středa 14. listopadu 2012

Little Grandmother byla v PrazeV neděli (5. 8. 2012) jsme si nemohli nechat ujít přednášku Little Grandmother, moje srdeční záležitost (:-))). (Little Grandmother, Eckhart Tolle, Matthew a možná i SaLuSa jsou moje nejcennější duchovní zdroje, kterým nejlépe rozumím ...)

Na sluncem rozpáleném nádvoři Lichtenštejnského paláce se sešla spousta diváků, počet si netroufám odhadnout, možná 500, spíš víc? Přes velké horko jsme dychtivě sáli slova Malé Babičky od dvou odpoledne až do osmi hodin. Byla prostá, pokorná, moudrá, přirozeně spojená s vesmírnou inteligencí Matky Země.

Spoustu věci, které říkala, znám už z jejích videí a z knihy, takže si tu sepíšu bez ladu a skladu pár věcí, které byly pro mě nové nebo ke mně obzvláště zblízka promlouvaly.

Nejde o doslovné citace, ale o stručné převyprávění některých částí přednášky. Byl pořizován oficiální videozáznam, který jistě bude brzo v prodeji.

Velký dík pořadatelům a překladatelce, která byla skvělá.

O čem hovořila Little Grandmother v Praze?

My jsme ti, na které se čekalo, nejsilnější ze silných, a sami jsme si zvolili být tu proto, abychom provedli změnu. Teď máme jedinečnou šanci zvýšit své vibrace a povznést se s Matkou Zemí do vyšších vibračních plánů. Vesmírné okno pro průchod do vyšších dimenzí je otevřeno, podle Mayů se uzavře v prosinci, přesné datum není známo. Do té doby máme čas svou energii přenést z mysli do srdce, zvýšit se do vibrace lásky. Čím více nás bude, tím lépe. Ti dosud neprobuzení, což jsou většinou dobří lidé, vibrují někde uprostřed, a tím, jak na planetu proudí mocné vibrace a jak se řada lidí vibračně posouvá, při konečném posunu vzestoupí také. Jenom ti, kteří mají opravdu temné vibrace, vrazi atd., nesnesou novou vysokou vibraci a jejich těla zemřou. 

LG přijela do Prahy z Tel Avivu, řekla, že je to město, kde se cítila fyzicky velmi zle, až dokonce chtěla poprvé v životě zrušit seminář, protože je tam spousta špatných vibrací z násilí, všichni mladí lidé - maturanti - jsou povinni sloužit v armádě, nosí zbraně a jsou velmi bojechtiví. Ale její seminář je důkazem, že i tam přibývá světla. Takže vše dobře dopadlo.

O krystalech: Matka Země jí řekla, že v této době jí máme vracet své krystaly. Krystal je jako počítač, je možno do něj vložit tolik informací, kolik chceme. Veškerá přání a modlitby, které do něho vložíme, si udrží, a pokud ho dáme do živé vody, tyto informace se velmi rychle rozšíří po celé planetě. Také máme nosit na krku krystal, který představuje vibrační spojení s Matkou Zemí. Matka Země a člověk mají původně stejnou vibraci.

Bylo jí strážci moudrosti svěřeno 7 posvátných krystalů, pocházejících z pradávné Atlantidy, aby je postupně uložila na energetické siločáry Matky Země. Atlantida existovala v době předchozího posunu pólů, ale její obyvatelé šli vibračně níže, mnoho z nich zemřelo a někteří přepluli do jižní Ameriky, a vznikl z nich rod Mayů, který udržoval prastarou moudrost. Jejich stařešinové vzali s sebou mocné krystaly - dodavatele energie, vypnuli je a uschovali je, a po celé generace byly opatrovány, až nyní přišel čas vzestupu, kdy dojde k jejich opětné aktivaci a obnovení zemských  energetických siločár.

LG vyprávěla o 6 rituálech, kdy ukládala krystaly do Země tak, jak jí bylo řečeno vyšší silou. Předchozí krystal byl uložen v Holandsku, a obřadu se účastnilo několik tisíc tamních lidí, a po internetu se k němu připojilo modlitbou 100 000 lidí. Nyní zbývá ještě poslední krystal, o němž jí ještě nebylo sděleno, kam přijde.

Jeden z krystalů byl obřadně uložen do egyptské pyramidy v Gíze. Zde podala LG velice zajímavé informace o pyramidách. Tyto informace nám mocní tají, a znamenají zvrat v našem chápání historie. Jsou to stavby, které současní lidé s veškerou známou technologií nejsou schopni zopakovat. Jejich stavbu provedla asi před 15 tisíci lety vyspělá civilizace ( to jest tehdy, kdy podle učebnic dějepisu žil na Zemi člověk neandrtálský.) Tyto pyramidy nebyly hrobkami králů, jak se nám říká, ale byly to přístroje na výrobu volné energie. Udala zajímavá čísla o poměrech různých rozměrů pyramid, které dávají známe konstanty jako třeba rychlost světla nebo číslo pí. Tohle vše je známo, ale lidem to není sděleno. 

Příhoda z ukládání krystalu v pyramidě: LG a skupině stařešinů se podařilo zajistit, že měli hlavní pyramidu v Gíze i se sfingou k nerušené dispozici. Mohli prozkoumat veškeré prostory. Zjistili, že chodby na dně pyramidy sloužily k vedení vody skrze vápenec, čímž vznikají záporné ionty, a šachty na vrcholu pyramidy vedly dovnitř slunce, které vytvářelo kladné ionty, při jejichž setkání v těle pyramidy vznikala energie. 

Dostali božský pokyn k uložení posvátného krystalu v Královské komnatě ve špici pyramidy, a když ho položili na zem, krystal se začal otáčet a vydávat zvláštní zvuk, a také zvláštní duhové světlo. Když skupina vyšla ven z pyramidy, egyptští vojáci, kteří tam stojí jako stráž, byli celí zkoprnělí, co se to v pyramidě dělo, slyšeli totiž také onen zvuk a pyramida zvenku svítíla! Vidělo to mnoho lidí, LG to i vyfotografovala. V dalších dnech se rozsvěcovaly i další pyramidy. Došlo k jejich energetické aktivaci. Bylo zjištěno, že podobné pyramidy jsou v celém světě, a tvoří pás kolem celé zeměkoule, a v současné době se postupně aktivují jedna od druhé. 

Otázka: Přijdou mimozemšťané a pomohou nám? 
Odpověď: Nerada používám to slovo, pro mě jsou to naši vesmírní bratří a sestry. Jsou mezi námi i všude kolem nás, milují nás a jsou ochotni nám pomoci. Ale většina lidí se jich bojí. Na naše setkání stařešinů chodí jeden vesmírný bratr, je velmi vysoký, velmi veselý a zábavný. Ptali jsme se ho, zda přijdou, a on velice zesmutněl, až plakal, a řekl, že vesmířané milují pozemské lidi stotisickrát tolik jako pozemská matka miluje své dítě, ale že si máme představit, že bychom jako matka přišli do pokoje svého milovaného dítěte a ono by od nás s hrůzou utíkalo a třeba po nás střílelo ... LG si myslí, že vesmířané nic neudělají za nás, vzestup musíme zvládnout sami. Je to jako kdyby milující  matka všechno dělala za své dítě - to by se nic nenaučilo. Oni jsou ochotni přijít a pomoci nám svými technologiemi, ale musíme nejprve vzestoupit do vibrace lásky ...

Otázka: Jak to bude při závěrečné fázi vzestupu, budou tři dny tmy? Jak to mám udělat, abych byla doma se svou matkou, jak nám radíš, stihnu pro ni dojet? Co máme v té době dělat?
Odpověď: Tři dny tmy přepovídají Mayové, a všechna jejich proroctví se zatím naplnila. Myslím, že by se mohlo naplnit i toto. Mohly by být tři dny tmy, při nichž dojde k výpadku energie a slunce nevyjde, vzhledem k obrovským proudícím energiím a postavení planet. Bude to závěrečná fáze nejsilnějšího přílivu energie. Mám taky ten problém, zda budu se svými dětmi, protože v poslední době pořád cestuji. Ale když se na to budete dívat pozitivně, jako že všechno bude dobré, bude to tak, jak si představujete, určitě to vyjde. Já už jsem s dětmi domluvená, že si připravíme svíčky a baterky a budeme si hrát, stolní hry a na schovávanou a tak. Není třeba sedět doma ve strachu, naopak strach sníží vaše vibrace, takže přechod bude těžší. Užijte si to, těšte se na to, co přijde, bavte se. 

Žádné komentáře:

Okomentovat