svět k žití. Žít z Lásky a Světla. A všichni máme povinnost jednat z Lásky a Světla.

Je to jediná věc, která může změnit tento svět. Je to na každičkém jednom z nás. Bylo  prorokováno mnoha kmeny, že přijde skupina lidí s názvem Duhoví lidé. Ti budou žít ze svých srdcí, nikoliv z myslí. Ti odloží své ego a začnou jít kupředu ze svého srdce. A já vám teď říkám, že jsme to my. My jsme tady. My jsme Kmen mnoha barev. My jsme ti, kteří změní tuto planetu skrze svá srdce.

Jeden každý z nás má schopnost a dar, požehnání, které nám bylo uděleno, abychom změnili svět. A nezáleží na tom, jestli se zabýváte tancem nebo básnictvím, nebo se jenom chováte jako dobrý občan, dobrá lidská bytost, jestli vystupujete před spoustou lidí nebo jste maminka v domácnosti. Je to na vás, abyste změnili tuto planetu. Abyste změnili vibrace v tomto světě. Každý z nás má tuto odpovědnost. Každý z nás musí začít žít ze svého nejvyššího Já.

Na této planetě je stále negativita. Kamkoli se podíváte, můžete ji vidět, můžete se jí nechat vést, a může se stát vaší realitou. Můžete se odevzdat negativitě, strachu a zmatku. Špatnosti, které se dějí na této planetě, potřebují nízké vibrace, a ty můžete vytvářet i vy. Je to jen na vás, v jakém světě si přejete žít. Kdekoli je Láska, vždy tam bude i temnota. Kde je láska, tam je i nenávist. To je prostě způsob, jakým funguje vesmír. Platí to pro celý vesmír. Ale vy máte možnost volby, můžete žít v tom, co si zvolíte.

Můžete si zvolit to, že podlehnete nenávisti jiných lidí, budete mluvit nenávistně, podlehnete negativitě na této planetě, anebo si můžete zvolit žít v lepším světě. Můžete začít žít, jednat a mluvit láskyplným způsobem. Ať se děje cokoli, zůstat ve spojení se svým Vysokým Já, kterým jste. Které bylo stvořeno z lásky. Vy můžete být tou láskou. Jenom to změní naši planetu.

Nemusíme nikam chodit a protestovat, vypracovávat něco, co by doopravdy změnilo tuto planetu. Změna spočívá v tom, jak jednáme a jak reagujeme na svět. Jestliže kolem sebe zažíváte negativitu, nechte ji odejít. Máte volbu buď těm věcem uvěřit a přijmout je dovnitř,anebo máte volbu uvědomit si, že jste vyšší bytost, že jste stvořeni z Lásky a Světla. A to je to, čím jste. Každou minutu, každý den máte volbu. Volíte si svět, ve kterém chcete žít.

Vaše slova jsou velice mocná. Slova jsou darem, který máme pouze my, lidské bytosti, a nikdo jiný. Na naší planetě je toho mnoho živého, mnoho obdařeného duchem, ale my lidské bytosti jsme jediné, které máme dar řeči. Měli bychom to brát velmi vážně. Když mluvíte v negativitě, nenávisti, zlobě, souzení, tak právě takový svět vytváříte kolem sebe. V takovém budete žít. Ale mluvíte-li z lásky, soucitu, něhy, a věříte, že všechny věci jsou stvořeny z Lásky a Světla, budete žít v takovém světě. Je to vaše volba.

Naše planeta právě prochází něčím velmi obtížným. Ale na druhou stranu po každé bouři přichází duha. To je to, co musíme mít na paměti. Velikost, která může přijít, a také přijde. Musíme věnovat pozornost svému jednání. Jak jednáme spolu navzájem, i s naší planetou. Když se podíváme z okna, uvidíme stále stejné staré věci, strom, a jiný strom, hory. Cokoli vidíte ze svého okna, věnujte pět minut tomu, abyste procítili ducha, který je venku. Jak často jezdíte po staré známé cestě a nevěnujete pozornost ničemu živému, co vidíte z okna. Je čas, abychom skutečně začali vidět planetu Zemi jako milující živou bytost. Abychom se s ní spojili  a milovali ji. Abychom jí věnovali něhu a lásku, kterou si zasluhuje.

Je čas, abychom si uvědomili, kdo jsme. Odkud jsme přišli a proč jsme tady. Teď tady nejsou naši prarodiče, ti přišli na tuto planetu a odešli. Ale teď jste tady vy. Vy jste byli ty nejsilnější duše ze všech. Jsme tady společně, máme povinnost a příležitost i pravomoc chtít planetu lepší pro život. Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. To je moje modlitba za všechny z nás. Ano, vidíme, jak se dějí kolem nás negativní věci. Ale my musíme zůstat ve vysokých vibracích. Udržet si lásku, být láskou, a tak změníme svět.

Mnozí z nás teď vlastní krystaly. Po mnoho let jsme je jenom brali a brali, ale teď je čas, abychom je vrátili zpět Matce Zemi. Všichni máme někde nějaké, a je čas, abychom je vzali a pronesli nad nimi své modlitby. Naše modlitby lásky a naděje pro planetu. Naše modlitby, aby jí bylo dáno uzdravení. Je čas modlit se za naši oddanost k ní, za vzájemnou lásku, za lidskou rasu, je čas vzít tyto krystaly a vrátit je zpět Matce Zemi. Ale ne kamkoli. Prosím vás, abyste je vrátili do divoké vody, přírodní vody. Je to proto, že voda je nejrychlejším vodičem energie. Vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě.

Krystaly, to nejsou jen pěkné kameny, ale jsou to přírodní počítače. Mohou obsahovat obrovské množství energie. Modlitby, vědění. Když svěříte svou modlitbu krystalu, a pak ho dáte do vody, nejenže požehná tu vodu a vyčistí ji, a vaše modlitby přejdou do vody, ale i s vodou se stane něco magického. Dojde k vypařování. Vaše modlitby nejsou již jen ve vodě, ale vznášejí se nahoru do atmosféry, na oblohu. A tak jsou vaše modlitby vyslány do každého doušku vzduchu, a když se vytvoří mraky, modlitby jsou poslány do mraků. A pak padá déšť, a každá jeho kapka nese vaší modlitbu. Déšť padá na všechny lidské bytosti, na rostliny, stromy, do půdy. A tento cyklus probíhá znovu a znovu. Toto je velmi důležité.

Prosím, shromážděme svoje krystaly k takové modlitbě se záměrem uzdravit Matku Zemi. Za všechny bytosti, ať jsou to zvířata, stromy, voda či kameny. Dejte svou modlitbu a energii těmto krystalům a vraťte je zpět do vody. Matka Země volá o pomoc. A my jsme ti, kteří jí musí pomoci.

Nebudeme na to sami. Jak jsem už řekla, je mnoho bytostí, které nás sledují. Pomáhají nám. Chtějí vidět, jak stoupáme. Chtějí vidět, jak jdeme kupředu v Lásce a Světle. Chtějí nás vidět osvícené. Chtějí vidět, jak používáme celý mozek, jak užíváme schopnost uvědomit si, kdo opravdu jsme, ale neudělají to za nás. Dejme krystaly zpět do vody.

A ještě něco velice významného se právě teď děje na planetě. Atlantiďané ve své době nosili krystaly kolem krku, aby je spojovaly s tlukotem srdce jejich Matky. A nyní jsme žádáni, abychom je opět nosili. Prosím každého z vás, aby nosil na krku krystal. Noste ho ve dne v noci. Dejte ho svým dětem. Spojte se opět s tlukotem srdce své Matky.

Shromažďujeme také Kmen mnoha barev. Kdo to je? Jsou to všichni, kteří si přejí opět žít ze svého srdce. Každý, kdo miluje svou Matku Zemi. Každý, kdo si dokáže uvědomit, kdo skutečně jsme. To je ten kmen. Kmen mnoha barev, který se každý den schází a modlí. Denně v poledne Horského standardního času. Ať jste kdekoliv na světě, zjistěte si, v kolik hodin je to pro vás. (V Česku je to ve 20.00.) V tuto dobu se scházíme a modlíme se za uzdravení Matky Země. Modlíme se za sebe vzájemně, abychom si uvědomili, kdo jsme. Modlíme se za sebe vzájemně, abychom žili z Lásky a Světla, nehledě na to, jaký je život kolem nás. Budeme-li se modlit se společně jako sjednocený celek, změníme svět. My jsme ti, kteří to musí udělat. Nikdo jiný nás nepřijde zachránit. Nikdo jiný nepřijde, aby změnil tento svět. My jsme ti, kteří to musí udělat. Musíme se začít společně modlit, musíme si začít uvědomovat svůj posvátný cíl, který zde máme.

Naše duše jsou věčné, a když si uvědomíte, že zdrojem vaší duše je Velký Duch, že je to čistá Láska a Světlo, které stvořily vesmír, nic vás nemůže zastavit. Nikdo vás nezastaví. Jste úžasné bytosti. Přestaňte si myslet, že jste příliš malí. U energií platí velká věc, a to, že větší energie vždy zvítězí. To je vesmírný zákon.

Právě teď velmi mnozí žijí z ega, což je nenasytná energie mysli poháněná touhou po moci. A to způsobuje na naší planetě mnoho ničení. Nikdy nebylo více třeba než teď, abychom spojili svá srdce v Lásce a Duchu, abychom provedli změnu k dobrému, zvýšili své vibrace, zvýšili svou energii. Pojďme se spojit dohromady, a  z našich srdcí tato energie stoupne dost vysoko, aby překonala ego čili energii mysli. A tam začíná skutečná změna, která se má stát na planetě Zemi. Musíme stát při sobě, musíme se stát jedním lidem, nebýt už odděleni.

Byli jsme dlouho oddělení náboženstvím, kmeny, barvou, rasou. Ale my jsme jeden lid. A velmi brzy si na naší planetě něco uvědomíme. V tomto vesmíru nejsme sami. Na mnoha úrovních existuje mnoho bytostí. A toto bude velmi brzy řečeno celému světu. K odhalení, že nejsme sami, dojde velmi brzo. Že existují mnozí. A než k tomu dojde, modleme se, aby nás to sjednotilo v jeden lid. Jeden lid, jeden kmen. Jsme děti Matky Země. Je hloupé a směšné se rozdělovat, nenávidět ostatní, myslet si, že jsme jiní od jiných. Ne, nejsme odlišní. Jsme jeden lid, jedna rodina, a je čas si to uvědomit. A jednat jako jeden lid, abychom zachránili naši planetu i sebe samé. Už není čas, abychom seděli doma a nic nedělali. Už není čas, abychom žili jenom svůj obyčejný každodenní život a neohlíželi se na větší souvislosti.

Na naší planetě se děje něco skvělého. A my se musíme vzchopit. Musíme spojit ruce i srdce. Musíme se změnit. Musíme opět začít žít z Lásky. Když někdo bude mluvit nebo jednat v negativitě, přepněte program. Když se vám do života chce vloudit něco negativního, zažeňte to. Dávejte pozor na to, co čtete a sledujete v televizi. Dávejte pozor na své rozhovory s přáteli a s rodinou. Dávejte pozor, abyste jednali z vysoké úrovně Lásky. Musíme si uvědomit širší obraz. My jsme generace této planety, která bude mít možnost změnit lidstvo. Po nás nepřijde nikdo, aby udělal změnu. Jsme to my. Musíme pochopit svou odpovědnost. Musíme začít podle toho jednat. Toto rozhodnutí můžete učinit jen za svou osobu. Ale jste mnohem větší, než si myslíte. Vaše odpovědnost za tuto planetu je obrovská. Jste vysoce milováni, jste božští. Musíme si uvědomit, kdo jsme.

Sledujte prosím web www.LittleGrandmoter.net Tam budou zveřejněny všechny akce, domluvíme se, o čem budeme speciálně meditovat a za co se modlit, můžeme spojit svá srdce a provést skutečnou změnu. Jsou to věci, o kterých se s lidmi těžko mluví, ale tento web může být výborný způsob, jak se spojit, spojit svá srdce a vytvořit jeden celek, s celou svou energií zaměřenou na určitá místa. Ať už se budeme modlit za zvířata, nebo vodu, nebo otevření našeho vědomí. Vysílání bude zdarma a spojí nás dohromady.

Modlím se, aby to bylo dobré pro nás pro všechny. Modlím se, abychom si dokázali vědomit, jak jsme skutečně milováni. My nejsme jenom lidské bytosti, které žijí každá svůj každodenní život, musíme vidět širší souvislosti. Jste velkolepé bytosti. Jste božské jiskry. Jste pravá Láska a pravé Světlo. Skrze svou dobrotu a dobrotu svých skutků můžete změnit svět. 

My jsme ti, na které se čeká. My jsme Kmen mnoha barev. Miluji vás. Brzy zase promluvím.

Poznámka uvedená na videu: Kiesha Crowther zastupuje pouze Kmen mnoha barev, nezastupuje žádný jiný kmen či organizaci.

pondělí 7. února 2011

Little Grandmother zve do svého domu v Santa Fe

Díky za upozornění, že video na overstreamu přestalo fungovat. Píše to i mně, že youtube embed video disabled, takže ho overstream nemůže přenášet. Tak přináším aspoň přepis videa.
Video v angličtině na youtube zůstalo, akorát se už nechce vkládat: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CWsBP1rOlzY

Přepis videa: Rozhovor Little Grandmother a novinářky Lilou Macé.
Little Grandmother nás zve, abychom vstoupili do jejího života. Pojďte se mnou k ní. Ahoj! Pojďte dál! Buďte vítáni v Santa Fe! Děkuji! Co to máš tady za obrázky? To jsou kresby, které jsem dělala, když jsem byla mladší. Tohle je můj sovák, která je mi tak drahý. Ten příběh jsem už vyprávěla, a pořád nosím jeho dráp. Mám ho už léta, znamená pro mě mnoho. Tohle je ten dráp. Když zemřel, to bylo tak, že jsem šla ven krmit zvířata a najednou něco letí, otočila jsem se, a sovák narazil do mé hrudi. Byl to můj oblíbený sovák, velice jsem ho milovala, a něco se stalo, cítila jsem, jak bije jeho srdce, a sundala jsem ho ze své hrudi, a tenhle dráp byl zabodnutý do mé hrudi, nad srdcem. Tak je můj sovák. To jsou všechno moje kresby.  

Jsi talentovaná v mnoha směrech. Co to pro tebe znamená? Každý ten obrázek, každé zvíře pro mě něco v životě znamenalo. Předala mi specifická poselství, a jsou velmi drahá mému srdci. Chtěla jsem je proto mít stále u sebe. Tato zvířata jsou z mého domova v Coloradu, tenhle jelen hrál důležitou roli v mém životě. A tahle antilopa z prérie, hnědý medvěd, každé z nich bylo v mém životě něčím důležité. Tak si je nosím pořád s sebou.

Tenhle buben jsem dostala od Indiánů, krásný buben, který jsem několikrát použila pro ceremonie k Matce Zemi, ke spojení s tlukotem srdce Matky Země. Proto na něj bubnuji, kvůli skutečnému spojení. Slouží také ke zpěvu, modlení, procítění lásky Matky Země, je to krásný buben, který mi byl darován. Tyto štíty byly vyrobeny speciálně pro mě, pro medicínu, aby mi pomáhaly, chránily, učily lásce a jednotě s planetou Zemí. Jsou pro mě důležité. Máte tu krásné srdce s křídly. To jsem také dostala, je pro mě velmi významné, dřevěné srdce, dělala ho pro mě jedna žena z Maoui, která je pro mě jako drahá sestra, já jí často volám, a srdce s křídly je to proto, abych stále měla v srdci přání letět dopředu, abych neustrnula ve starém způsobu myšlení. Abych stále šla dopředu a byla láskou. To je takové připomenutí.

Pojďme se podívat ven, jaké je to krásné a divoké místo. Když jsem sem poprvé přišla, bylo to tu velmi klidné, a já jsem postrádala zvířata a zvuky domova, ale brzy sem přišla různá zvířata, ptáci a sovy. Pojďte, ukážu vám, jaké je to venku. Je tam dneska docela zima. Tak pojďme. Je to tu krásné, já to tady miluji, je tu tolik přírody, je to divoké. Úžasné. Tuhle tady sedělo na schodech pár kojotů a čekali na mě, až přijdu domů. Ty se jich nebojíš? Vůbec ne. Když jsem odešla ze svého domova v Coloradu, tam, co bydlí moje sovy, když jsem odjížděla sem, osm sov sledovalo moje auto, a já jsem brečela a loučila se s nimi a byla smutná, ale asi za pět dní, co jsem tu bydlela, se tu objevily. Takže jsou tady se mnou, jsou volné, jsou tu i králíci, různá zvířata, cítím se tu velmi spokojená. Ty jsi vyrostla se zvířaty. Ano, přesně tak. Většinu svých lekcí jsem se naučila z přírody, divočina je pro mě velmi důležitá. Nemohla bych žít ve městě. Takže, je to tu skvélé a miluji to tady. Je to velmi divoké, spousta zvířat.

Také tu medituješ a modlíš se? Ano. Každou noc medituji a modlím se. Je to pro mě velmi důležité. Myslím, že všichni bychom mělí být spojeni s Matkou Zemí co možná nejvíce.  A právě teď je to velmi smutné, protože tak mnoho zvířat umírá. Lidé se diví, co se děje. Před rokem jsem mluvila o posunu pólů. O tom, že už začal. Póly se skutečně pohybují. Mluvila jsem o výlevu ropy v Mexickém zálivu. O tom, že je to mnohem tragičtější než nám říkají a že se to stane mrtvou zónou. A to se stalo, život odtud je pryč. Ropa zabila v oceánu úplně všechno, i kyslík je pryč. A to všechno pomalu vychází najevo. Ano, je to pravda. Situace je mnohem zoufalejší, než mnozí z nás vědí.

A teď jsou zprávy o mnoha úhynech zvířat. Všude na světě umírají různé druhy zvířat. V Texasu, Itálii, Švédsku, Zélandu, Taiwanu, Kentucky, Louisianě, stovky tisíc ptáků padají z nebe mrtvé. Mnoho tun ryb na různých místech, v Kalifornii, nejen ptáci, ale milióny ryb plavou na hladině mrtvé. Jsou jich milióny. V Brazílii tuny mrtvých ryb. Myslím, že 100 000 ryb, 3 000 kosů v Anglii, krabi, celý živočišný druh plave na hladině mrtvý. V Brazílii stovky tun mrtvých ryb na hladině. Je těžké jenom to sledovat. Tolik věcí se děje na Zemi, 500 zemětřesení jen v Arkansasu, v jediném státě. Na naší planetě se děje tolik věcí, že si jich ani nemůžeme být vědomi. Začínáme si je uvědomovat, a lidi začínají panikařit, Ale není to náhoda. Řekli nám už před dvěma lety, abychom o tom mluvili. Póly se posunují. To znamená obrovské změny na naší planetě. A my nyní začínáme vidět jen ty nejmenší efekty. A bude to pokračovat dále.

Mnoho lidí si myslí, že ryby a práci jsou příliš křehcí. Pět kapek krve stojí ptáka život. Jsou velmi zranitelní. Ale to neplatí jen pro ptáky a ryby. My všichni jsme křehcí. Uvidíme, jak umírá stále více savců a velkých zvířat. Tuleni, velryby jsou také vyplavováni na břeh mrtví. Na naší planetě se dějí opravdu závažné věci. Lidé se ptají, co to je. Za prvé, posunují se póly. Velmi významně. A lidé si neuvědomují, jak je situace naléhavá. Já mluvím o posunu pólů už dva roky, i letiště musela doslova posunout sever, na Floridě, a ještě někde, museli změnit celý systém letiště, nedávno, systém startů a přistání, protože sever je už daleko jinde. Říká se, že severní pól se posunuje směrem do Ruska velmi významným způsobem. Západ slunce je na úplně jiném místě. Poprvé v lidské historii slunce zapadá jinde. Věci se skutečně mění. Měli bychom si to uvědomit.

Nejde o to, že Kiesha vypráví nějaké historky, co by se mohlo stát, ono se to děje. Před dvěma lety jsem mluvila o posunu pólů a velkých změnách, a už je to tady, právě teď. My vidíme jen špičku ledovce. Když se póly přesunou, stane se řada různých věcí. Budeme vidět jen malé věci, a ty se budou zvětšovat. Co s tím máme dělat? Jak proti tomu bojovat?

Není vlastně nic, co bychom mohli fyzicky udělat. Ale odpověď je a vždycky bude: čím výše vystoupí vaše vibrace lásky, tím se láska stane větší a větší, a přemůže nenávist a nízké vibrace. A to je skutečná odpověď, na to, co lidské bytosti na této planetě mají teď dělat. Musíme se dát dohromady, projevovat lásku a soucit pro tuto planetu.

Nejenom že se přesunují póly, ale vlády a tajné skupiny na naší planetě  využívají energie planety Země, aby dělali něco skutečně hrozného, hrozné věci na naší planetě. Různé vlády po celém světě sprejují aluminium smíšené s nejhroznějšími plyny na naší obloze. Chemtrails, které vidíte, nejsou přirozené stopy letadel, jsou plné všech možných jedů. A  lidé, kteří jsou tím pověřeni, říkají, že nemají ani ponětí, jaká jsou nebezpečí. Vůbec tomu nerozumí. Snaží se zablokovat sluneční energii a tím, co dělají, nejen zabíjejí naše živočichy a rostliny, zvířata, ale mnoho z nás je z toho velmi nemocných. Je to tak smutné, ale pravdivé.

Lidé budou z toho velice nemocní a budou se ptát na příčinu. Lidé dostávají nevysvětlitelné alergie, přitom žádné rostliny ani stromy teď nevydávají pyl. Lidé se snaží v obchodech koupit něco proti těm alergiím, ale to nejsou alergie, to je v našem vzduchu. Ty látky spadnou dolů na zem, budeme je dýchat, budou je dýchat stromy a rostliny, voda je jich teď plná. Zničí to celý systém Matky Země. Je to tragická situace.
Takže co navrhujete? Co bychom měli dělat? Snažím se dát něco dohromady, dělám právě teď spoustu věcí na Facebooku, právě teď se snažím spojit dvě webové stránky do jedné, a brzy bude zahájeno živé vysílání, zdarma, pro všechny, kteří se chtějí k nám přidat, a budu tam mluvit o tom, co můžeme dělat jako celek. Právě teď se snažím organizovat meditaci, ve 12 hodin MST, (Pozn. Org.: Mountain Standard Time - kanadského a amerického standardního času, u nás je to ve 20.00 zimního času) pro nás tady, ale i všude na světě se v tuto dobu budeme scházet, modlit se a meditovat a posílat Matce Zemi naši lásku, léčivou energii. Myslet na zvířata, která teď umírají po statisících a milionech, děkovat jim, že jsou tady a dát jim svou lásku.

A Matka Země skutečně potřebuje slyšet, že ji milujeme, a chceme jí pomoci se uzdravit. Budeme dělat obřady a modlitby, v nichž nějakým způsobem všichni můžeme pomoci, všichni máme specifická nadání, všichni máme různé způsoby, jak se spojit s Matkou. Každý den se budeme scházet v počtu tisíců, Kmen mnoha barev, a kdokoliv další si to přeje, vyzýváme všechny, aby se s námi společně modlili. Když to budeme společně dělat, sjednotíme energii a lásku, a vše se změní. Ale Matka Země potřebuje vědět, že i když je na této planetě mnoho lidí, kteří dělají hrozné věci, přesto nás, kteří ji milujeme, jsou milióny, a milióny si přejí její uzdravení, a chceme, aby věděla, jak velice nám na ní záleží. Že chceme žít v lásce, chceme se pohnout kupředu, chceme dělat dobré věci na této planetě. A jediný způsob, jak se pohnout kupředu, je láska.


Univerzální zákon říká, že čím více je v nás lásky, tím více se stáváme inteligentními. To je univerzální zákon. Naše věda právě teď nemá ani ponětí, jak vyřešit dnešní problémy. Ale když se sjednotíme v lásce a naše energie se zdvihnou, i naše vibrace se zvednou. Staneme se inteligentnějšími a dokážeme uzdravit Matku Zemi. Takže každý den v poledne horského standardního času (v ČR 20:00), se sejděte a jakkoli můžete, posílejte Matce Zemi svou lásku.

Překlad a titulky: Orgonet

pondělí 24. ledna 2011

Oficiální prohlášení k záležitostem domorodých Američanů

Little Grandmother je pro mě jedním z nejduchovnějších a nejautentičtějších zdrojů, které znám. Je to moje srdeční záležitost. Některým z vás však stále vrtá hlavou její "důvěryhodnost", a stále mě před ní varují. Tak jim třeba pomůže přečíst si oficiální prohlášení, které vydala sama Kiesha na svém webu. Já naprosto věřím tomu, co říká. Pokládám za pošetilé věnovat energii pomluvám namísto naslouchání jejímu poselství ...
Český překlad jejího prohlášení přebírám od kolegy, který založil českou verzi oficiálních stránek Kmene mnoha barev.
Oficiální stránky Little Grandmother anglicky zde: http://littlegrandmother.net/default.aspx
Orgonet

Little Grandmother: Oficiální prohlášení týkající se záležitostí domorodých Američanů
(Překlad převzat zde:)

Kiesha, jejíž rodina ze strany matky žije v rezervaci Flathead v Montaně, byla zasvěcena do šamanské cesty ve věku 30 let domorodým Američanem, jménem Falling Feathers. Bylo jí řečeno, že "starší kmene ji sledují" od dětského věku a že nastal čas, aby vstoupila do role šamana. Falling Feathers osobně řídil její iniciaci a učil ji, jak vést obřad, jak se modlit tradičním způsobem s použitím chanupy, jak se modlit při pobytu v inipi a svěřil jí její nové jméno "Malá Babička".

Doposud si dokázala představit jako kmenovou autoritu pouze jeho a jeho funkce v kmeni. Zdálo se, že mluvil za kmen - a s největší pravděpodobností jednal v zastoupení některých členů kmene a domorodých rodin, když ji pro ně žádal o požehnání a uzdravení v roce po její iniciaci. Například, minulý rok, když jedna starší žena z rezervace Flathead zemřela v nemocnici a nemohl být nalezen nikdo z její rodiny, byla zavolána Kiesha. Její jméno bylo udáno úředníkům jako uznávaný duchovní zástupce kmene. Ačkoliv nebyla v rezervaci oficiálně vyhlášena, Kiesha měl každý důvod akceptovat a věřit, že její status jako "šaman" přišel s uznáním celého kmene.

Nedávno Kiesha zavolala kmenové radě a žádala o potvrzení jejího oficiálního postavení v kmeni. Překvapilo ji, když slyšela, že Falling Feathers nejednal s povolením kmenové rady, a proto nemohl být nutně zástupcem kmenové orgánu. Kiesha neměla žádný důvod pochybovat o tom, že její iniciace přišla s plnou autoritou a uznáním. Z tohoto důvodu a proto, že domorodé členové se na ni v prvním roce po její iniciaci obraceli jako na šamana, mluvila ve svém prvním veřejném vystoupení o tom, že byla prohlášena "šamankou pro lid Siouxů a Salishů".

Od své iniciace do funce šamana, obdržela Kiesha "medicínu a posvátné náčiní" od členů několika domorodých kmenů z celého světa, kteří byli vedeni k tomu vytvořit medicínu pro tak zvanou "Malou Babičku". Nějak se tito lidé dozvěděli, kdo vlastně je. Někteří uvedli, že na ni čekali už mnoho let, a znali ji z vizí, kterých se jim dostalo.

Dnes je práce a moudrost Malé Babičky řízena jejími spirituálními průvodci, předky, žijícími stařešiny, duchovními průvodci z lidu Jižní Ameriky a Velkým Duchem. Jejím záměrem je zůstat věrná univerzálnímu povaze poselství, o něž byla požádána, a dále ho šířit a sdílet, i když evidentně nikoliv jako reprezentant jakékoliv tradice domorodých Američanů. Kiesha dál veřejně promlouvá a pořádá léčebné ceremonie, které jsou žádoucí pro léčbu Matky Země. A, přes její dědictví, bude provádět veškeré práce bez použití regálií domorodých Američanů, indiánských posvátných náčiní nebo specifických rituálů.

Její upřímnou nadějí je ctít globální povahu práce, o kterou byla požádána, aby však bylo možno zároveň v maximální možné míře předcházet nedorozuměním mezi všemi členy kmene. S hlubokou úctou k domorodým obyvatelům a jejich moudrosti, bude i nadále vykonávat posvátnou práci, ke které byla povolána, tak, aby bylo zřetelné, že nezastupuje nikoho, kromě sebe a svého vlastního duchovního vedení.

Stejně jako kdokoliv jiný, i Kiesha je člověk, který nepochybně dělá chyby; Kiesha však nikdy "nechtěla" být šamanem, a ani nevěděla, co to slovo znamená, předtím, než byla iniciována. Proč je tady v tuto dobu, je jasné. Je také jasné každému, kdo s ní vykonával nějaký obřad, spolupracoval s ní při léčebné seanci nebo ji slyšel mluvit ze svého srdce, o věcech pravdy, že s ní a skrze ní pracuje Duch.

Jejím nejhlubším přáním je, že budeme pracovat společně pro dobro Matky Země, dohlédneme za naše rozdíly, a pokročíme v posunu vědomí na naší planetě od Ega a mysli k Lásce.