neděle 5. prosince 2010

O roce 2012

Zurich, listopad 2010

Přepis videa:

Žijeme v magické době. V nejúžasnějším čase, který kdy byl na planetě Zemi. Země se znovuzrodí ve své plné slávě svého nebeského Já.

Změna již začala. A my budeme mít možnost dosáhnout v ní osvícení. Máme jenom dva roky, abychom změnili to, jací jsme.

Jsou tisíce knih o roce 2012 a dozvěděli jsme se z nich mnoho různých věcí. Ale vy víte, že národ Mayů, jediný národ, který kdy dříve prožil úplný posun, promluvil teprve před několika měsíci. A Mayové říkají: "Nemějte strach. Radujte se ve svém srdci." Protože to bude krásné. Budeme mít příležitost postoupit ve vývoji lidstva, stát se osvícenými. A když jste osvícení, všechny věci dávají smysl. A vy žijete ze srdce.

Víte, že nyní užíváme méně než třetinu svého mozku? Velmi brzy nám bude darováno plné užívání.

Nyní máme strach jen proto, že ty věci nechápeme. Jakmile budeme osvíceni, všechny věci se vyjasní. Není čeho se bát.
 
Alejandro, praotec všech mayských národů, řekl, že jediné zdi, které kolem sebe uvidíme padat, jsou zdi, které nás držely ve vězení, a měli bychom se radovat a být nadšeni a šťastni, že z něho vycházíme.

To, čemu věnujete svou energii a své emoce, se stane realitou. To je dar všem lidem. Ať je to cokoli, stane se pro vás realitou. A v příštích pár letech se změní mnoho věcí.

Možná se zatím bojíme, protože nevíme, co přijde, a tak žijete ve strachu. Ale když budete přebývat ve svém srdci, budete nadšeni tím, co přichází. Pak budete žít v radosti. Opakuji, není čeho se bát. Brzy poznáte, že celý svět se změní na něco mnohem krásnějšího.

Čeho byste se báli? Přichází nebe na Zemi. A my můžeme žít v nebi. Je to naše volba. Zůstanete-li ve svém srdci a budete láskou, budete osvíceni a postoupíte s matkou Zemí do něčeho vyššího. To říká národ Mayů, který prožil už dříve podobnou změnu.

Ta úplná změna se odehraje během několika minut, velmi rychle. Ale bude pár dní úplné temnoty. V tu dobu je pro nás velmi důležité zůstat ve svém srdci. Shromážděte své rodiny, prostě jen buďte v lásce a zůstaňte klidní. Nenechte se překonat strachem. Všechno bude v pořádku. Až zase vyjde slunce, uvidite novou Zemi. A všechno bude dávat smysl. Stanete se osvícenými. Postoupíte kupředu k novému lidstvu, kterému vládne láska.

Mnozí lidé nechápou, jak se svět posune. A to jim přináší hodně strachu, a ptají se, zda bude hromadné ničení. Nějaké přírodní katastrofy budou, ale kdy žilo lidstvo bez přírodních katastrof? K těm dochází stále.

Planeta Země má velmi tvrdý střed. Kolem něho je horká láva. Něco jako poleva. A zemská kůra sedí na té lávové polevě. A když se změní póly, nepohne se to celé, ale střed bude pevně držet, a zemská kůra se prostě pohne. Nebude to tak tragické, jak si myslíme. Matka se protáhne a posune se do svého dokonalého stavu. A bude tu skutečné nebe. A my ho uvidíme a budeme v tom stavu i žít.

Ten posun již začal. Póly se již začínají pohybovat. A na planetu Zemi přícházejí obrovská kvanta energie. Já mohu vidět energii, a vidím, kdy energie přichází. I naše věda umí změřit, kolik energie přichází na Zemi. A víte, že v posledním roce se energie více než ztrojnásobila.

Obrovská množství energie přicházejí na planetu Zemi. A přicházejí v krátkých intervalech, aby nám daly čas strávit tyto nové energie. Někteří z nás pociťují vedlejší účinky příchodu těchto nových energií. To proto, že naše těla se snaží tyto energie zpracovat a strávit je.

Až dojde k velkému posunu, na planetu Zemi přijde ohromné množství energie. A jestli nevěnujeme ani trochu času tomu, abychom si na ně zvykli, lidské tělo zemře.

Ale opravdu už to začalo, matka Země a lidská těla nyní mají více vibrující energie než předtím.
 
Příliš mnoho lidí na Zemi si myslí: "To je jenom historka, kterou si vyprávějí domorodci už dlouho." Ale my si neuvědomujeme, že se to skutečně děje, teď. Svět se mění. Naše těla se mění. Mění se i struktura DNA. Je to reálné. My zažijeme tento posun. My jsme ti, kteří budou během té změny naživu. A skutečně je na nás, abychom změnili způsob, jakým žijeme.

Jestliže se nezměníme a stále budeme žít ze své mysli a ze svého ega, budeme odstraněni, protože zabíjíme matku Zemi. Matka Země bude dále žít v univerzální lásce. Ale je na nás, zda půjdeme s ní nebo ne. Vše, co se po nás chce, je, abychom byli v lásce. To je vše. Je to tak snadné. A vaše duše vás vždy povede správným směrem. Vždy.

Poselství z Curychu, 1/2

(Listopad 2010)


Je pro mě velká čest, že tu mohu být s vámi, ve Švýcarsku, a vidět všechny vaše krásné tváře, tolik lidí různých barev pocházejících z různých míst. Když se dívám kolem, vidím svou rodinu, Kmen mnoha barev. A jsem opravdu ráda, že jsem tu dnes s vámi.

Před několika měsíci jsem byla na jiném workshopu v Arizoně v USA, a když jsem večer venku prováděla své modlitby, jako to dělám každý večer, bylo mi ukázáno něco velmi zvláštního. Bylo mi ukázáno velmi krásné město, zvonily tam zvony, a byla tam krásná budova, kostel, a kolem dokola světla. A bylo mi řečeno, abych jela do Švýcarska. Že lidé tam potřebují slyšet poselství. Řekla jsem, dobře, pojedu. A o týden později jsem dostala pozvání, a řekla jsem, že přijedu, protože jsem už věděla, že mám jet do Švýcarska. A dnes, když jsem večer venku prováděla své modlitby, začaly zvonit zvony a viděla jsem tu budovu se světly kolem, a uvědomila jsem si, že jsem tu už podruhé. Takže vím, že jsem přesně tam, kde mám být.

Jmenuji se Kiesha Crowther, a pocházím z maličkého města v Coloradu. A už když jsem byla dítě, uměla jsem vidět energii, na všem, co je živé. Mnoho barev, vibrace. Na všem, co je živé. Jsem schopna mluvit se zvířaty, a slyšet, co chtějí říci. Od velmi útlého věku. 

Žádný hřích neexistuje. Jste tady, abyste se učili. Pozemský život je škola. Všechno, co zažíváte každý den, dobré i špatné, je zkušenost k učení. A můžete se učit a růst z každé zkušenosti. Ať je dobrá, nebo špatná, těžká nebo lehká.

Abyste rozuměli, kdo jste: Jste bohové a bohyně. Já jsem bůh a bohyně na své vlastní cestě, která mi byla dána mým velkým Já, pro mé nejlepší učení, a nemohu soudit jiné lidské bytosti. A nikdo nemůže soudit vás. Jste dokonalí. Celý život je o učení a růstu. Možná se vám nelíbí volby, jaké činí vaši bližní. Ale oni se učí přesně ty lekce, které se mají naučit. A když to víte, stáváte se svobodnými. Nezáleží na tom, co si kdokoliv jiný o vás myslí. Ani my nemáme žádné právo soudit někoho jiného. Každý z nás má svou vlastní cestu učení a zkušeností a růstu. Moji praotcové mi jednou řekli: To není tvoje věc, co si o tobě myslí jiní lidé. A měli naprostou pravdu. Ani na vašem postavení ve vaší komunitě nezáleží. Kolik vyděláváte peněz, na tom nezáleží. To všechno je vytvořeno pouze egem. A žít z ega je špatný způsob žití. 

Jedině ego vás odděluje od Boha, protože lidmi vytvořené náboženství nás učí, že jsme oddělení od Boha, a náboženští vůdcové vám odebrali vaši moc. Náboženství odebírá sílu jedinci, odděluje vás od Boha, bere vám sílu pro pozemský život i pro život poté. Nevzdávejte se už své síly. Nikdo nemá právo vám řikat, zda jste hodni Boha nebo ne. Vy jste mocný spolutvůrce vaší existence. 

Jsme žádáni, abychom přestali žít z mysli a z ega. Máme opět začít žít ze srdce. Největší naší bolestí lidstva na planetě Zemi je, že nemáme rádi sami sebe. Kdo skutečně jste? A milujete svou osobu? To je největší bolest na Zemi. Jestliže nemáte nikoho, kdo by vám potvrdil, že jste hodni lásky, a hodnotní, dokážete věřit, že jste skutečně hodni lásky a cenní? Rány nás nečiní ošklivými, ale silnými. I když si myslíme, jsme udělali chyby, pořád jsme cenní,musíme se na ně přestat dívat jako na chyby a říci si, že to byla příležitost k učení. Tak můžeme překonat sebenenávist a pochyby.

Připomínejte si, že jste součástí Boha, a že jste krásní. Musíme milovat jeden druhého. Protože skutečně jsme bratři a sestry. Jsme děti jedné matky a všichni jsme zrozeni z Boha.Žijeme v jedné z největších epoch v historii matky Země. My jsme ti nejsilnější ze všech duší, které sem mohly přijít. A máme schopnost změnit svět, ve kterém žijeme. A všechno, co se po nás žádá, je být láskou. A víme, že když budeme žít v lásce, všechno se změní. S láskou si vzpomenete, kdo jste. S láskou nebudete nikoho jiného soudit. S láskou změníte vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečně odpovědí.

Po tisíce let staré původní kultury mluvily o lidech, kteří přijdou na planetu. Že to budou ti, kteří změní způsob existence, způsob bytí na naší planetě. Budou se nazývat Kmen mnoha barev. A teď celý svět, všechny původní kultury říkají, že my jsme ti, na které čekají. My můžeme být osvíceni s matkou Zemí. Póly se už začaly měnit, to je skutečnost. Bude to trvat jen pár let, a bude to provedeno. A lidstvo má nyní výběr. Žít z mysli a být odstraněno z této planety, nebo si vzpomenout, kdo jsme a žít z lásky a v osvícení učinit vzestup spolu s ní.

Je opravdu velmi a velmi snadné žít ze srdce. Je to ta nejprostší věc, která se může po nás žádat. Každý z nás se může dostat do onoho prostoru pocitu lásky, otevřenosti srdce. Pro mě to je být v přírodě, být se stromy, s rostlinami, nebo poslouchat krásnou hudbu. To změní velmi rychle můj postoj. Pro někoho to může být chvíle s dítětem nebo se zvířetem. Každý z nás toho dosáhne různým způsobem. Prostě si vyberte svůj způsob, jak se dostanete nejsnadnějí do srdce. A pak jen buďte chvíli v tom stavu. Pět minut denně.

Vše, co se po nás žádá, je změnit vědomí ze stavu mysli a ega do stavu srdce. Světové vědomí je skutečná věc. Je to energie. Všechno je vytvořeno z energie. Vědomí je také energie. A právě teď svět funguje na základě vědomí z mysli. Energie lásky je 10x silnější než energie nenávisti. Takže to znamená, že když pouhá jedna třetina populace bude žít z lásky, změní to veškeré vědomí. Právě teď nejsilnější vědomí jde z mysli. Proto o všem přemýšlíme, místo abychom založili rozhodnutí na tom, co cítíme, abychom se rozhodovali ze srdce. Ale vědomí jako celek se začíná měnit z mysli k srdci. Všichni se scházíme dohromady. Takže když třetina z nás začne žít ze srdce, vzpomene si, kdo jsme, skutečně změníme naši planetu. A vědomi ze srdce bude vážit stále více a nahradí vědomí z mysli. 

Proto nám staří říkají: nejde o to jít a něco udělat, nemusíme nic dělat, abychom změnili náš svět. Vše, co se od nás žádá, je být láskou. Prostě tím, že budeme láskou, budeme ve svém vědomém stavu, budeme dávat Zemi svou lásku, tím změníme svět. Můžeme své vědomí posílat na uzdravení vody, posílat je k uzdravení zvířatům, můžeme je posílat k uzdravení planety, nebo k uzdravení lidem.

Jsou pouze dvě věci na této planetě, které vibrují stejným způsobem. Planeta Země a lidská bytost. Takže co my lidé děláme ženám, to děláme celé planetě. Co děláme matce Zemi, to děláme sami sobě. Musíme být opět něžní a láskyplní k ženství, abychom uzdravili matku Zemi.

Musíme si vzpomenout, že na planetě Zemi jsou hvězdné bytosti, bratři a sestry z hvězd. Oni skutečně existují. Jsou tady už velmi dlouho, ale skrývají se v místě, kde bychom je nikdy nehledali. V našich postižených. Všichni mentálně postižení jsou posvátní. Skrývají se na jediném místě, kde bychom je nikdy nehledali. Naši mentálně postižení jsou odloženi stranou, a přesto jsou stejně hodni lásky jako všechny bytosti na této planetě. Jsou zde prostě proto, aby udržovali vysoké vibrace pro lidstvo. Je to lekce pro každého z nás. Jak se chovat k někomu, kdo vypadá tak odlišně od vás?


Naši hvězdní bratři a sestry chtějí přijít sem a pomáhat nám. A jediný důvod, proč sem nepřijdou, je ten, že se jich bojíme. Přejí si přijít, ne aby vyřešili za nás naše problémy, ale chtějí přijít, aby nás učili. Velice nás milují. Chtějí jít s námi, pomoci nám. Ale k tomu se jich nesmíme bát.Jsou skuteční. Není to výmysl. Naše vláda už pomalu začíná říkat, ano, jsou skuteční. Na mnoha místech na internetu můžete najít, že bývalí členové vlády vystupují a říkají: Ano, my víme, že jsou skuteční. Už po nějaký čas s nimi máme kontakty. Nedávno jich byly vidět tisíce. V minulých dvou týdnech nad Manhattanem v New Yorku, po celé Kalifornii,bylo zavřeno letiště v New Yorku, v Číně. Věřím, že v příštím roce se dozvíme všichni, že jsou tady. Musíme být v prostoru srdce, dávat lásku nejen planetě a lidem, ale i hvězdným bratrům a sestrám a požádat je, aby opět přišli a učili nás, jak uzdravit sebe i planetu.

Žijeme na planetě Zemi nyní v tom nejúžasnějším čase. Uvidíme věci, které žádné bytosti na planetě neviděly. Planeta Země bude za pár let vypadat úplně jinak. A je mým přáním, abychom my všichni byli s ní. Vše, co máme udělat, je být láskou. Láska je odpovědí na všechno.

Poselství z Curychu, 2/2

Listopad 2010Přepis videa:

"Mnoho lidí si myslí, že jsem divná. Jako malé dítě jsem věděla, že jsem jiná. A to učinilo můj život velmi těžkým, že jsem nebyla jako ostatní. Učila jsem se lekce z druhé strany. Byly tu hlasy, které mě učily velmi specifické věci, které jsem se měla naučit, abych jednoho dne byla schopna ty věci učit. Po dlouhou dobu jsem si myslela, že jsem jenom blázen, byla jsem jiná a nechápala jsem, proč slyším nějaké hlasy, které mě učí, nevěděla jsem, proč vidím energie, proč umím slyšet zvířata. Po dlouhou dobu jsem si myslela, že na tomto světě nemám co dělat.

Ale když mi bylo třicet, dostala jsem telefonát od domorodých kmenů v severní Americe, a stařešinové mi řekli, že vědí, že jsem byla vyučována z druhé strany od raného dětství, a řekli mi, že pro mě přišel čas, abych se stala Little Grandmother, šamankou a učitelkouí moudrosti. Řekli mi, že existují další lidé jako já, že je dalších 11 lidí, strážců moudrosti, kteří tak jako já dostávali stejné vzkazy, protože máme hrát na planetě Zemi velmi významnou roli.

Nebyla jsem vychována k mluvení na veřejnosti, a tak je to pro mě velmi těžké, pořád se učím, ale slibila jsem, že budu co nejlepší strážkyní moudrosti. Že budu nejlepší šamankou, co dokážu. A tak i když mám obavy, jsem tu, abych vás učila ty lekce, které učili mě, lekce z druhé strany. Od Matky Země a od mých domorodých starších, od Kontinentální rady domorodých kmenů.
 
Před velmi dávnou dobou se stalo na Zemi něco neuvěřitelného. Přesunuly se póly. Lidé, kteří tenkrát žili, byli Atlantiďané, Lemuriané a Sumerové. Byli to naprosto skuteční lidé. Ne legendární, jak slyšíte v příbězích. Byli naprosto skuteční. Byli to naší předkové. A když přesunuly póly, nastala doba ledová. A oni přežívali dobu ledovou. A když led začal tát, voda začala zaplavovat jejich země. Když voda stoupla, nasedli do lodí a odjeli na různá místa této planety. Začali žít v různých částech kontinentů. Mayové jsou Atlantiďané. Australští domorodci jsou Atlantiďané. Havajané a lidé u indonéských ostrovů jsou Sumerové. Domorodci Wataha na Novém Zélandě jsou Lemuriané. Takže stará učení a staré moudrosti na této planetě stále žijí. Naši předkové tyto pravdy uchovali, a nyní byli požádáni, aby je opět předali lidem.

Proroctví těchto kmenů po staletí mluví o tom, že se póly opět přesunou, a teď je to tady. Po stovky a stovky let říkají proroctví původních národů, že přijde čas, kdy se matka Země posune, a znovuzrodí se do své nebeské podoby. V tu dobu lidé žijící na Zemi budou moci přepnout své vědomí z mysli do srdce, pokud si přejí být osvíceni během tohoto posunu.

Proroctví mluví o lidech, kteří budou v té době na planetě. Přijdou sem ti nejsilnější ze silných, nejsilnější duše. A tito lidé posunou vědomí z mysli do srdce. A změní svět.

A tito lidé budou zváni Kmen mnoha barev.

A Kmen mnoha barev jsme my. Jsme to my, o kterých proroctví hovoří. My jsme ti, na které čekají. K posunu pólů už dochází, už to začalo. Už to není příběh, který se podle domorodců teprve stane. Domorodci říkají, že se to právě děje. Severní pól už není severní pól,sever se změnil pro celou planetu. A póly se nezastaví, dokud nebudou úplně přesunuty.

Univerzální pravda, kterou musíme pochopit, je, že matka Země je posvátná pro všechny bytosti. A my, lidské bytosti žijící na ní, ji nebudeme již smět zabíjet. Dostali jsme se velmi blízko k jejímu zničení. Udělali jsme věci, pro které není vysvětlení, udělali jsme planetě Zemi věci, které žádná naše věda nenapraví. My jsme ti, kteří musejí změnit způsob života. Nejsou žádní jiní lidé, kteří by přišli a zachránili nás, není žádný spasitel, který by nás zachránil. Musíme se zachránit sami.

Ozonová vrstva z planety Země mizí, teplota stoupla o dva stupně, a tyto dva stupně sice neovlivní lidské tělo, ale nesmírně ovlivní přírodu. Ryby, které potřebují k rozmnožování určitou teplotu, se nyní netřou. Některé ryby vymírají, a medúzy, které měly dříve pouze dva dny v roce teplotu vhodnou pro rozmnožování, kdy mohly rodit tisíce mláďat, teď mají tu teplotu pořád. Takže v čínských mořích už jsou jenom medúzy, žádné ryby. Dva stupně umožňují, aby brouci a hmyz žili na severu, a arktická zvířata, která nikdy neměla hmyz, jsou po tisících zabíjena, hmyz zabil tisíce a tisíce kariboo, polární medvědi hynou, mnohé zabíjí hmyz. My lidé jsme jediný druh na matce Zemi, který vytváří odpad. Hromady odpadu, plastů. V Atlantickém oceánu už je větší hromada opadu než rozloha Texasu.

A ještě závažnější je výlev ropy do Mexického zálivu. Je to mnohem horší, než o tom kdokoli říká. Stačilo pouhých 30 dní výlevu ropy, aby byl zničen veškerý život v zálivu. A už teče více než 90 dní. Celý Mexický záliv je mrtvý. Veškerý život v Mexickém zálivu je mrtvý. Je zničen i kyslík. Všechny mořské želvy, které se tam rozmnožovaly, všechny umírají. Ropa proudí rychleji, než mohou plavat. 90% všech velkých ryb je pryč. Není to jen problém Mexického zálivu, ale proud ze zálivu teče až k Evropě, a je plný ropy. Pod místem, kde uniká ropa, je prostor větší než Mount Everest, plný ropy a toxického plynu. Je dost velký na to, aby rozštěpil severní Ameriku na dvě části. I nejmenší únik toxického plynu zabije veškerý život v okruhu dvaceti mil. I to nejmenší uniklé množství.

Udělali jsme škody, které neumíme napravit. Veškerá věda na světě neumí tyto škody napravit. Udělali jsme všechno, abychom zabili matku Zemi. A ona nám přesto dává každičký dech, každý doušek vody, který polkneme, veškeré jídlo, které kdy jíme. Protože nás miluje. Musíme mít vztah k matce Zemi. Ona je naše matka. Je to univerzální láska. Naše matka Země je posvátná pro všechny bytosti. A v této univerzální lásce naše matka Země bude pokračovat a lidstvo bude odstraněno, dříve než ji zabije.

Takže nyní si uvědomme, jak důležité jsou příští dva roky. Póly se již přesunují. Země se obrodí. A jestli si přejeme jít s ní, musíme začít žít ze srdce. Čím více jste milující, tím více jste inteligentní. To je naše jediná šance. To není jenom povídání, to se už děje. Je to skutečné. Mnozí prožijí každý den, aniž si uvědomují, co se děje. Ale ono se to děje.

Místo žití ve strachu, jak nám říkají otcové, začněme žít ze srdce. Protože čím jste láskyplnější, tím jste inteligentnější. Když začneme být láskou, dostaneme odpovědi, jak zachránit naši planetu. Pak budeme moci zůstat. Pokud to neuděláme, naše děti nebudou mít budoucnost. Taková je naše skutečná situace. V tuto chvíli nemáme způsob, jak uzdravit rány matky Země. Ale můžeme dostat odpovědi, když začneme žít ze srdce, nikoli z mozku. A není žádná jiná generace, která si zvolila být na této planetě teď. Protože bylo řečeno, že my jsme ti nejsilnější ze silných, kteří kdy byli na planetě Zemi.

Jeden každý z vás se narodil do světa s lidskými zákony a s lidem vytvořeným náboženstvím.Ale nyní musíme říci: My chceme víc. Můžeme dosáhnout víc. Jediný způsob, jak se zachráníme, je vzpomenout si, kdo jsme. Učili nás, že Bůh je něco od nás odděleného. Náboženství nás učilo, že jsme hříšní a špatní lidé. A že si musíme zasloužit své nebe.

Ale já vám mám říci toto: nikdy nezapomeňte, že jste Bůh, že vaše duše je Bůh. Vy nejste odděleni od Boha, jeden každý z vás je velké Já jsem, které je Bůh. Vaše duše, vaše Velké Já, je částí Velkého Ducha. Bůh není ani muž, ani žena. Bůh je poznání, Bůh je vše, Bůh je světlo a láska ve všem stvoření. Bůh stvořil vás a vaši duši, a vaše duše žije ve vás. Vy jste Bůh. Každý z nás má Velké Já Jsem. A toto vaše Velké Já rozhodlo poslat vás sem.

Vy jste si zvolili přijít sem. Ptejte se sebe, proč jste se rozhodli sem přijít. Vaše Velké Já vás má na starosti. Vy jste rozhodli poslat svou jiskru sem, na planetu Zemi. A každá zkušenost, kterou máte, každá interakce s jinou osobou, s rostlinou nebo zvířetem, je zkušenost, kterou vám předává vaše Velké Já Jsem."